tutunaru

IRINA TUTUNARU

Șef-adjunct al Direcției Management Academic și Asigurarea Calității
Responsabil pe  studii de master

 

DATE DE CONTACT

Tel: +373 22 23-79-50
E-mail: irina.tutunaru@adm.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Studiile de master urmează după finalizarea studiilor de licenţă cu o durată minimă de 1,5 ani.

Diploma eliberată la finalizarea I-lui ciclu corespunde unui nivel de calificare ce permite inserţia în piaţa de muncă. Al doilea ciclu trebuie să permită accesul la funcţii de conducere, proiectare, cercetare, studii de doctorat.

Valoarea şi importanţa studiilor superioare de master sunt incontestabile, fiind menite să asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să permită accesul la studii de doctorat.

În scopul de a crea competenţe net superioare, de a oferi oportunitatea creşterii profesionale şi de a utiliza potenţialul ştiinţific al tinerilor, Universitatea Tehnică a Moldovei, începând cu anul academic 2008/2009, oferă posibilitatea de a urma studii superioare universitare la ciclul II (master), create în baza principiilor educaționale Bologna. Astfel, din anul 2008 studiile de master se desfăşoară ca continuarea studiilor superioare de licenţă, fiind trecute în categoria ciclul II — studii superioare de master (conform Regulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de master — Hotărârea Guvernului RM nr. 1451 din 24.12.2008).

Universitatea Tehnică a Moldovei în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, este autorizată de a realiza pregătirea în cadrul a 40 programe de master/specializări, ce aparţin la 6 domenii generale de studii – inginerie şi activităţi inginereşti, ştiinţe economice, stiinţe exacte, drept, tehnologii de fabricare şi prelucrare, arhitectură şi urbanism.

Durata studiilor inginerești este de 1,5 ani (90 ECTS), pentru cele economice – 2 ani (120 ECTS).

Actualmente UTM, cu autorizarea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, realizează instruirea în cadrul a 43 programe de master: Inginerie şi activităţi inginereşti — 22 programe de master; Știinţe exacte — 1 program de master; Tehnologii de fabricare şi prelucrare — 7 programe de master; Arhitectură şi urbanism — 9 programe de master; Știinţe economice şi drept — 4 programe de master.

Pregătirea masteranzilor se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale mediului tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea cărora poate asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de master.

Toate programele de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică pe parcursul ciclului III – studiilor de doctorat.

 

II. LINK-URI UTILE