CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

În perioada 18 ianuarie – 01 martie 2019 se anunță concursul proiectelor științifice în cadrul Școlilor Doctorale UTM în vederea participării la competiția națională a proiectelor științifice privind repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat pentru admiterea 2019-2020.

Citește mai mult

Posibilități de stagiere în Japonia, pentru studenții anului IV – doctoranzi în cadrul programului Vulcanus in Japan

What is it?

Vulcanus in Japan started in 1997. The programme consists of industrial placements for EU* /COSME** students. It starts in September and ends in August of the following year in order to accommodate the academic year in EU Member States.

The students follow:

 • a one-week seminar on Japan,
 • a four-month intensive Japanese language course,
 • and then an eight-month traineeship in a Japanese company.

Objectives

 • To study the range of advanced technologies employed by a leading Japanese host company.
 • To learn Japanese and to understand and appreciate Japanese culture with a view to an enriching one year experience abroad.
 • To be well placed in your future career to interact with Japanese businesses and people.

Who pays what

This programme is financed by the EU-Japan Centre for Industrial Cooperation and the Japanese host company. The EU* / COSME** students are awarded a grant (Yen 1.900.000) to cover the cost of travel to and from Japan and living expenses in Japan. There is no charge for the language course and seminar, and accommodation is provided free of charge during the course and seminar and the company traineeship.

Are you eligible?

You must be:

 • citizen of an EU Member-State * or a COSME ** partening country.
 • a student of engineering or science *** at an EU / COSME university, enrolled –at the  moment of application– in between the 4th official year of studies and the penultimate year of PhD.
 • able to provide a certificate of enrollment at the university valid until at least 3 months prior to the starting of the programme

(*) note for British applicants

(**) Non EU ? Please check if your country has joined COSME and the agreement is “in force”. Then you can apply. (See here the status of your country & of the country of your university.)

(***) Computer science, science engineering, mechanical engineering, chemical, electronics, biotechnology, electrical engineering, physics, telecommunication, nuclear engineering, civil engineering, metal materials, ceramics, production system, GNSS …

Selection criteria

Applicants are short-listed on the basis of their academic record and the opinion of their tutors, their knowledge of written and spoken English, their motivation, their attitude to EU-Japan relations and their ability to adapt to a different culture. The final say lies with the Japanese host companies. (for more information: click here)

How to apply

Deadline to apply for session 2019/2020: 20 January 2019

Mai multe detalii la: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Oportunități de studiu la Universitatea din Hong Kong

The University of Hong Kong has set up various Fellowships and Scholarships for outstanding students from universities all over the world who would like to pursue full-time MPhil and PhD studies.

The university offer financial assistance.

More details: university Hong Kong

Oportunități de studiu în cadrul Centrului de cercetări economice, Cehia

Center for Economic Research and graduate education – Economics Institute (CERGE-EI) located in Prague, Czech Republic, invites students to apply for the PhD in Economics and Masters in Applied Economics programs.

The application deadline for PhD program is March 31, 2019, and that it is now also open to outstanding application with a BA degree (or equivalent)

The deadline for Master in Applied Economics is March 31, 2019.

The CERGE-EI offer a range of tuition waivers and scholarships.

For more details:

 

 

PÂNZARU Natalia – susținerea tezei de doctor

La data de 28.XI.2018, (ora 13.30, a. 6-415), în cadrul Şedinţei Seminarului Ştiinţific Interdepartamental, va avea loc prezentarea tezei de doctor în tehnică, a asist.univ. PÎNZARU Natalia cu tema: CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ŞI ELABORAREA „ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAŢĂ CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS (spec. ştiinţ. 242.05 – Tehnologii, Procedee şi Utilaje de Prelucrare), privind înaintarea ei spre susţinere la Seminarul Ştiinţific de Profil – 242.05 al FIMIT.

Conducătorii ştiinţifici:

 1. Topală Pavel, dr. hab., prof. univ., US „A. Russo”, Bălţi
 2. Stoicev Petru, dr. hab., prof. univ., UTM, Chişinău

Rezumatul tezei este plasat pe site-ul UTM https://utm.md/procesul-de-studii/doctorat/teze-de-doctor/

Sunt invitaţi toţi membrii Departamentul IMI şi doritorii celorlalte Departamente din cadrul ŞD FIMIT.

Teza de doctor în tehnică PÂNZARU Natalia 

Lista lucrărilor ştiinţifice, ştiinţifico-metodice, didactice ale d-nei Pînzaru Natalia

ȘCOALA DOCTORALĂ  IMIT

PÎNZARU Natalia – prezentarea tezei de doctor în tehnică

ȘCOALA DOCTORALĂ

INGINERIE MECANICĂ, INDUSTRIALĂ ȘI TRANSPORTURI

A V I Z

 În data de 28.XI.2018, (ora 13.30, a. 6-415), în cadrul Şedinţei Seminarului Ştiinţific Interdepartamental, va avea loc prezentarea tezei de doctor în tehnică, a asist. univ. PÎNZARU Natalia cu tema: CERCETĂRI PRIVIND CONCEPEREA, PROIECTAREA ŞI ELABORAREA „ELECTROZILOR-SCULE” PENTRU FORMAREA STRATURILOR DE SUPRAFAŢĂ CU APLICAREA DESCĂRCĂRILOR ELECTRICE ÎN IMPULS (spec. ştiinţ. 242.05 – Tehnologii, Procedee şi Utilaje de Prelucrare), privind înaintarea ei spre susţinere la Seminarul Ştiinţific de Profil – 242.05 al FIMIT.

Conducătorii ştiinţifici:

 1.  Topală Pavel, dr. hab., prof. univ., US „A. Russo”, Bălţi
 2. Stoicev Petru, dr. hab., prof. univ., UTM, Chişinău

Rezumatul tezei este plasat pe site-ul UTM https://utm.md/procesul-de-studii/doctorat/teze-de-doctor/

Sunt invitaţi toţi membrii Departamentul IMI şi doritorii celorlalte Departamente din cadrul ŞD FIMIT.

 ȘCOALA DOCTORALĂ  IMIT

RÂŞCOVOI Alexandru – examinarea tezei de doctor în tehnică

Mercuri, 21 noiembrie 2018, ora 15.00, în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 129, va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui RÂȘCOVOI Alexandru cu tema: STUDIUL DINAMICII DE CONSOLIDARE A PĂMÂNTURILOR SENSIBILE LA UMEZIRE PRIN EXECUTAREA COLOANELOR VERTICALE DE PĂMÂNT VIBROPRESATE DE FUNDAŢII, la specialitatea 211.02-Materiale de construcţii, elemente şi edificii.

Conducător ştiinţific: Polcanov Vladimir, dr., conf. univ.

Secretar științific: Guțul Vera, dr., conf. univ. (tel: +373 69 962 502)

 Ordinea de zi:

 1. Examinarea tezei de doctor în tehnică a dlui RÂȘCOVOI Alexandrucu tema: Studiul dinamicii de consolidare a pământurilor sensibile la umezire prin executarea coloanelor verticale de pământ vibropresate de fundaţii, la specialitatea 02-Materiale de construcții, elemente și edificii, conducător științific Polcanov Vladimir, dr., conf. univ.
 2. Elaborarea propunerilor privind componența Consiliului Științific Specializat de susținere a tezei de doctor în tehnică.
 3. Elaborarea propunerilor privind referenții oficiali.

Admiterea doctorat (ciclul III) UTM

 

Admiterea doctorat (ciclul III) UTM (metodologia, calendarul admiterii, actele necesare, taxele de studii, planul de admitere 2018-2019):