Planuri de învăţământ master

PLANURI PENTRU STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Facultatea Inginerie Economică şi Business
Facultatea Textile şi Poligrafie

MENIU