AVIZ

 Seminarul Științific de Profil

aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4

din 05 iulie 2016*

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale 

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova

Citește mai mult

Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susține studenții doctoranzi și cadrele academice universitare în elaborarea proiectelor academice care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social și educațional în țara sau regiunea de resedință.

Sunt eligibili programului:

  • Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi acreditate din ţara natală sau de peste hotare;
  • Cadrele academice universitare care predau cu normă deplină (titlul de master este obligatoriu) la una dintre instituţiile de învăţământ superior din ţara natală.

Deținătorii granturilor sunt selectați în baza contribuțiilor substanțiale în cercetare și angajament în cadrul comunitătilor locale, potențialul de a promova valorile unei societăți deschise în țările lor, precum și abilitătile de a consolida rețelele educaționale și academice în cadrul domeniului lor de activitate. Aplicațiile pot include componenta de călătorii internaționale, însă această condiție nu este obligatorie. Aplicanţii trebuie să fie cetăţeni ai RM.

Programul va finanţa proiecte academice de scurtă durată, precum:

  • cercetare (colectarea datelor); vizite de cercetare la biblioteci, arhive sau universităţi;
  • dezvoltarea cursurilor/curriculumului;
  • cercetare care va rezulta în publicaţii; finalizarea disertației.

Orice domenii de studii/predare din cadrul ştiinţelor socio-umaniste sunt eligibile, însă prioritate va fi oferită proiectelor care se axează pe următoarele subiecte:

  • apărare împotriva utoritarismului în creștere;
  • dezvoltarea durabilă, acțiunea climatică și atenuarea efectelor schimbărilor climatice;
  • justiția economică și drepturile lucrătorilor;
  • democrația informațională;
  • abordarea impactului pandemiei COVID-19 asupra țării sau regiunii de origine a solicitantului.

Durata proiectului: între 3 – 10 luni
Perioada proiectului: 1 martie – 31 decembrie 2021
Solicitări maxime de finanţare: $15,000

Pentru informaţii detaliate privind programul, instrucţiunile şi formularul de aplicare, vă rugăm să accesaţi https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards.

Pentru detalii, contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la tel: 
068220076 sau eac@eac.mdwww.eac.md.

In cadrul Seminarului Sttintific al Scolii Doctorale se anunta evaluarea tezei de doctor a doamnei Oxana RADU
 
cu tema: Compozitii alimentare pe baza uleiului de nuca (Juglans regia L.) rezistente la degrădari oxidative.

Citește mai mult

Vineri, 26 iunie 2020 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare

Citește mai mult

The COVID-19 pandemic will have far-reaching and long-term effects on populations and economies worldwide. Besides its immediate impact on health, the socioeconomic consequences of the pandemic are likely to be felt by economic actors over the world, and the populations of developing countries and economies in transition are expected to be among those most vulnerable to suffer from COVID-19-related challenges.

The Global Call is aimed at identifying “Innovative Ideas and Technologies vs. COVID-19 and beyond”, namely scalable solutions to cope with the direct and indirect impact of COVID-19 in developing countries and economies in transition, and their respective needs in the transition to post-crisis socioeconomic realities in the aftermath of the pandemic.

The Global Call offers an opportunity at international level to identify and promote innovative solutions contributing to tackle COVID-19 effects in developing countries and make their economies more resilient, in alignment with the UN Sustainable Development Goals (SDGs).

The initiative, inspired by ITPO Italy, is promoted by UNIDO – United Nations Industrial Development Organization – through its network of ITPOs, Investment and Technology Promotion Offices around the world.

Applications must be received by 30 June 2020 at the following link.

The Award Ceremony will be held via a live stream on 14 July 2020 in compliance with the ongoing measures taken worldwide to prevent the spread of the virus.

For any clarification or assistance, please do not hesitate to contact us: itpo.rome@unido.org

https://www.unido.org/global-call-itpos

AVIZ

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță

SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT

a candidatului Liliana PLATON

Citește mai mult

AVIZ

Școala Doctorală ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică” anunță

SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT

Citește mai mult