Susținerea tezei de doctorat a candidatului Cristina EFREMOV la Seminarul Științific de Profil

Se anunță ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, (domeniul: Energetică și Inginerie Electrică) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Cristina EFREMOV.

Citește mai mult

Examinarea tezei de doctorat a candidatului în MELENCIUC Mihail la Seminarul Științific de Profil Ad-hoc

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil Ad-hoc, aprobat prin decizia consiliului de conducere al ANACEC nr. 12 din 30 iulie 2021 cu privire la Seminarele Științifice de Profil, privind susținerea tezei de doctor în științe inginerești a candidatului MELENCIUC Mihail. 

Citește mai mult

PROM – Mobility Program for PhD students in Entrepreneurship

WSB University, Poland announces a 7 days Mobility Program for PhD students in the field of Entrepreneurship.

Citește mai mult

Federația Mondială a Savanților anunță concursul pentru Bursele de Excelență a FMS pentru 2022

Tinerii cercetători din Republica Moldova pot beneficia în anul de studii 2022 de burse de excelență acordate de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS, „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” (Anexa 1) și „Criteria and modalities for awarding scholarships in the framework of NSP of WFS in the Republic of Moldova” (Anexa 2).

Citește mai mult

AVIZ. Examinarea tezei de doctor în științe inginerești la Ședința Seminarului de Profil. Candidat: Mihail Balan

Se anunță ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale ȘAIEM, aprobat prin decizia Consiliului Științific UTM din 24.06.2021 privind examinarea tezei de doctor în științe inginerești a candidatului Mihail BALAN.

Citește mai mult

KAUST anunță apelul Global Fellowship Program 2021

Universitatea de Știință și Tehnologie King Abdullah (KAUST) anunță lansarea unui program internațional de burse pentru cercetători (kgfp.kaust.edu.sa/).

Citește mai mult

Concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi

Ministerul Educației și Cercetării anunță concurs în vederea acordării Bursei de excelență a Guvernului și Bursei pe domenii științifice pentru studenții-doctoranzi, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 584/2020. 

Citește mai mult

Ordinul MEC privind repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul UTM

Astăzi, 20 octombrie 2021, Ministerul Educației și Cercetării a emis Ordinul 1410 cu privire la repartizarea granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2021-2022 în cadrul Universității Tehnice a Moldovei, semnat de ministrul Anatolie TOPALĂ.

Citește mai mult

Felicitări dlui Vasili Vîrlan cu ocazia susținerii tezei de doctor în științe inginerești!

Direcția de Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) îl felicită călduros pe inginerul proiectant „Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare” din cadrul Companiei ,,APCAN PROIECT” S.R.L., or. Chișinău, absolvent al ȘD ,,IMC”, Dep. ACAG și PM, Facultatea UA, Universitatea Tehnică a Moldovei, Vasili VÎRLAN.

Citește mai mult