logo-comitetul-sindical-utm-color
Logo Nou Sindicate

De viitorul luminos au grijă politicienii, de trecutul luminos – istoricii, de prezentul luminos – sindicatele.

Sindicatul contribuie la apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor săi: dreptul la muncă, la studii, la protecţia social-economică etc.

I. ORGANIZAŢIA SINDICALĂ A SALARIAŢILOR

Comitetul sindical al colaboratorilor
Birou 1-310
Preşedinte, Ion POCAZNOI, conferențiar universitar+373 22 23-54-11
Contabil, Galina ZEMLIANAIA+373 22 23-54-11

II. PREŞEDINŢI DE BIROURI SINDICALE

PreşedinţiTelefon
Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, Ina DOBREA, lector superior+373 22 23-75-10
Facultatea de Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, Constantin ŢURCAN, lector superior+373 22 23-75-05
Facultatea de Construcţie, Geodezie şi Cadastru, Mihail Cerececea, lector superior+373 22 77-39-77
Facultatea de Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, Iulia ŢURCAN, şef de laboratoare+373 22 50-99-61
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Igor Rotaru, șeful Centrului de Calcul+373 22 50-99-32
Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Olga TCACI, şef de secţie, conferențiar+373 22 50-99-01
Facultatea de Industrie Uşoară, Neomila Siroş, lector superior+373 22 31-06-80
Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, Oleg Chilari, lector superior+373 22 77-38-33
Serviciul Administrativ şi Construcţii Capitale, Maria Zagoreț, șef adjunct+373 22 31-91-40
Colegiul TEHNIC, Ion Corcodel, șef de atelier+373 22 47-72-05
Catedra Limbi Moderne, Mariana Golovaci, lector superior+373 22 50-99-63
Catedra Educaţie Fizică, Zina Melnicov, lector superior+373 22 31-08-65
Rectorat, Alexandru SURUNCEANU, şef de secţie+373 22 23-54-67
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică, Olga Cernev, șef de serviciu
+373 22 49-70-01
Centrul Didactico-Metodic şi de Producţie, Valentina Ababii
+373 22 31-91-95

III. BIROUL EXECUTIV AL CS

Nr.Numele, prenumele, titlul
1.Pocaznoi Ion, preşedintele Comitetului Sindical
2.Ţurcan Constantin, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Inginerie și Management în Electornică și Telecomunicații
3.Dobrea Ina, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Energetică și Inginerie Electrică
4.Oberșt Ala, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Inginerie Economică și Business
5.Chilari Oleg, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Urbanism și Arhitectură
6.Zagoreț Maria, preşedintele Biroului Sindical al Serviciului Administrativ Gospodăresc
7.Melnicov Zina, preşedintele Biroului Sindical al Catedrei Educație Fizică

IV. COMISIILE COMITETULUI SINDICAL COLABORATORI

1. COMISIA ORGANIZATORICĂ, preşedinte I. Pocaznoi
2. COMISIA LOCATIVĂ
preşedinte Ion Pocaznoi, conferențiar, doctor+373 22 23-54-11
Alexandru Surunceanu, conferențiar, doctor+373 22 77-45-14
Neonila Siroș, conferențiar, doctor, şef catedră+373 22 50-99-29
3. COMITETUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
preşedinte Efim OLARU, conferențiar, doctor+373 22 77-39-77
Maria Zagoreț+373 22 31-91-40
Oleg CHILARI, lector superior+373 22 23-76-19
4. COMISIA CULTURĂ, ODIHNĂ şi SPORT
Preşedinte Constantin ŢURCAN, lector superior+373 22 23-75-05
Olga TCACI, şef de secţie, lector superior+373 22 50-99-01
Iulia ŢURCAN, şef de laborator+373 22 50-99-61
Zina Melnicov, lector superior+373 22 31-08-65
Galina ZEMLEANAIA, contabil Comitet Sindical+373 22 23-54-11

V. MEMBRII COMITETULUI SINDICAL

VI. DISPOZIŢII PRIVITOR LA LEGISLAŢIA MUNCII

VII. SĂNĂTATE. BILETE SANATORIALE.

Comitetul sindical pe parcursul anilor s-a ciocnit cu situaţiile, cînd colaboratorii U.T.M. cu un stagiu mare de activitate au necesitate de tratament sanatorial. Pe parcursul anilor au activat, la prima lor părere, fiind sănătoşi “tun”, confirmînd “În treizeci de ani nu am luat nici o foaie de tratament”. O spun cu mîndrie, şi ar fi bine, dacă ei ar fi într-adevăr sănătoşi “tun”. Dar, din păcate, nu este aşa. Ne ciocnim peste un scurt timp, cînd aceşti colaboratori se întorc din spitale şi…cer foi la sanatoriu. De multe ori le-am comunicat modalitatea de înscriere la evidenţă pentru obţinerea biletului sanatorial, dar nu au făcut-o, lăsînd de azi pentru mîne. De data aceasta, comunicăm în ziarul nostru “Mesager UTM” şi pe situl universităţii modalitatea de înscriere. Este foarte simplu.

Este necesar de a prezenta pe numele preşedintelui Comitetului sindical colaboratori:

  • cerere cu solicitarea respectivă de a fi luat la evidenţă conform diagnozei medicale;
  • adeverinţa medicală forma F nr.070/e pentru primirea biletului de tratament eliberat de către medicul de familie.

Aveţi grijă de sănătatea Dumneavoastră!