AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea „electrozilor-scule” pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”

(cond. științifici: 1. Topala Pavel – dr.hab., prof.univ. – USARB; 2. Stoicev Petru – dr.hab., prof.univ.- UTM)

în cadrul Seminarului Științific de Profil (SȘP) 242.05 – ,,Tehnologii, Procedee și Utilaje de Prelucrare”,
privind înaintarea spre susținerea publică a lucrării în Consiliul Științific Specializat (CȘS) D 242.05.

Sunt invitați Membrii Seminarului Științific de Profil (obligatoriu) și toți doritorii.

 

Președintele SȘP
acad., dr.hab., prof.univ. Ion BOSTAN

Secretarul SȘP
dr., conf.univ. Ion BODNARIUC

AVIZ: Curs de scriere academică organizat în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea din Craiova

În contextul acordului de colaborare semnat intre

UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI și UNIVERSITATEA din CRAIOVA

în perioada 23-24 mai 2019

Sorin CAZACU, lect. univ. dr. , director Departament Studii Anglo-Americane și Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România,

va desfășura Curs de Scriere Academică;

 

Cursul este destinat profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților;

Program de activitate pentru 23-24 mai:

  • 8.45-9.00 – inregistrarea participanților
  • 9.00-10.30 – curs
  • 10.30-10.45 – pauză
  • 10.45-12.00 – curs
  • 12.00-13.00 – pauză de masă
  • 13.00-14.30 – curs
  • 14.30-14.45 – pauză
  • 14.45-16.15 – curs (în ziua de vineri doar până la 15.00!)

Activitățile se vor desfășura în blocul 1-205 (sala Senatului).

Felicitări dlui Pavel COSOVSCHI cu susţinerea tezei de doctor

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe inginerul

PAVEL COSOVSCHI,

care la data de 17.05.19 cu succes a susținut teza de doctor în tehnică întitulată

SPORIREA DURABILITĂŢII FORMELOR DE TURNARE PRIN PROCEDEE TEHNOLOGICE ŞI METODE CONSTRUCTIVE

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare)

și nu în ultimul rând – pe conducătorul științificSergiu MAZURU, doctor în științe tehnice, conf.univ.,

precum și colectivul Departamentului „Ingineria Fabricației”(DIF) (Șef. DIF, dr. în șt. tehn., conf.univ. Rodion CIUPERCĂ),

în care a activat pretendentul la titlul științific (2008-2013: asistent universitar, lector universitar).

Tuturor le dorim multă Sănătate, că-i mai bună decât  toate, succese  mari în continuare pe Altarul Științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea ȘD IMC și FIMIT:

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru STOICEV,

Secretar, drd. a. II, Andrei PLATON,

Decan dr., conf.univ. Sergiu DÎNTU.

Felicitarea în culori poate fi descarcata aici

Sergiu MAZURU – susţinerea tezei de doctor habilitat

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat.

Pretendent: Sergiu MAZURU

Lunii, 17 iunie 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat (CŞS) DH 242.05-02 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va avea loc susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică a dlui conf.univ., dr. Sergiu MAZURU, cu tema: „Procedee tehnologice de generare a profilurilor nestandarde ale angrenajelor precesionale”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN

Preşedinte al CŞS: prof. univ., dr. hab. Petru STOICEV

Secretar științific CŞS: dr., conf.univ. Ion BODNARIUC, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei

Teza

Mariana Rusu – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Mariana RUSU

Miercuri, 15 mai 2019, ora 15:00 în cadrul ședinței Consiliului științific specializat D 122.03-34 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chișinău, str. Studenților 9/7, aud.3-208), va fi examinată teza de doctor în informatică a doamnei Mariana RUSU, cu tema: “Analiză şi recunoaştere de forme pentru aplicaţii cu imagini digitale”, la specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”.

Conducătorii ştiinţifici:
dr., conf. univ. Vasile Moraru, UTM, Chişinău
dr., prof. univ. acad., Horia-Nicolai Teodorescu, UT „Gh. Asachi” din Iași

Secretar ştiinţific, dr., conf.univ. ZAPOROJAN Sergiu

Autoreferatul tezei poate fi descărcat mariana_rusu_abstract
Teza de doctor poate fi descărcată  mariana_rusu_thesis

Felicitări Dlui Sergiu Tronciu cu ocazia susținerii tezei de doctor în arhitectură

Colectivul Facultății Urbanism și Arhitectură și Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

felicită călduros lectorul universitar

TRONCIU SERGIU,

care EXCELENT a susținut teza de doctor în arhitectură la data de 19.04.2019, cu titlul

„Constituirea arhitecturii orașului fluvial Tiraspol”

(Domeniul Științific: 2-Științe inginerești și tehnologii, Specialitatea Științifică: 212.01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor)

și nu în ultimul rând, conducătorul științific

NESTEROV Tamara, doctor în studiul artelor, cercetător științific coordonator, Institutul Patrimoniului Cultural
precum și colectivul Departamentului ,,Arhitectura” (șef., dr. în arhitectură, conf.univ. CARPOV Aurelia),
în care activează pretendentul la titlul științific.

Tuturor le dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, succese mari în continuare pe altarul științei.

La mai MULT și la mai MARE !

 

din partea FUA și ȘD IMC:

Decan dr., conf.univ. Sergiu Bejan,

Preș. CȘD IMC, dr.hab., prof.univ. Petru Stoicev,

Secretar, drd. a. II, Andrei Platon.

Descarcă felicitarea în culori

Concurs francofon ”RETOUR VERS LA LUNE Français et Sciences 2019”

Sub înaltul patronaj a Organizației Internaționale a Francofoniei se anunță concursul eseilor dedicate aniversării de 50 de ani a primului pas a omului pe Lună.

Termen limită: 26 iulie 2019

Detalii concurs:  https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019.pdf

Regulament concurs: https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019-reglement.pdf

Formular de înregistrare: https://www.bipm.org/utils/fr/pdf/concours-2019-inscription.pdf

 

 

Seminar de instruire programul CEEPUS

Pe data de 25 aprilie 2019, la orele 14-00 în sala 1-205 va fi organizat seminarul de informare referitor la programul CEEPUS “Central European Exchange Program for University Studies”. Seminarul este asigurat de către Dna Oleinic Ludmila, specialist din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Publicul-țintă: Decanii facultăților, șefii de departamente, responsabilii de internaționalizare din cadrul facultăților, studenții și toți cei interesați în programul CEEPUS.

Dorogan Andrei – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Candidat: Dorogan Andrei

Conducător / consultant ştiinţific: Prof. univ., Dr. hab., Sîrbu Nicolae

Consiliul ştiinţific specializat: D 134.01-01

Tema tezei: „Fenomene optice și fotoelectrice în materiale anizotrope”

Specialitatea: 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor

Data: 26 Aprilie 2019

Ora: 15:00

Local: Institutul de Fizică Aplicată,str. Academiei 5, Chișinău

Teza de doctorat poate fi consultată la Biblioteca Ştiinţifică Centrală “A. Lupan”, str. Academiei 5a, MD-2028, or. Chişinău, Republica Moldova și pe adresa online http://www.cnaa.md/thesis/54710/

Pavel Cosovschi – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor.

Pretendent: Pavel Cosovschi

Vineri, 17 mai 2019, ora 14:00 în şedinţa Consiliului ştiinţific specializat D 242.05-08 din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei (MD 2045, Republica Moldova, or. Chişinău, str. Studenţilor 9. aud. 6-415), va fi examinată teza de doctor în tehnică a dlui Pavel COSOVSCHI, cu tema: „Sporirea durabilităţii formelor de turnare prin procedee tehnologice şi metode constructive”, la specialitatea 242.05 – Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Conducător științific: dr. , conf. univ. MAZURU Sergiu

Secretar științific: dr., conf.univ., BODNARIUC Ion, (tel: +373 22 509950)

Autoreferatul tezei poate fi descărcat aici.

Teza de doctor poate fi descărcată aici.