Prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a dnei Natalia CIOBANU

ȘCOALA DOCTORALĂ

INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC)

A V I Z

            La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică

a dnei Natalia CIOBANU

Citește mai mult

Avrel DUMITRIUC – susținerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică.

Pretendent: Avrel DUMITRIUC

Citește mai mult

AUF anunță înscrierea la colocviul anual cu tematica ”Invățămîntul superior și dezvoltarea urbană”

Agenția universitară a Francofoniei anunță înscrierea la colocviul anual „Învățământul superior și dezvoltarea urbană”

Colocviul va avea loc pe 21-22 octombrie 2019 la Dakar, Senegal. Colocviul este destinat studenților, profesorilor, cercetătorilor și profesioniștilor.

 Informațiile sunt disponibile la linkul dat:  https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-annuel-2019-de-lauf-lenseignement-superieur-developpement-urbain/ și

https://www.colloqueannuel.auf.org

Tarifele pot fi consultate aici: //www.colloqueannuel.auf.org/events/colloque-auf

Doctoranzii ce provin din diaspora poloneză sunt invitați să aplice

National Agency for Academic Exchange has launched a project for financing PhD studies for the Polish diaspora.

Citește mai mult

Roman GOLUBI – susţinerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management

Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Roman GOLUBI

Citește mai mult

Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC)

și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ

SERGIU  MAZURU,

Citește mai mult

Международные научно-практические конференции, май-июнь 2019

Оргкомитет конференции приглашает принять участие в Международных научно-практических конференциях, посвященных актуальным вопросам научных исследований.

Citește mai mult

AVIZ: Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță prezentarea și analiza tezei de doctor în tehnică a asist. univ. PÎNZARU NATALIA

Joi, 6 iunie 2019, ora 14:00, aula 6-415, în cadrul Şedinţei Seminaruliu de Profil (SŞP) 242 – Maşinologie şi Tehnologia Construcţiilor de Maşini, Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (UTM) va avea loc prezentarea şi analiza tezei de doctor în ştiinţe tehnice a Dnei asist. univ. PÎNZARU NATALIA cu tema: „Cercetări privind conceperea, proiectarea și elaborarea „Electrozilor-Scule” pentru formarea straturilor de suprafață cu aplicarea descărcărilor electrice în impuls”. Citește mai mult

AVIZ: Curs de scriere academică organizat în cadrul acordului de colaborare cu Universitatea din Craiova

În contextul acordului de colaborare semnat intre

UNIVERSITATEA TEHNICĂ a MOLDOVEI și UNIVERSITATEA din CRAIOVA

în perioada 23-24 mai 2019

Sorin CAZACU, lect. univ. dr. , director Departament Studii Anglo-Americane și Germane, Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România,

va desfășura Curs de Scriere Academică;

 

Cursul este destinat profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor și studenților;

Program de activitate pentru 23-24 mai:

  • 8.45-9.00 – inregistrarea participanților
  • 9.00-10.30 – curs
  • 10.30-10.45 – pauză
  • 10.45-12.00 – curs
  • 12.00-13.00 – pauză de masă
  • 13.00-14.30 – curs
  • 14.30-14.45 – pauză
  • 14.45-16.15 – curs (în ziua de vineri doar până la 15.00!)

Activitățile se vor desfășura în blocul 1-205 (sala Senatului).