Durata studiilor pentru programele de master de 90 credite constituie 1,5 ani, pentru programele de master de 120 credite – 2 ani.

 

FET

Domeniul general de studii: 52-Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Sisteme și Comunicații Electronice (90/3)
 • Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații (90/3)

FEIE

Domeniul general de studii: 52-Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Energie și Mediu (90/3)
 • Electroenergetică (90/3)
 • Inginerie Electrică (90/3)
 • Inginerie și Managementul Calității (90/3)
 • Management Inovațional și Transfer Tehnologic (90/3)

FCIM

Domeniul general de studii: 071 – Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Microelectronica și Nanotehnologii (90/3)
 • Inginerie Biomedicală (90/3)

Domeniul general de studii: 061-Tehnologii ale informației și comunicațiilor

Programul de master, credite/semestre:

 • Calculatoare și Rețele Informaționale (90/3)
 • Tehnologia Informației (90/3)
 • Automatică şi Informatică (90/3)
 • Securitate Informațională (90/3)
 • Tehnologia informației pentru afaceri (120/4)
 • Managementul Aplicațiilor Informaționale (120/4)

FTA

Domeniul general de studii: 52-Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Inginerie şi Management în Industria Alimentară (90/3)

Domeniul general de studii: 54 – Tehnologii de fabricare și prelucrare.

Programul de master, credite/semestre:

 • Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole (90/3)
 • Calitatea și Siguranța Produselor Alimentare (90/3)
 • Managementul Restaurantelor şi a Serviciilor de Catering (90/3)
 • Inginerie Alimentară (90/3)

FIMIT

Domeniul general de studii: 52-Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Inginerie Mecanică (90/3)
 • Managementul şi Exploatarea Transportului (90/3)
 • Siguranţa şi Ecologizarea Transportului Rutier (90/3)
 • Ingineria Produselor şi a Proceselor în Construcţia de Maşini (90/3)
 • Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile (90/3)
 • Inginerie şi Manageman în Sisteme de Producţie (90/3, 120/4)
 • Design Industrial (90/3)

FCGC

Domeniul general de studii: 58 – Arhitectură și construcții.

Programul de master, credite/semestre:

 • Ingineria Structurală (90/3)
 • Cadastru și Dezvoltarea Imobilului (90/3)
 • Ingineria Antiincendii și Protecție Civilă (90/3)
 • Ingineria Proceselor şi Materialelor Minerale în Construcţii (90/3)

Domeniul general de studii: 38 – Drept.

Programul de master, credite/semestre:

 • Drept Patrimonial (90/3)

FUA

Domeniul general de studii: 58 – Arhitectură și construcții.

Programul de master, credite/semestre:

 • Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitare și Protecția Mediului (90/3)
 • Drumuri, Materiale și Mecanizare în Construcții (90/3)
 • Urbanism și Amenajarea Teritoriului (90/3)
 • Ingineria Instalațiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri (90/3)
 • Design Interior (90/3)

FIEB

Domeniul general de studii: 36 – Științe economice.

Programul de master, credite/semestre:

 • Administrare Afacerilor (120/4)
 • Marketing Industrial (120/4)
 • Economia Afacerilor Imobiliare (120)
 • Administrarea Afacerilor (90/3)

FTP

Domeniul general de studii: 54 – Tehnologii de fabricare și prelucrare.

Programul de master, credite/semestre:

 • Design și Dezvoltarea de Produs (90/3)
 • Design și Tehnologii Poligrafice (90/3)
 • Design Vestimentar și Textil (90/3)

Domeniul general de studii: 52-Inginerie și activități inginerești.

Programul de master, credite/semestre:

 • Ingineria și Managementul Afacerilor în Industria Ușoară (90/3)