Domenii și programe de master – oferta educațională a UTM

Conform Nomenclatorului  aprobat prin

HG nr. 482 din 28.06.2017

Tipul

programului 

Facultatea

Durata studiilor

Codul şi denumirea domeniului general de studii

Denumirea programului de studii

1

2

3

4

5

6

011 Științe ale educației

Pedagogie vocațională – Inginerie fabricație

Master de profesionalizare

FIMIT

120 ECTS

2 ani

021 Arte

Design interior

Master științific

FUA

90 ECTS

1,5 ani

041 Științe economice

Administrarea afacerilor

 

Master științific

 

FIEB

90 ECTS

1,5 ani

120 ECTS

2 ani

Economia afacerilor imobiliare

Master științific

FIEB

120 ECTS

2 ani

Marketing industrial

Master științific

FIEB

90 ECTS

1,5 ani

120 ECTS

2 ani

042 Drept

Drept imobiliar și cadastral

Master științific

FCGC

90 ECTS

1,5 ani

061 Tehnologii ale informației si comunicațiilor

Tehnologia informației

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

Tehnologia informației pentru afaceri

Master de profesionalizare

FCIM

120 ECTS

2 ani

Securitate informațională

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

Calculatoare şi rețele informaționale

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

Managementul aplicațiilor informaționale

Master științific

FCIM

120 ECTS

2 ani

Inginerie software

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

071 Inginerie și activități inginerești

Securitatea informației în sisteme şi rețele de comunicații

Master științific

FET

90 ECTS

1,5 ani

Sisteme şi comunicații electronice

Master științific

FET

90 ECTS

1,5 ani

Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicații

Master științific

FET

90 ECTS

1,5 ani

Electroenergetică

Master științific

FEIE

90 ECTS

1,5 ani

Energie şi mediu

Master științific

FEIE

90 ECTS

1,5 ani

120 ECTS

2 ani

Inginerie electrică

Master științific

FEIE

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie şi managementul calității

Master științific

FEIE

90 ECTS

1,5 ani

Microelectronică şi nanotehnologii

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie biomedicală

Master științific

FCIM

90 ECTS

1,5 ani

Ingineria produsului şi a proceselor în construcția de mașini

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie şi management în sisteme de producție

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie mecanică

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Design industrial

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Siguranța şi ecologizarea transportului rutier

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Management şi exploatarea transportului

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile

Master științific

FIMIT

90 ECTS

1,5 ani

Managementul proiectelor în construcții

Master științific

FCGC

90 ECTS

1,5 ani

Ingineria şi managementul afacerilor în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)

Master științific

FTP

90 ECTS

1,5 ani

072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare

Oenologie, enoturism şi piețe vitivinicole

Master științific

FTA

90 ECTS

1,5 ani

120 ECTS

2 ani

Calitatea şi siguranța produselor alimentare

Master științific

FTA

90 ECTS

1,5 ani

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering

Master științific

FTA

90 ECTS

1,5 ani

Design şi tehnologii poligrafice

Master științific

FTA

90 ECTS

1,5 ani

Design vestimentar şi textil

Master profesional

FTP

90 ECTS

1,5 ani

Design şi dezvoltare de produs

Master științific

FTA

90 ECTS

1,5 ani

073 Arhitectură si construcții

Planificare urbană şi regională

Master științific

FUA

90 ECTS

1,5 ani

Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecția mediului

Master științific

FUA

90 ECTS

1,5 ani

Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri

Master științific

FUA

90 ECTS

1,5 ani

Drumuri, materiale şi mecanizare în construcții

Master științific

FUA

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie structurală

Master științific

FCGC

90 ECTS

1,5 ani

Inginerie antiincendii şi protecție civilă

Master științific

FCGC

90 ECTS

1,5 ani

Evaluare și administrare imobiliară

Master științific

FCGC

90 ECTS

1,5 ani

 

3 raspunsuri

Urmăritori & Pingbacks

  1. […] July 19, 2021, the Technical University of Moldova started the Admission session for the Master’s program “Vocational Pedagogy – Engineering and Manufacturing”. The program aims to prepare teachers for the vocational education of graduates of technical […]

  2. […] 19 iulie 2021 Universitatea Tehnică a Moldovei a dat start admiterii la Programul de master Pedagogie vocațională – Inginerie și fabricație. Acesta face parte din domeniul de formare profesională Științe ale Educației și are drept […]

Comentariile sunt închise.