Felicitări dlui Vasili Vîrlan cu susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Direcția de Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova
și
Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

îl felicită călduros pe inginerul proiectant „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” 
din cadrul Companiei ,,APCAN PROIECT” S.R.L., or. Chișinău, absolvent al ȘD ,,IMC”, Dep. ACAG și PM,
Facultatea UA, Universitatea Tehnică a Moldovei,

Vasili VÎRLAN,

care, la data de 24.09.2021 în cadrul Ședinței Comisiei de Doctorat D211.03-01
a susținut cu SUCCES (în termenul stabilit), teza de doctor în științe inginerești cu tema

„TEHNOLOGII AVANSATE ÎN STAȚIILE DE EPURARE BIOLOGICĂ A APELOR UZATE”

Domeniul Științific: 2 – Științe inginerești și tehnologii,
Specialitatea Științifică: 211.03 – Rețele inginerești în construcții 

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științific,

Dumitru UNGUREANU, dr. în științe tehnice, prof. univ.

precum și colectivele:

Departamentul ACAG și PM,
Șef. DACAG și PM , dr. în șt. teh., conf. univ. Vera GUȚUL

Facultatea UA,
Decanul FUA, dr., conf. univ. Ilie BRICICARU,

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea: Direcției Doctorat și Postdoctorat a UTM
dr., conf. univ. Rodica SIMINIUC

și a

Școlii Doctorale IMC
Director, dr. hab., prof. univ. Petru STOICEV
Secretar, drd. Andrei PLATON

Descarcă felicitarea în pdf

STAFF AND STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME at Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, within the Erasmus+ programme. Slovak University of Agriculture in Nitra offers 1 mobility grant of 5 days for staff for training and 3 mobility grants of 3 months for PhD students, from the Faculty of Food Technology.

Citește mai mult

Concursul privind Premiul municipal pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor si activism civic, ediția 2021

Direcția Generală Educație, Tineret si Sport (DGETS) a Consiliului municipal Chișinău a lansat Concursul privind Premiul municipal pentru tineret în domeniile științei, tehnicii, literaturii, artelor si activism civic, ediția 2021, pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani.

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea tezei de doctorat a candidatului Alina Boiștean în Seminarul Științific de Profil Ad-hoc

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil Ad-hoc, aprobat prin decizia consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 din 30 iulie 2021 cu privire la Seminarele Științifice de Profil, privind susținerea tezei de doctor în științe inginerești a candidatului Alina BOIȘTEAN.

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Vasili VÎRLAN

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Vasili VÎRLAN

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea tezei de doctorat a candidatului Anna LEȘAN în Seminarul Științific de Profil

Se anuntă ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „ȘTIINȚA ALIMENTELOR, INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT” (domeniul: Inginerie economică și Management) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Anna LEȘAN.

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Hezi Aviram SHAYB

Școala Doctorală ȘTIINȚA ALIMENTELOR, INGINERIE ECONOMICĂ ŞI MANAGEMENT anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Hezi Aviram SHAYB

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Danila CALOŞIN

Școala Doctorală „Ştiinşa Calculatoarelor, Electronică şi Energetică” anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Danila CALOȘIN

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea publică a tezei de doctorat. Candidat: Irina Golub

Școala DoctoralăŞtiinşa Calculatoarelor, Electronică şi Energetică” anunță ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Golub Irina.

Citește mai mult

AVIZ: susținerea tezei de doctor în științe inginerești. Pretendent: CAZAC Vadim

SE ANUNŢĂ susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Pretendent: CAZAC Vadim

Citește mai mult