Este cunoscută mai mult ca formă de învăţământ “fără frecvenţă” şi formă de învăţământ “prin corespondenţă”.

Forma de învăţământ cu frecvenţă redusă reprezintă învăţământul după planul de studii cu frecvenţă la zi. În această formă de învăţământ se petrec toate activităţile din planul şi programele analitice de învăţământ cu frecvenţă la zi (cursuri, seminare, lucrări practice, lucrări de laborator, stagii de practică ş. a.). În această formă de învăţământ se studiază toate disciplinele în volumul determinat în planul de învăţământ cu frecvenţă la zi (cu excepţia disciplinei “Educaţia fizică”). În comparaţie cu învăţământul cu frecvenţă la zi, la învăţământul cu frecvenţă redusă la toate disciplinele şi la toate activităţile durata studiilor în auditoriu este redusă, iar durata studiilor individuale este mărită. Aceasta dă posibilitate studenţilor să se încadreze parţial sau în program deplin în câmpul muncii. Pentru persoanele care îmbină munca cu studiile la forma cu frecvenţă redusă Statul oferă unele facilităţi stabilite în Codul Muncii şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova.

Prin lege sunt determinate nivelurile de studii şi specialităţile la care învăţământul se poate organiza în formă de studii cu frecvenţă redusă.

Informații adiționale cu privire la desfășurarea procesului didactic  le puteți găsi accesînd www.dmc.utm.md