Studii la distanţă (e-learning)

În Universitatea Tehnică a Moldovei studiile la distanţă se organizează în conformitate cu Legea învăţământului nr. 547 adoptată la 21.07.95, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova privind Strategia Naţională de edificare a societăţii informaţionale – „Moldova electronică” Nr. 255 din 09.03.2005 sub conducerea Senatului Universităţii, conform chartei universitare.

Studiile la distanţă reprezintă un proces de predare-învăţare organizat de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii activităţii la co-prezenţă sau sincronicitate. Medierea se realizează prin modalităţi diverse, de la material tipărit (prin corespondenţă), la tehnologii audio, video sau Noile Tehnologii ale Informaţiei şi Comunicării (N.T.I.C.).

Misiunea studiilor la distanţă este de a asigura continuitatea pregătirii profesionale de-a lungul întregului ciclu de viaţă activă şi dezvoltarea competenţei de acţiune a absolvenţilor învăţământului superior din domeniile ingineriei.

Senatul universităţii a aprobat, în linii generale, modalitatea de organizare şi desfăşurare a studiilor la distanţă în UTM. În principiu, studiile la distanţă se desfăşoară în modul următor:

  1. Pentru fiecare specializare planul de învăţământ oferit prin programul de învăţământ la distanţă este corespunzător celui de la forma de învăţământ cu frecvenţă la zi;
  2. La forma SD se aplică sistemul creditelor transferabile în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru forma de zi;
  3. Evaluarea studiilor efectuate în sistemul SD la UTM se face prin procedeele utilizate la formele de învăţământ cu frecvenţă la zi (examen, test, colocviu, evaluare pe parcursul semestrului). De asemenea, evaluarea şi examinarea pe parcurs se poate face şi prin corespondenţă, cu condiţia ca forma sub care sunt enunţate chestiunile să permită aprecierea obiectivă a pregătirii proprii a studentului.
  4. Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate absolvenţilor care au parcurs programul deplin în sistemul de studii la distanţă şi sunt identice cu cele eliberate absolvenţilor cu frecvenţă la zi.

La UTM se programează introducerea formei de studii la distanţă treptat, în decurs de 3 ani universitari, începând cu anul de studii 2008-2009.

Acte normative:

Mai multe informații despre studiile la distanță le puteți găsi accesînd www.crunt.utm.md

MENIU