Biroul Senatului

Funcţiile Biroului Senatului

  • Pregătirea şi asigurarea în bune condiţii a lucrărilor Senatului.
  • Asigurarea îndeplinirii hotărârilor Senatului şi rezolvarea problemelor curente în perioada dintre şedinţele Senatului.
  • Prezentarea raportului trimestrial privind îndeplinirea hotărârilor Senatului.
  • Propunerea Senatului de a institui comisii permanente axate pe anumite probleme şi supunerea votului Senatului privind componenţa nominală a acestora.
  • Conducerea, coordonarea şi controlul activităţii consiliilor Senatului.
  • Răspunderea în scris sau oral la întrebările prezentate de senatori în planul Senatului.
  • Îndeplinirea a orice alte atribuţii derivate din însărcinări primite din partea Senatului.
  • Întâlnirea în şedinţe de lucru ordinare, stabilite conform unui orar permanent de lucru şi în şedinţe extraordinare, în caz de necesitate urgentă.

Membrii Biroului Senatului

rectorul-utm-v-bostan

VIOREL BOSTAN
Rector UTM
Doctor habilitat în ştiinţe tehnice
Preşedintele Biroului Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab.1-212
Tel: +373 22 23-78-61
E-mail: viorel.bostan@adm.utm.md

Vladislav Resitca

VLADISLAV REȘITCA
Prorector pentru studii
Doctor în ştiinţe tehnice, conferenţiar universitar
Vicepreședinte al Biroului Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-213
Tel: +373 22 23-54-00
E-mail: vladislav.resitca@adm.utm.md

Tronciu 2

VASILE TRONCIU
Prorector pentru Cercetare și Doctorat
Doctor habilitat, profesor universitar
Membru al Biroului Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-211
Tel: +373 22 23-54-05
E-mail: vasile.tronciu@adm.utm.md

AAA 9022 1

DANIELA POJAR
Prorector pentru probleme financiare și relații internaționale
Membru al Biroului Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-211
Tel: +373 22 23-24-28
E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md

DSC 20

DINU ȚURCANU
Prorector pentru digitalizare
Membru al Biroului Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-201
Tel: +373 22 23-52-26
E-mail: dinu.turcanu@adm.utm.md

spiridon rusu

SPIRIDON RUSU
Doctor în științe fizico-matematice, conferenţiar universitar
Secretar ştiinţific al Senatului

DATE DE CONTACT
Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab.1-310
Tel: +373 22 23-27-49
E-mail: spiridon.rusu@fiz.utm.md

MENIU