RECTORUL

rectorul-utm-v-bostan

VIOREL BOSTAN
Rector UTM
Doctor habilitat

DATE DE CONTACT

Adresa: Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-212
Tel: +373 22 23-78-61
E-mail: viorel.bostan@adm.utm.md

Managerul executiv al UTM este Rectorul, care reprezintă legal UTM în relaţiile cu terţii şi conduce operativ Universitatea. Rectorul este executorul de buget al UTM.

În limitele competenţelor sale şi conform prevederilor legale în vigoare, Rectorul are următoarele atribuţii:

 1. realizarea conducerii operative a activităţii multilaterale şi complexe a Universităţii, emite ordine şi dispoziţii de reglementare a acestei activităţi;
 2. aprobarea cadrului normativ aferent activităţii UTM;
 3. reprezentarea Universităţii în toate organele şi organizaţiile statale şi nestatale, în relaţiile interuniversitare naţionale şi internaţionale şi în relaţii cu persoane fizice şi juridice;
 4. prezidarea şedinţelor Senatului, Consiliului de Administraţie şi asigurarea îndeplinirii deciziilor adoptate;
 5. gestionarea şi supravegherea formării şi utilizării fondurilor fixe şi circulante ale UTM;
 6. deschiderea conturilor de decontare, inclusiv valutare, în instituţiile bancare;
 7. desemnarea şi destituirea prorectorilor, încheierea contractelor individuale de muncă cu celelalte categorii de personal;
 8. iniţierea, prin intermediul Comisiei de concurs a Senatului, a concursului pentru funcţia de decan şi şef de departament/catedră, conform prevederilor legale;
 9. aprobarea atribuţiilor de funcţie ale prorectorilor şi secretarului ştiinţific al Senatului, precum şi ale personalului aflat în subordonare directă;
 10. înmatricularea studenţilor la studii, exmatricularea lor, transferul şi restabilirea la studii de licenţă, masterat şi doctorat;
 11. evaluarea permanentă a infrastructurii UTM, înaintând Ministerului Educaţiei şi altor organe ale autorităţilor publice propuneri privind ameliorarea şi dezvoltarea acesteia;
 12. emiterea ordinelor şi dispoziţiilor cu privire la toate domeniile de activitate universitară, inclusiv cele referitoare la remunerarea, motivarea şi sancţionarea membrilor comunităţii academice a UTM.

MENIU