Calificări şi titluri UTM

În Universitatea Tehnică a Moldovei învăţământul este structurat pe trepte:

  • învăţământ mediu de specialitate – realizat în cadrul Colegiului Tehnic;
  • învăţământ superior universitar – realizat în cadrul a 9 facultăţi;
  • învăţământ postuniversitar – realizat prin master, doctorat şi postdoctorat.

Fiecare din aceste trepte are anumite finalităţi în baza cărora se acordă calificări şi titluri, se eliberează diplomele respective.

Învăţământul mediu de specialitate se încheie cu examenul de absolvire şi cu susţinerea unei lucrări de diplomă. Absolvenţii primesc diplome de studii medii de specialitate prin care obţin calificarea de tehnician în specialitatea urmată.

Învăţământul superior universitar se încheie cu susţinerea unui examen de licenţă, care include două probe şi un proiect (teză) de licenţă. Absolvenţilor li se acordă titlul de licenţiat (inginer, inginer-manager) în profilul şi la specialitatea urmată şi li se eliberează diploma de licenţă.

Învăţământul postuniversitar specializat (de master) se încheie cu acordarea titlului de magistru în profilul urmat şi eliberarea diplomei respective.

Doctoratul, ca formă de învăţământ postuniversitar, se finalizează cu susţinerea unei teze şi conferirea titlului ştiinţific de doctor (într-un domeniu ştiinţific) şi cu eliberarea diplomei respective.

Studiile de postdoctorat se încheie cu susţinerea unei teze, conferirea celui de-al doilea titlu ştiinţific – doctor habilitat şi cu eliberarea diplomei respective.

MENIU