Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul 2021. 

Propunerile, conform anexei, urmează a fi expediate către 10 aprilie curent în variantă electronică la adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md.

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă (IMC), anunță prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică în Ședința Seminarului Științific de Profil 242 Mașinologie și Tehnologia Construcțiilor de Mașini (aprobat prin Hotărârea CNAA, nr AT – 4/4.4, din 05.07.2016),privind înaintarea spre susținere publică a ei în Consiliul Științific Specializat la Specialitatea Științifică 242.05 – Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare:

Citește mai mult

Coimbra Group Universities have been providing, since 1999, young researchers from the European Neighbourhood with the opportunity to spend a short stay at a Coimbra Group University to carry out part of their research work.

The eligible countries for the 2020 edition are the following: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Georgia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Moldova, Montenegro, Morocco, the Palestinian Authority, Republic of Northern Macedonia, Russia, Serbia, Syria, Tajikistan, Tunisia, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.

The following Coimbra Group Universities are participating in the 2020 edition of the Coimbra Group Scholarship Programme:

• University of Granada (Spain)
• Karl Franz University of Graz (Austria)
• University of Heidelberg (Germany)
• Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Romania)
• Jagiellonian University Krakow (Poland)
• KU Leuven (Belgium)
• University of Padova (Italy)
• University of Poitiers (France)
• University of Salamanca (Spain)
• University of Siena (Italy)

Eligibility

Applicants must fulfill all the following criteria:
• be born on or after 1 January 1985
• be nationals of and current residents in one of the above-listed countries
• be current academic staff members of a university or an equivalent higher education institution located in one of the above-listed countries
• be of postdoctoral or equivalent status, although some institutions may offer opportunities to doctoral
students

Deadline for applications: 30 April 2020

For more information:

https://www.coimbragroup.eu/scholarships

https://www.coimbragroup.eu/scholarships/european-neighbourhood

Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova
Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și

Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB) ,,Nanotehnologii de Rezonanță”

o felicită din tot sufletul pe dna asis. univ. a Catedrei Științe Fizice și Inginerești (CȘFI), Facultatea Științe Reale, Economice și ale Mediului (FȘREM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB)

NATALIA PÎNZARU,

care la data de 06.03.2020 a susținut cu succes, în cadrul Consiliului Științific Specializat D242.05-131 de pe lângă UTM, teza de doctor în tehnică întitulată

„CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ŞI ELABORAREA „ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAŢĂ CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii,
Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorii științifici,

Pavel TOPALĂ, dr.hab. în științe tehnice, prof.univ., USARB,

Petru STOICEV, dr.hab. în științe tehnice, prof.univ., UTM,

precum și colectivele:

CȘFI, (Șef. CȘFI , dr. în șt. tehn., conf.univ. Vitalie BEȘLIU),

FȘREM, (Decanul FȘREN, dr., conf.univ. Ina Ciobanu ),

din cadrul Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

(Rector USARB, dr., conf.univ. Natalia GAȘIȚOI)

în care activează pretendenta la titlul științific

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea Direcției Doctorat și Postdoctorat a UTM
dr., conf.univ. Rodica SIMINIUC

Descarcă felicitarea în culori

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă”
Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Natalia Pînzaru Citește mai mult

Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. 3-414, biroul 423, va fi examinată teza de doctor în Tehnică a dl POSTICA Vasile cu tema: „ Proprietățile senzoriale ale structurilor hibride în bază de oxizi metalici și a rețelelor lor”, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică şi optoelectronică.

Conducător ştiinţific: LUPAN Oleg, dr. hab. în tehnică, prof. univ., UTM

Președinte al SȘP – ȘONTEA Victor, dr. în șt. fiz. mat., prof. univ., UTM

Vice-președinte al SȘP – TRONCIU Vasile, dr. hab. în fizică, prof. univ., UTM

Secretar științific al SȘP – RAILEAN Serghei, dr. în tehnică, conf. univ., UTM

Sunt invitaţi toţi membrii Seminarului ȘP şi toți doritorii

Contacte: telefon Departament MIB, FCIM, UTM +373 22 50 99 14

În scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Citește mai mult

L’Agence universitaire de la Francophonie lance l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu”,

disponible à l’adresse : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/ .

Délai de candidature : 16 février 2020.

Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la Roumanie) souhaitant effectuer un stage de 3 mois en Roumanie, dans un des 26 centres universitaires d’accueil.

Période de la mobilité : 04 mai à 31 juillet 2020.

Prise en charge :

* allocation mensuelle de 1000 EUR pour le postdoctorat et 800 EUR pour le postdoctorat

* transport aller-retour

* assurance santé-accident-rapatriement

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă”

Facultatea „Construcții, Geodezie și Cadastru”

Departamentul „Ingineria Civilă și Geodezie”

aduc felicitări călduroase dlui Avrel DUMITRIUC

Citește mai mult

Facultatea ,,Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă”

Departamentul ,,Ingineria Fabricației”

o felicită călduros pe dna  lect. univ. Aliona DODU

Citește mai mult