AVIZ: susținerea tezei de doctor în științe inginerești. Pretendent: CAZAC Vadim

SE ANUNŢĂ

susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Pretendent: CAZAC Vadim

Conducător științific: conf. univ., dr. NUCA Ilie

Consiliul științific specializat: D 221.01-51

 

Tema tezei „ELABORAREA SISTEMELOR ELECTROMECANICE PENTRU INDUSTRIA FIRELOR METALICE

 

Specialitatea 222.01 ’’Dispozitive şi echipamente electrotehnice

Data – 16 septembrie 2021, ora 14.00

Local: or. Chișinău, str. 31 August 1989 nr. 78, blocul de studii nr. 2, sala 2-211

 

Teza de doctorat poate fi consultată la http://www.cnaa.md/thesis/

Ședința Consiliului științific specializat va fi organizată în format mixt: fizic și online pe platforma Microsoft Teams (Join Microsoft Teams Meeting) .

Doritorii de a participa, în regim online, la susținerea publică a tezei de doctorat trebuie să completeze un formular de participare la eveniment (aici) , iar pentru accesarea ședinței vor urma link-ul platformei, unde vor introduce numele și prenumele indicate în formular. Susținerea publică va fi difuzată pe: www.idsi.md/tv

Felicitări dnei Svetlana Oleinic cu sustinerea tezei de doctor în arhitectură

Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova

și

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

o felicită din tot sufletul pe dna lect. univ.,

Departamentul Arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură (FUA), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

SVETLANA OLEINIC, care la data de 25.06.2021 în cadrul Consiliului Științific Specializat D212.01-40 de pe lângă UTM, a susținut cu succes teza de doctor în arhitectură cu tema:

,,PROCEDEE COMPOZIȚIONAL-ARTISTICE ÎN ARHITECTURA CLĂDIRILOR ADMINISTRATIVE MODERNE DIN ORAȘUL CHIȘINĂU”

Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor şi edificiilor

și nu în ultimul rând – pe conducătorul:

Tamara NESTEROV, dr. în studiul artelor, cercet. conf. (IPC)

precum și colectivele:

DA, (Șef.DA, dr. în arhitect., conf.univ. Aurelia CARPOV),

FUA, (Decanul FUA, dr., conf.univ. Sergiu BEJAN ),

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

din partea:

Direcției Doctorat și Postdoctorat a UTM

dr., conf.univ. Rodica SIMINIUC

și

Școlii Doctorale IMC

Director, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV

Secretar drd. Andrei PLATON

Aviz: Prezentarea și analiza tezei de doctor la Ședința Seminarului de Profil. Candidat: Laurențiu MARIN

Se anuntă ședința Seminarului Științific de Profil al Școlii Doctorale „IMC” privind prezentarea și examinarea tezei de doctorat a cercetătorului științific principal gr.II (ICECHIM, București) Laurențiu MARIN.

Citește mai mult

Felicitări dnei Aliona Ghendov-Moșanu cu prilejul susținerii tezei de doctor habilitat!

Universitatea Tehnică a Moldovei o felicită pe dna Aliona Ghendov-Moșanu, care la data de 03.06.2021 a susținut cu succes teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Citește mai mult

AVIZ: Susținerea tezei de doctorat în ședința Seminarului Științific. Candidat: Vasili VÎRLAN

Se anuntă ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „IMC” (domeniul: Inginerie Civilă) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Vasili VÎRLAN.

Citește mai mult

AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI. CANDIDAT: ALIONA GHENDOV-MOȘANU

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat a candidatului Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf. univ., dr.

Citește mai mult

AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE TEHNICE. CANDIDAT: CONSTANTIN BÎLICI

Se anunță susținerea tezei de doctorat

Candidat: Constantin BÎLICI

Citește mai mult

Felicitări dnei Natalia Ciobanu pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești

DDP și ȘD IMC o felicită din tot sufletul pe dna Natalia Ciobanu pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Citește mai mult

PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT A DNEI ALIONA GHENDOV-MOȘANU ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC

Miercuri, 28 aprilie 2021, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 253.01 -Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema: „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Citește mai mult

Propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pentru anul 2022

MECC solicită prezentarea propunerilor pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2022. Propunerile, le expediați Direcției doctorat și postdoctorat, pe adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md până în data de 5.05.2021, conform anexei.

Propuneri la Planul de admitere la Postdoctorat pentru anul 2022.

Nr. d/o Organizația  Prioritatea strategică Cifrul și denumirea specialității Numărul solicitat de locuri cu finanțare bugetară
1. UTM      
2.