Consiliul de administraţie

Gestionarea operativă a universităţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie, subordonat Senatului.

Consiliul de Administraţie este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UTM (art. 92, a și art. 99) și funcționează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM, aprobat la ședința Senatului UTM, proces-verbal nr. 7 din 26.04.2016.

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.NUMELE, PRENUMELEFUNCŢIA E-MAIL
Membrii  permanenți
1.Bostan ViorelProfesor universitar,  doctor habilitat, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţieviorel.bostan@adm.utm.md
2.Reșitca VladislavConferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţievladislav.resitca@adm.utm.md
3.Pojar DanielaProrector responsabil pentru probleme financiare și relații internaționaledaniela.pojar@adm.utm.md
4.Țurcanu DinuProrector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicaredinu.turcanu@adm.utm.md
5.Nistiriuc PavelConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţiipavel.nistiriuc@fet.utm.md
6.Gropa VictorConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Energetică și Inginerie Electricăvictor.gropa@ee.utm.md
7.Ciorbă DumitruConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronicădumitru.ciorba@fcim.utm.md
8.Tronciu VasileProrector pentru Cercetare și Doctoratvasile.tronciu@adm.utm.md
9.Dîntu SergiuConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturisergiu.dintu@gddti.utm.md
10.Bejan SergiuConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Urbanism şi Arhitecturăsergiu.bejan@fua.utm.md
11.Nistor-Lopatenco LiviaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Construcții, Geodezie şi Cadastrulivia.nistor@fcgc.utm.md
12.Ciloci RafaelConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Businessrafael.ciloci@fieb.utm.md
13.Bulgaru ValentinaConferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Textile și Poligrafievalentina.bulgaru@fiu.utm.md
14.Rusu SpiridonConferențiar universitar, doctor, secretar științific al Senatuluispiridon.rusu@adm.utm.md
15.Balan StelaConferențiar universitar, doctor, şefa Direcţiei Management Academic şi Asigurarea Calităţii, secretar al Consiliului de Administrațiestela.balan@adm.utm.md
16.Vengher DumitruDirector Colegiul Tehnic dumitru.vengher@adm.utm.md
17.Cîrja Ana-MariaStudentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafieanamaria.cirja@dtp.utm.md 
Membrii invitați:
18.Gîrlea SvetlanaŞefa Direcției Finanţe şi Evidenţă Contabilăsvetlana.girlea@adm.utm.md
19.Stratan ZinaidaDirector Bibliotecă Tehnico-Ştiinţificăzinaida.stratan@lib.utm.md
20.Cujba RodicaDoctor, şefa Direcției Investigații Științificerodica.cujba@adm.utm.md
21.Timco CarolinaConferențiar universitar, doctor, şefa Serviciului Relații Internaționalecarolina.timco@adm.utm.md
22.Siminiuc RodicaConferențiar universitar, doctor, șefa Direcției Doctorat și Postdoctoratrodica.siminiuc@adm.utm.md
23.Ursu VioricaConferențiar universitar, doctor, Președinte al Organizației Sindicale a Angajaților UTMviorica.ursu@dp.utm.md
24.Pojar Danielașefa Direcției Managementul Resurselordaniela.pojar@adm.utm.md
25.Chetroi Vasileșef  Direcția Tehnologia Informației și Comunicațiilorvasile.chetroi@adm.utm.md
26.Alexei AnatolȘef Direcție Studenţi şi Activităţi Studenţeşti, președinte al Comitetului Sindical, studențianatolie.alexei@srco.utm.md 
27. Stoian VitalieGeneral de brigadă, șef Catedra Militarăvitalie.stoian@mil.utm.md
28.Covaci SergiuResponsabil Corpuri de Studii și Cămine Studențeștisergiu.covaci@gpps.utm.md
29.Gulco VeaceslavDirector al Centrului de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională „Etalon”veaceslav.gulco@etalon.utm.md
30.Melnic RaduDirectorul Centrului Universitar de Ghidare în Carieră a Studenţilor (CEGHID)radu.melnic@adm.utm.md
31.Şestenco-Diacek NataliaȘefa Șecției Informare, Orientare Profesională și Formare Contingent Studenți, CEGHIDnatalia.sestenco@adm.utm.md
32.Mardari Corinașef Birou juridiccorina.mardari@adm.utm.md

Secretar al Consiliului de Administrație – conf. univ., dr. Stela BALAN.

Consiliului de Administrație se întrunește bilunar în ședințe ordinare în componența membrilor permanenți (nr. 1-18).  Membrii invitați ai Consiliului de Administrație (nr. 19-33) vor fi invitați să participe la ședințele Consiliului cu tematica corespunzătoare domeniului de activitate.

MENIU