Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat a candidatului Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf. univ., dr.

Citește mai mult

Se anunță susținerea tezei de doctorat

Candidat: Constantin BÎLICI

Citește mai mult

DDP și ȘD IMC o felicită din tot sufletul pe dna Natalia Ciobanu pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești

Citește mai mult

Miercuri, 28 aprilie 2021, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 253.01 -Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema: „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Citește mai mult

MECC solicită prezentarea propunerilor pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2022. Propunerile, le expediați Direcției doctorat și postdoctorat, pe adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md până în data de 5.05.2021, conform anexei.

Propuneri la Planul de admitere la Postdoctorat pentru anul 2022.

Nr. d/o Organizația  Prioritatea strategică Cifrul și denumirea specialității Numărul solicitat de locuri cu finanțare bugetară
1. UTM      
2.        

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Leipzig University, Germany, within the Erasmus+ programme.

Leipzig University offers 1 mobility grant of 5 months or 2 mobility grants of 2.5 months for PhD students.

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed.

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 12 April to 12 May 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203.

 The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by Leipzig University, Germany.

Details about the academic offer:  Faculty of Chemistry and Mineralogy, Faculty of Mathematics & Computer Science

https://www.chemie.uni-leipzig.de/en/start/

https://www.fmi.uni-leipzig.de/cms/en/startseite/

 

The candidate’s application file to ERASMUS+ PhD student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languages).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

 

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ PhD student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

13.04.2021 – 11.05.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

12.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM, 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

12.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

12.05.2021

TRANSMISSION of the files to the Leipzig University for final evaluation

 

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR

FCIM: Elena Gogoi, lect. univ.,  elena.gogoi@faf.utm.md

FTA: Oxana Radu, lect. univ., dr., Email: oxana.radu@sa.utm.md

 

INTERNATIONAL RELATIONS OFFICE, TUM

Natalia VLADEI, conf. univ., dr., natalia.furtuna@adm.utm.md

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, within the Erasmus+ programme.

Slovak University of Agriculture in Nitra offers 3 mobility grants of 3 months for PhD students, from the Faculty of Food Technology.

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 09 to 28 April 2021.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the Faculty of Food Technologies, TUM, 9/9 Studentilor street, building No. 5, room 201).

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

Details about the academic offer:  Agriculture and Food Processing.

The candidate’s application file to ERASMUS+ PhD student status should contain the following documents:

 1. Application addressed to the Rector of TUM and approved by the Dean of the Faculty (it can be requested from the international relations officer of the faculty).
 2. Photocopy of passport. Passport should be valid for the whole period of mobility.
 3. Student certificate issued by the faculty secretariat, with the mention that during the mobility period the candidate will have the status of student.
 4. Transcript of records issued by the faculty administration.
 5. English language certificate (minimum B2 according to CEFR Common European Framework of Reference for Languagies).
 6. Letter of motivation addressed to the Selection Committee, stating the main reasons for the choice of mobility, the candidate’s study objectives for mobility, the expected results (1-2 pages).
 7. Curriculum vitae written in English (Europass form + photo).
 8. Learning Agreement (LA) for Studies. The LA should be signed and endorsed by the Dean of the Faculty.

Criteria for submitting the application file to the ERASMUS+ PhD student status

 1. Eligibility criteria:
 • to be a student enrolled at the Technical University of Moldova, Faculty of Food Technology.
 1. Selection criteria:
 • to meet the eligibility requirements.
 • English language certificate.
 • to have good academic results in the academic year prior to mobility and in the last exam.
 1. Specific criteria:
 • to have all the exams passed;
 • to submit other documents requested by the selection board in addition;
 • to be able to demonstrate specific skills and abilities in accordance with the work to be carried out at the partner university.

 

SELECTION CALENDAR

09.04.2021 – 28.04.2021

REGISTRATION based on the candidature application

CONSULTATION regarding the preparation of the application

12.05.2021

SELECTION INTERVIEW (location, time)

Faculty of Food Technology, 9/9 Studentilor str., building no. 5, office 201,

12.05.2021

ANNOUNCEMENT of the preliminary results

13.05.2021

TRANSMISSION of the files to the Slovak University of Agriculture in Nitra for final evaluation

 

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR 

Oxana RADU, lect. univ., dr., oxana.radu@sa.utm.md

Address: 9/9 Studenţilor str., building no. 5, office 220

 

 

Vineri, pe data de 16 aprilie 2021, ora 1400

Online, pe platforma MS Teams,

 

în ședința Seminarului Științific de Profil

242 „Mașinologie și tehnologia construcțiilor de mașini”

din cadrul Universității Tehnice a Moldovei va avea loc prezentarea tezei de doctor în științe inginerești cu tema:

Optimizarea constructiv–tehnologică a rotoarelor elicoidale cu ax vertical în vederea eficientizării conversiei energiei eoliene

la specialitatea 242.01 „Teoria Mașinilor, Mecatronică”

 

Competitor – Rabei Ivan

Conducător științific – conf. univ., dr. Ciupercă Rodion

 

Președinte SȘP: Dulgheru Valeriu, prof. univ., dr. hab.,

Vicepreședinte: Beșliu Vitalie, conf. univ., dr.,

Secretar științific: Trifan Nicolae, conf. univ., dr.

 

Prezența membrilor Seminarului Științific de Profil este obligatorie!

Vineri, 09 aprilie 2021, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.02. Tehnologii, produse şi sisteme informaţionale, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema:  ”Controlul accesului și acțiunilor în sistemele informaționale”.

Citește mai mult

The Coimbra Group has published the call for applications for its Scholarship Programmes for 2021, which includes the 2 scholarships offered by Alexandru Ioan Cuza University of Iasi within the Scholarship Programme for Young Researchers from the European Neighbourhood  

Online applications should be submitted before 16 April 2021 and all relevant information is available here: https://www.coimbra-group.eu/scholarships/ 

 •