OLEINIC Svetlana – EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR

Vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de ANACEC prin decizia Nr. 21 din 23 martie 2018), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a d-nei OLEINIC Svetlana cu tema: „Procedee compozițional-artistice in arhitectura clidirilor administrative moderne din orașul Chișinău” specialitatea 212.01. Arhitectura clădirilor şi edificiilor. Citește mai mult

AVIZ: Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.

Citește mai mult

Cu privire la admiterea la studiile de doctorat în anul academic 2019-2020

Ordinul MECC al RM nr. 1128 din 13.09.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020”

Citește mai mult

Prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a dnei Natalia CIOBANU

ȘCOALA DOCTORALĂ

INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC)

A V I Z

            La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică

a dnei Natalia CIOBANU

Citește mai mult

Avrel DUMITRIUC – susținerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică.

Pretendent: Avrel DUMITRIUC

Citește mai mult

AUF anunță înscrierea la colocviul anual cu tematica ”Invățămîntul superior și dezvoltarea urbană”

Agenția universitară a Francofoniei anunță înscrierea la colocviul anual „Învățământul superior și dezvoltarea urbană”

Colocviul va avea loc pe 21-22 octombrie 2019 la Dakar, Senegal. Colocviul este destinat studenților, profesorilor, cercetătorilor și profesioniștilor.

 Informațiile sunt disponibile la linkul dat:  https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-annuel-2019-de-lauf-lenseignement-superieur-developpement-urbain/ și

https://www.colloqueannuel.auf.org

Tarifele pot fi consultate aici: //www.colloqueannuel.auf.org/events/colloque-auf

Doctoranzii ce provin din diaspora poloneză sunt invitați să aplice

National Agency for Academic Exchange has launched a project for financing PhD studies for the Polish diaspora.

Citește mai mult

Roman GOLUBI – susţinerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Roman GOLUBI

Citește mai mult

Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ

SERGIU  MAZURU,

Citește mai mult