Specialităţile /programele de studii ciclului I, licenţă/integrate, care constituie din oferta educaţională

Codul şi denumirea domeniului de formare profesională

Specialităţile /programele

Facultatea

Forma de învățământ

Durata studiilor

conform Nomenclatorului

aprobat prin

HG nr. 482 din 28.06.2017

conform Nomenclatorului aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07.2005

1

2

3

4

5

6

0212 Design vestimentar și design interior

0212.2 Design interior

581.4 Design interior

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –          4 ani

0213 Arte plastice

0213.3 Sculptură

211.3 Sculptură

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –         4 ani

0214 Arte decorative

0214.1 Arte decorative aplicate

215.1 Arte decorative

FTP

Cu frecvență

240 ECTS –         4 ani

0411 Contabilitate

0411.1 Contabilitate

361.1 Contabilitate

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS –         4 ani/  5 ani

0413 Business şi administrare

0413.1 Business și administrare

363.1 Business şi administrare

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS –         3 ani/ 4 ani

0414 Marketing

0414.1 Marketing și logistică

362.1 Marketing şi logistică

FIEB

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

180 ECTS –         3 ani/ 4 ani

0421 Drept

0421.1 Drept

381.1 Drept

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –         4 ani/ 5 ani

0612 Proiectarea și administrarea sistemelor informaționale

0612.1 Calculatoare şi rețele

526.1 Calculatoare

FCIM

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –         4 ani/ 5 ani

0612.2 Managementul informaţiei

444.2 Management informațional

FCIM

Cu frecvență

180 ECTS –         3 ani

0613 Dezvoltarea produselor program și a aplicațiilor

0613.1. Tehnologia informației

526.2 Tehnologii informaționale

FCIM

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0613.2 Securitate informațională

526.5 Securitate informațională

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –         4 ani

0613.3 Ingineria software

 

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –         4 ani

0613.5 Informatică aplicată

444.3 Informatică aplicată

FCIM

Cu frecvență

180 ECTS/          3 ani

 

0710 Inginerie și management

 

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicații

521.8 Inginerie şi management în telecomunicații

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în energetică

521.8Inginerie şi management în energetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară

521.8Inginerie şi management în industria alimentară

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în transporturi

521.8 Inginerie şi management în transporturi

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini

521.8 Inginerie şi management în construcţia de maşini

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în construcţii

521.8 Inginerie şi management în construcţii

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.1 Inginerie şi management în textile

521.8 Inginerie şi management în indistria uşoară

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0710.2 Inginerie si managementul calității

529.1 Ingineria şi managementul calităţii

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0711 Inginerie chimică și procese

0711.4 Biotehnologii

552.2 Biotehnologii industriale

FTA

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0712 Tehnologii de protecție a mediului

0712.1 Ingineria mediului

583.1 Ingineria mediului

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0713 Energetică și inginerie electrică

0713.1 Electroenergetică

523.1 Electroenergetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0713.2 Termoenergetică

523.2 Termoenergetică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice

524.1 Electromecanică

FEIE

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0714 Electronică și automatizări

0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații

525.3 Teleradio comunicații

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0714.2 Rețele şi software de telecomunicații

525.2 Sisteme optoelectronice

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0714.3 Comunicații radio și televiziune

 

FET

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0714.4 Electronică aplicată

525.1 Electronică

FET

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii

525.4 Microelectronică şi nanotehnologii

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0714.6 Automatică şi informatică

526.3 Automatică şi informatică

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0714.7 Robotică şi mecatronică

 

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0714.8 Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații

 

FET

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0714.9 Inginerie biomedicală

526.4 Ingineria sistemelor biomedicale

FCIM

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0715 Mecanică și prelucrarea metalelor

0715.1 Tehnologia construcțiilor de mașini

521.1 Tehnologia construcțiilor de mașini

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

521.4 Ingineria sudării

FIMIT

521.9 Inginerie inovațională și transfer tehnologic

FIMIT

0715.2 Mașini şi sisteme de producție

521.3 Mașini şi sisteme de producție

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

521.2 Construcții și echipamente de mașini agricole

FIMIT

0715.3 Inginerie mecanică

522.1 Mașini şi aparate în industria ușoară

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

522.2 Mașini şi aparate în industria alimentară

FIMIT

521.6 Utilaje și tehnologii de ambalare a produselor

FIMIT

0715.4 Mașini şi instalații frigorifice, sisteme de climatizare

522.3 Mașini şi instalații frigorifice, sisteme de climatizare

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0715.5 Mașini și mecanisme pentru construcții

522.4 Inginerie mecanică în construcții

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0715.6 Ingineria designului de produs

 

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0715.7 Design industrial

521.7 Design industrial

FIMIT

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0716 Autovehicule, nave și aeronave

0716.1 Ingineria transportului auto

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

 

0716.2 Ingineria transportului feroviar

527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0721 Procesarea alimentelor

0721.1 Tehnologia şi managementul alimentației publice

541.1 Tehnologia şi managementul alimentației publice

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0721.2 Tehnologia produselor alimentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obținute prin fermentare

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obținute prin fermentare

FTA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0722 Tehnologia materialelor (sticlă, hârtie, plastic și lemn)

0722.1 Ingineria prelucrării lemnului

543.1 Tehnologia prelucrării lemnului

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0722.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcție

582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcție

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0722.3 Design şi tehnologii poligrafice

543.4 Design şi tehnologii poligrafice

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte și articole din piele)

 

 

0723.1 Tehnologia şi designul confecțiilor textile

542.1 Ingineria produselor textile şi din piele

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0723.2 Tehnologia și designul încălțămintei și articolelor de marochinărie

FTP

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0723.3 Design vestimentar industrial

542.2 Design vestimentar industrial

FTP

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0724 Minerit și extracții

0724.1 Inginerie minieră

521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0731 Arhitectură si dezvoltarea teritorială

0731.1 Arhitectură ( studii integrate – licență şi master)

581.1 Arhitectură

FUA

Cu frecvență

360 ECTS –        6 ani

0731.2 Inginerie geodezică și cadastru

584.2 Geodezie, topografie şi cartografie

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0731.4 Planificare urbană și regională

581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului

FUA

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

0731.5 Evaluarea și dezvoltarea imobilului

584.3 Evaluarea imobilului

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0732 Construcții și inginerie civilă

0732.1 Construcții industriale și civile

582.1 Construcții şi inginerie civilă

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri

582.4 Căi ferate, drumuri, poduri

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0732.3 Alimentări cu apă, canalizări

582.6 Ingineria şi protecția apelor

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze și climatizare pentru clădiri

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilație

FUA

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

0732.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă

582.5 Inginerie antiincendii și protecție civilă

FCGC

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani

1010 Servicii publice

1010.1 Servicii publice de nutriție

 

FTA

Cu frecvență

240 ECTS –        4 ani

1041 Servicii de transport

1041.1 Servicii de transport şi expediție

841.1 Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

FIMIT

Cu frecvență,

cu frecvență redusă

240 ECTS –        4 ani/ 5 ani