Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ

SERGIU  MAZURU,

care la data de 17.06.19 cu succes a susținut teza de doctor habilitat în tehnică cu tema

„PROCEDEE TEHNOLOGICE DE GENERARE A PROFILURILOR NESTANDARDE ALE ANGRENAJELOR PRECESIONALE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii,

Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe consultantul științific,

Ion BOSTAN,

acad., doctor habilitat în științe tehnice, prof.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF)

(Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care activează pretendentul la titlul științific

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Descarcă felicitarea în culori.

Международные научно-практические конференции, май-июнь 2019

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях, посвященных актуальным вопросам научных исследований.

Для участия в конференции приглашаются преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, научные сотрудники и соискатели.

Рецензентами сборников выступают: доктора и кандидаты наук научно-образовательных организаций соответствующего профиля. Сборник статей размещен в научной электронной библиотеке elibrarу.ru.

Разделы и секции конференций

 • Секция 1. Физико-математические науки
 • Секция 2. Химические науки
 • Секция 3. Биологические/Ветеринарные науки
 • Секция 4. Технические науки
 • Секция 5. Сельскохозяйственные науки
 • Секция 6. Исторические науки и археология
 • Секция 7. Экономические науки
 • Секция 8. Философские науки
 • Секция 9. Филологические науки
 • Секция 10. Юридические науки
 • Секция 11. Педагогические науки
 • Секция 12. Медицинские науки. Фармацевтика
 • Секция 13. Искусствоведение
 • Секция 14. Психологические науки
 • Секция 15. Социологические науки
 • Секция 16. Политология
 • Секция 17. Культурология
 • Секция 18. Науки о земле
 • Секция 19. Архитектура

29 мая – ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ИННОВАТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

03 июня – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

08 июня – ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

13 июня – СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА

17 июня – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Conferinte-Rusia-iunie-2019

AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Joi, 6 iunie 2019, ora 14:00, aula 6-415, în cadrul Şedinţei Seminaruliu de Profil (SŞP) 242 – Maşinologie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (UTM) va avea loc prezentarea şi analiza tezei de doctor în ştiinţe tehnice a Dnei asist. univ. PÎNZARU NATALIA cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea „Electrozilor-Scule” pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”. Citește mai mult

AVIZ: Curs de scriere academică organizat în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea din Craiova

În contextul acordului de colaborare semnat intre

UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI și UNIVERSITATEA din CRAIOVA

în perioada 23-24 mai 2019

Sorin CAZACU, lect. univ. dr. , director Departament Studii Anglo-Americane și Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România,

va desfășura Curs de Scriere Academică;

 

Cursul este destinat profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților;

Program de activitate pentru 23-24 mai:

 • 8.45-9.00 – inregistrarea participanților
 • 9.00-10.30 – curs
 • 10.30-10.45 – pauză
 • 10.45-12.00 – curs
 • 12.00-13.00 – pauză de masă
 • 13.00-14.30 – curs
 • 14.30-14.45 – pauză
 • 14.45-16.15 – curs (în ziua de vineri doar până la 15.00!)

Activitățile se vor desfășura în blocul 1-205 (sala Senatului).

Felicitări dlui Pavel COSOVSCHI cu susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe inginerul

PAVEL COSOVSCHI,

care la data de 17.05.19 cu succes a susținut teza de doctor în tehnică întitulată

SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științificSergiu MAZURU, doctor în științe tehnice, conf.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF) (Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care a activat pretendentul la titlul științific (2008-2013: asistent universitar, lector universitar).

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Felicitarea în culori poate fi descarcata aici

Sergiu MAZURU – susţinerea tezei de doctor habilitat

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat.

Pretendent: Sergiu MAZURU

Lunii, 17 iunie 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 242.05-02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică a dlui conf.univ., dr. Sergiu MAZURU, cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Petru STOICEV

Secretar științific CŞS: dr., conf.univ. Ion BODNARIUC, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei

Teza

Mariana Rusu – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Mariana RUSU

Miercuri, 15 mai 2019, ora 15:00 în cadrul ședinței Consiliului științific specializat D 122.03-34 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Studenților 9/7, aud.3-208), va fi examinată teza de doctor în informatică a doamnei Mariana RUSU, cu tema: “Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale”, la specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”.

Conducătorii ştiinţifici:
dr., conf. univ. Vasile Moraru, UTM, Chişinău
dr., prof. univ. acad., Horia-Nicolai Teodorescu, UT „Gh. Asachi” din Iași

Secretar ştiinţific, dr., conf.univ. ZAPOROJAN Sergiu

Autoreferatul tezei poate fi descărcat mariana_rusu_abstract
Teza de doctor poate fi descărcată  mariana_rusu_thesis

Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

felicită călduros lectorul universitar

TRONCIU SERGIU,

care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul

„Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

NESTEROV Tamara, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural
precum și colectivul Departamentului ,,Arhitectura” (șef., dr. în arhitectură, conf.univ. CARPOV Aurelia),
în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea FUA și ȘD IMC:

Decan dr., conf.univ. Sergiu Bejan,

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,

Secretar, drd. a. II, Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

Concurs francofon ”RETOUR VERS LA LUNE Français et Sciences 2019”

Sub înaltul patronaj a Organizației Internaționale a Francofoniei se anunță concursul eseilor dedicate aniversării de 50 de ani a primului pas a omului pe Lună.

Termen limită: 26 iulie 2019

Detalii concurs:  https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019.pdf

Regulament concurs: https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019-reglement.pdf

Formular de înregistrare: https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019-inscription.pdf