Specialităţi şi specializări UTM

Specialităţile / programele de studii ciclului I, licenţă / integrate, care constituie din oferta educaţională

Codul şi denumirea domeniului de formare profesională

Specialităţile / programele

Facultatea

Forma de învățământ

Durata studiilor

conform Nomenclatorului aprobat prin HG nr. 482 din 28.06.2017

conform Nomenclatorului aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005

1

2

3

4

5

6

0212 Design vestimentar și design interior

0212.2 Design interior

581.4 Design interior

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –  4 ani

0213 Arte plastice

0213.3 Sculptură

211.3 Sculptură

FUA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0214 Arte decorative

0214.1 Arte decorative aplicate

215.1 Arte decorative

FTP

Cu frecvență

240 ECTS –  4 ani

0411 Contabilitate

0411.1 Contabilitate

361.1 Contabilitate

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS – 4 ani/  5 ani

0413 Business şi administrare

0413.1 Business și administrare

363.1 Business şi administrare

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS – 3 ani/ 4 ani

0414 Marketing

0414.1 Marketing și logistică

362.1 Marketing şi logistică

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS – 3 ani/ 4 ani

0421 Drept

0421.1 Drept

381.1 Drept

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0612 Proiectarea și administrarea sistemelor informaționale

0612.1 Calculatoare şi rețele

526.1 Calculatoare

FCIM

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0612.2 Managementul informaţiei

444.2 Management informațional

FCIM

Cu frecvență

180 ECTS – 3 ani

0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

0613.1. Tehnologia informației

526.2 Tehnologii informaționale

FCIM

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0613.2 Securitate informațională

526.5 Securitate informațională

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0613.3 Ingineria software

 

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0613.5 Informatică aplicată

444.3 Informatică aplicată

FCIM

Cu frecvență

180 ECTS/3 ani

0710 Inginerie și management

 

 

0710.1 Inginerie şi management pe ramuri

521.8 Inginerie şi management   (pe ramuri)

   

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicații

521.8 Inginerie şi management în telecomunicații

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în energetică

521.8Inginerie şi management în energetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară

521.8Inginerie şi management în industria alimentară

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în transporturi

521.8 Inginerie şi management în transporturi

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în construcția de maşini

521.8 Inginerie şi management în construcţia de maşini

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în construcţii

521.8 Inginerie şi management în construcţii

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în textile

521.8 Inginerie şi management în industria uşoară

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0710.2 Inginerie si managementul calității

529.1 Ingineria şi managementul calităţii

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0711 Inginerie chimică și procese

0711.4 Biotehnologii

552.2 Biotehnologii industriale

FTA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0712 Tehnologii de protecție a mediului

0712.1 Ingineria mediului

583.1 Ingineria mediului

FUA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0713 Energetică și inginerie electrică

0713.1 Electroenergetică

523.1 Electroenergetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0713.2 Termoenergetică

523.2 Termoenergetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice

524.1 Electromecanică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0713.4 Ingineria sistemelor de energii regenerabile

 

FEIE

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714 Electronică și automatizări

0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații

525.3 Teleradio comunicații

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0714.2 Rețele şi software de telecomunicații

525.2 Sisteme optoelectronice

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0714.3 Comunicații radio și televiziune

 

FET

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714.4 Electronică aplicată

525.1 Electronică

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii

525.4 Microelectronică şi nanotehnologii

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714.6 Automatică şi informatică

526.3 Automatică şi informatică

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714.7 Robotică şi mecatronică

 

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714.8 Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații

 

FET

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0714.9 Inginerie biomedicală

526.4 Ingineria sistemelor biomedicale

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0715 Mecanică și prelucrarea metalelor

0715.1 Tehnologia construcțiilor de mașini

521.1 Tehnologia construcțiilor de mașini

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –  4 ani/ 5 ani

521.4 Ingineria sudării

FIMIT

521.9 Inginerie inovațională și transfer tehnologic

FIMIT

0715.2 Mașini şi sisteme de producție

521.3 Mașini şi sisteme de producție

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

521.2 Construcții și echipamente de mașini agricole

FIMIT

0715.3 Inginerie mecanică

522.1 Mașini şi aparate în industria ușoară

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –  4 ani/ 5 ani

522.2 Mașini şi aparate în industria alimentară

FIMIT

521.6 Utilaje și tehnologii de ambalare a produselor

FIMIT

0715.4 Mașini şi instalații frigorifice, sisteme de climatizare

522.3 Mașini şi instalații frigorifice, sisteme de climatizare

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0715.5 Mașini și mecanisme pentru construcții

522.4 Inginerie mecanică în construcții

FUA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0715.6 Ingineria designului de produs

 

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0715.7 Design industrial

521.7 Design industrial

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0716 Autovehicule, nave și aeronave

0716.1 Ingineria transportului auto

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

 

0716.2 Ingineria transportului feroviar

527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0721 Procesarea alimentelor

0721.1 Tehnologia şi managementul alimentației publice

541.1 Tehnologia şi managementul alimentației publice

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0721.2 Tehnologia produselor alimentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obținute prin fermentare

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obținute prin fermentare

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0722 Tehnologia materialelor (sticlă, hârtie, plastic și lemn)

0722.1 Ingineria prelucrării lemnului

543.1 Tehnologia prelucrării lemnului

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0722.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcție

582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcție

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0722.3 Design şi tehnologii poligrafice

543.4 Design şi tehnologii poligrafice

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele)

 

 

0723.1 Tehnologia şi designul confecțiilor textile

542.1 Ingineria produselor textile şi din piele

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0723.2 Tehnologia și designul încălțămintei și articolelor de marochinărie

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0723.3 Design vestimentar industrial

542.2 Design vestimentar industrial

FTP

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0724 Minerit și extracții

0724.1 Inginerie minieră

521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0731 Arhitectură si dezvoltarea teritorială

0731.1 Arhitectură ( studii integrate – licență şi master)

581.1 Arhitectură

FUA

Cu frecvență

360 ECTS – 6 ani

0731.2 Inginerie geodezică și cadastru

584.2 Geodezie, topografie şi cartografie

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0731.4 Planificare urbană și regională

581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului

FUA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului

584.3 Evaluarea imobilului

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0731.6 Arhitectură peisajeră și amenajarea spațiilor verzi

 

FUA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

0732 Construcții și inginerie civilă

0732.1 Construcții industriale și civile

582.1 Construcții şi inginerie civilă

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri

582.4 Căi ferate, drumuri, poduri

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0732.3 Alimentări cu apă, canalizări

582.6 Ingineria şi protecția apelor

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilație

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă

582.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

1010 Servicii publice

1010.1 Servicii publice de nutriție

 

FTA

Cu frecvență

240 ECTS – 4 ani

1041 Servicii de transport

1041.1 Servicii de transport şi expediție

841.1 Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS – 4 ani/ 5 ani

MENIU