PLANURI PENTRU STUDIILE SUPERIOARE DE MASTER, CICLUL II

 

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
Mentenenţa şi managementul reţelelor de telecomunucaţii
Securitatea informaţiei în sisteme şi reţele de comunicaţii
Sisteme şi comunicaţii electronice
Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
Electroenergetica
Energie şi mediu
Inginerie electrică
Inginerie şi managementul calităţii
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
Calculatoare şi reţele informaţionale
Inginerie biomedicală
Managementul aplicaţiilor informaţionale
Microelectronică şi nanotehnologii
Securitate informaţională
Tehnologia informaţiei pentru afaceri
Tehnologia informaţiei
Facultatea Tehnologia Alimentelor
Calitatea şi siguranţa produselor alimentare
Management viti-vinicol
Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering
Oenologie, enoturism și piețe vitivinicole, 90
Oenologie, enoturism și piețe vitivinicole, 120
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
Design industrial
Ingineria produsului şi a proceselor în construcţia de maşini
Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
Inginerie mecanică
Inginerie şi management în sisteme de producţie
Management şi exploatarea transportului
Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Design interior
Drumuri, materiale şi mecanizme în construcţii
Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri
Managementul sistemelor de enginerie sanitară şi producţia mediului
Planificare urbană şi regională
Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
Drept imobiliar şi cadastral
Evaluare şi administrare imobiliară
Geomatică şi cadastru
Inginerie antiincendii şi protecţie civilă
Inginerie structurală
Managementul proiectelor în construcţii
Facultatea Inginerie Economică şi Business
Administrarea afacerilor, 90
Administrarea afacerilor, 120
Economia afacerilor imobiliare
Marketing industrial, 90
Marketing industrial, 120
Facultatea Textile şi Poligrafie
Design şi dezvoltare de produs
Design şi tehnologii poligrafice
Design vestimentar şi textil
Ingineria şi managementul afacerilor în textile