Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021.

Citește mai mult

Școala Doctorală

„Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și

Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB)

„Nanotehnologii de Rezonanță” (NTR)

o felicită călduros pe lect. univ. NATALIA PÎNZARU,

Citește mai mult

Joi, 19 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, va avea loc prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ., cu tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică.

Citește mai mult

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Utilizarea convertoarelor comandate de putere pentru dirijarea cu regimul sistemului electroenergetic

Citește mai mult

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Cercetarea regimurilor sistemului energetic la dezvoltarea interconexiunilor formate din linii dirijate cu autocompensare”

Citește mai mult

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul departamentului Design Industrial și de Produs UTM, va avea loc evaluarea prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr., conf. univ. Maxim VACULENCO, cu tema “Transmisii precesionale cu profil necongruent al dinților angrenajului”, specialitatea 242.01. “Teoria mașinilor, mecatronică”.

Citește mai mult

AVIZ

 Seminarul Științific de Profil

aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4

din 05 iulie 2016*

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale 

Citește mai mult

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova

Citește mai mult