Domenii și programe de master

Oferta educațională a UTM

Conform Nomenclatorului  aprobat prin

HG nr. 482 din 28.06.2017

Tipul

programului 

FacultateaDurata studiilor
Codul şi denumirea domeniului general de studiiDenumirea programului de studii
123456
011 Științe ale educațieiPedagogie vocațională – Inginerie fabricațieMaster de profesionalizareFIMIT120 ECTS2 ani
021 ArteDesign interiorMaster științificFUA90 ECTS1,5 ani
041 Științe economice

Administrarea afacerilor

 

Master științific

 

FIEB90 ECTS1,5 ani
120 ECTS2 ani
Economia afacerilor imobiliareMaster științificFIEB120 ECTS2 ani
Marketing industrialMaster științificFIEB90 ECTS1,5 ani
120 ECTS2 ani
042 DreptDrept imobiliar și cadastralMaster științificFCGC90 ECTS1,5 ani
061 Tehnologii ale informației si comunicațiilorTehnologia informațieiMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
Tehnologia informației pentru afaceriMaster de profesionalizareFCIM120 ECTS2 ani
Securitate informaționalăMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
Calculatoare şi rețele informaționaleMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
Managementul aplicațiilor informaționaleMaster științificFCIM120 ECTS2 ani
Inginerie softwareMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
071 Inginerie și activități inginereștiSecuritatea informației în sisteme şi rețele de comunicațiiMaster științificFET90 ECTS1,5 ani
Sisteme şi comunicații electroniceMaster științificFET90 ECTS1,5 ani
Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicațiiMaster științificFET90 ECTS1,5 ani
ElectroenergeticăMaster științificFEIE90 ECTS1,5 ani
Energie şi mediuMaster științificFEIE90 ECTS1,5 ani
120 ECTS2 ani
Inginerie electricăMaster științificFEIE90 ECTS1,5 ani
Inginerie şi managementul calitățiiMaster științificFEIE90 ECTS1,5 ani
Microelectronică şi nanotehnologiiMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
Inginerie biomedicalăMaster științificFCIM90 ECTS1,5 ani
Ingineria produsului şi a proceselor în construcția de mașiniMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Inginerie şi management în sisteme de producțieMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Inginerie mecanicăMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Design industrialMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Siguranța şi ecologizarea transportului rutierMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Management şi exploatarea transportuluiMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabileMaster științificFIMIT90 ECTS1,5 ani
Managementul proiectelor în construcțiiMaster științificFCGC90 ECTS1,5 ani
Ingineria şi managementul afacerilor în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)Master științificFTP90 ECTS1,5 ani
072 Tehnologii de fabricare şi prelucrareOenologie, enoturism şi piețe vitivinicoleMaster științificFTA90 ECTS1,5 ani
120 ECTS2 ani
Calitatea şi siguranța produselor alimentareMaster științificFTA90 ECTS1,5 ani
Managementul restaurantelor şi serviciilor de cateringMaster științificFTA90 ECTS1,5 ani
Design şi tehnologii poligraficeMaster științificFTA90 ECTS1,5 ani
Design vestimentar şi textilMaster profesionalFTP90 ECTS1,5 ani
Design şi dezvoltare de produsMaster științificFTA90 ECTS1,5 ani
073 Arhitectură si construcțiiPlanificare urbană şi regionalăMaster științificFUA90 ECTS1,5 ani
Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecția mediuluiMaster științificFUA90 ECTS1,5 ani
Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiriMaster științificFUA90 ECTS1,5 ani
Drumuri, materiale şi mecanizare în construcțiiMaster științificFUA90 ECTS1,5 ani
Inginerie structuralăMaster științificFCGC90 ECTS1,5 ani
Inginerie antiincendii şi protecție civilăMaster științificFCGC90 ECTS1,5 ani
Evaluare și administrare imobiliarăMaster științificFCGC90 ECTS1,5 ani

MENIU