Studii cu frecvenţă redusă la UTM

La UTM prin forma de învăţământ cu frecvenţă redusă se studiile se organizează doar la unele programe. Acestea se realizează după un plan de învăţământ separat,  echivalent cu cel elaborat pentru învăţământul cu frecvenţă (cu excepţia disciplinei Educaţia fizică), cu distribuirea volumului de lucru pentru o durată de timp cu un an mai mare. Pentru toate activităţile din planul de învăţământ (cursuri, seminare, lucrări practice, lucrări de laborator, stagii de practică ş. a.) numărul de ore de contact direct este adaptat legislaţiei în vigoare şi se stabileşte pornind de la numărul de zile într-un an calendaristic în care studentul care îmbină activitatea profesională cu studiile poate lipsi de locul de muncă.

Activităţile didactice sunt organizate în formă de sesiuni de două tipuri:

  1. Sesiuni de reper, în cadrul cărora se realizează activităţile didactice cu contact direct cu o durată de cca 10 zile;
  2. Sesiuni de examinare, în cadrul cărora se evaluează copmpetenţele formate în cadrul disciplinelor de studii cu o durată de cca 5 zile.

Durata exactă şi termenele  de desfăşurare a sesiunilor de studii și examinare sunt stabilite prin Calendarul universitar.

Admiterea în învățământul cu frecvență redusă se organizează doar la specialitățile pentru care este prevăzută această formă de instriure şi la care în UTM este organizat învățământul cu frecvență.

Durata normativă a studiilor superioare de licență în cazul învățământului cu frecvență redusă constituie 4 ani pentru programele de 180 de credite de studii și 5 ani pentru programele de 240 de credite de studii.

Pentru informații suplimentare accesați următorul link:

Regulament UTM studii-superioare-si-integrate-2020.pdf

MENIU