Comitetul sindical Salariați

Echipa 2048x1482 1

I. ORGANIZAŢIA SINDICALĂ A SALARIAŢILOR

COMITETUL SINDICAL AL COLABORATORILOR
BIROU 1-310
Preşedinte, Viorica URSU, Președintele CS al salariaților UTM, conf.univ., dr. +373 22 23-54-11
Contabil, Galina ZEMLIANAIA +373 22 23-54-11

II. PREŞEDINŢI DE BIROURI SINDICALE, Membrii COMITETULUI SINDICAL

PREŞEDINŢI TELEFON
Facultatea Inginerie Economică și Business, Ala OBERȘT, Președintele BS FIEB, conf. univ, dr. +373 22 56 78 59
Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Serafima SOROCHIN, Președintele BS  FET, lector universitar +373 22 517455
Facultatea de Construcţie, Geodezie şi Cadastru, Iurie IVANOV +373 22 77-34-96
Facultatea de Tehnologie Alimentelor, Larisa NECULA +373 22 50-99-61
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Igor ROTARU +373 22 50-99-32
Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Daniela ISTRATI, Președintele BS FCIM, lector universitar +373 22 50-99-01
Facultatea Textile și Poligrafie, Nadejda CIOBANU +373 22 31-06-80
Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, Elena MANȚUC, Președintele BS FUA, dr., lector universitar +373 22 77-38-33
Direcția Tehnică, Ana MARCHITAN +373 22 31-91-40
Colegiul TEHNIC, Ion CORCODEL +373 22 47-72-05
Catedra Educaţie Fizică, Veaceslav PROZOROV,Președintele BS Departamentul Educatia Fizică şi Sport, lector universitar +373 22 31-08-65
Rectorat, Lucia UNTILĂ,  Președintele BS Rectorat, șef Secretariat UTM +373 22 23-7861
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică, Viorica ȘCHIOPU
+373 22 49-70-01
Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, Ina DOBREA +373 22 23-75-10
Direcţia Socială şi Activităţi Studenţeşti, Elena TERENTII  

III. BIROUL EXECUTIV AL CS

1. Viorica URSU, preşedintele Comitetului Sindical
2. Ala OBERȘT, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Inginerie Economică și Business
3. Serafima SOROCHIN, președintele Biroului Sindical al Facultății Electronică și Telecomunicații
4. Veaceslav PROZOROV, preşedintele Biroului Sindical al Catedrei Educație Fizică
5. Ana MARCHITAN, preşedintele Biroului Sindical al Direcției Tehnice
6. Lucia UNTILĂ, preşedintele Biroului Sindical Rectorat
7. Igor ROTARU, Președintele BS Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

IV. COMISIILE COMITETULUI SINDICAL COLABORATORI

1. COMISIA ORGANIZATORICĂ, preşedinte Lucia UNTILA
Ina DOBREA
Daniela ISTRATI
2. COMISIA ACTIVITATI SPORTIVE DE MASĂ, preşedinte Veaceslav PROZOROV
Iurie IVANOV
Victor COBZAC
Ion CORCODEL
3. COMISIA ACTIVITĂȚI PENTRU COPII, președinte Ana MARCHITAN
Larisa NECULA
Elena MANȚUC
4. COMISIA CULTURĂ, preşedinte Serafima SOROCHIN
Viorica ȘCHIOPU
Elena TERENTII

V. MEMBRII COMISIEI DE CENZORI

Preşedinte, Angela GHELBERT, conf. univ., dr. Facultatea Textile și Poligrafie
Lidia SURDU, lector universitar, DEM, Facultatea Inginerie Economică și Business
Rostislav CĂLIN, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

DSC 0055 2 1 2048x1365 1

VI. DISPOZIŢII PRIVITOR LA LEGISLAŢIA MUNCII

VII. DOCUMENTE NORMATIVE INTERNE

Regulamente de organizare

VIII. CONDIȚIILE PRIVIND ACCESUL LA TRATAMENTUL BALNEOSANATORIAL

În contextual multiplelor adresări în adresa Comitetului Sindicala al salariaţilor UTM, referitor la procedura de luare la evidenţă cu privire la tratamentul balneosanatorial, CS UTM a HOTĂRÂT: de a face publice atât regulile necesare evidenţei, prevăzute de actele normative în vigoare, cât şi listele de evidenţă a salariaţilor UTM, în funcție de tipul tratamentului balneosanatorial, pentru a stabili pe viitor o transparenţă o procedurii decizionale şi de evitare a  neînţelegerilor.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale organizează și realizează tratamentul balneosanatorial în temeiul Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.739, din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova”. Sindicatele, la rândul lor, participă la organizarea tratamentului balneosanatorial în conformitate cu Legea sindicatelor nr.1129-XIV, din 7 iulie 2000 şi a Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290, din 19 aprilie 2010.

Extrasul din prevederile de bază al acestui Regulament:

 1. Biletele pentru tratament balneosanatorial (în continuare – bilete) se achiziţionează de Casa Naţională în limita mijloacelor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat corelativ ponderii maladiilor care au condiţionat incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate, precum şi ponderii persoanelor înregistrate cu maladia respectivă la instituţiile curative. Casa Naţională transmite biletele pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza acordului scris, încheiat între părţi.
 2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie entităţilor prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începutul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza  documentelor primare cu regim special (factură).
 3. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul (cererea solicitantului, recomandarea medicală F. 0-70/e, decizia de eliberare a biletului), şi cuponul detaşabil, se capsează şi se păstrează în mapă aparte împreună cu registrul de evidenţă a biletelor.
 4. După tratament, asiguratul confirmă faptul utilizării biletului prin restituirea cuponului detaşabil persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau administraţia entităţii, în termen de 20 de zile, în baza căruia costul biletului se trece la cheltuieli curente.

MODUL DE REPARTIZARE A BILETELOR

 1. Biletele se repartizează asiguraţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e), eliberate de medicul de familie.
 2. Se interzice eliberarea biletelor în baza dispoziţiei personale a Preşedintelui comitetului sindical, conducerii entităţii sau a persoanei împuternicite de administraţie.
 3. Asiguraţii, care desfăşoară activităţi în mai multe entităţi (prin cumul), îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial numai la locul de muncă de bază.
 4. Biletele se repartizează asiguraţilor în staţiunea balneosanatorială sau în instituţia specializată de reabilitare, profilul căreia corespunde cu profilul recomandat de medicul de familie.
 5. Asiguratul, care a refuzat biletul de tratament propus în conformitate cu recomandarea medicului, se radiază din lista solicitanţilor, cu excepţia cazurilor de refuz pe motiv de contraindicaţii medicale.
 6. Beneficiarul confirmă primirea biletului prin semnarea personală în registrul de evidenţă a biletelor.
 7. După primirea biletului, asiguratul se prezintă la medicul de familie pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.
 8. Nu se admite tratarea a două sau mai multe persoane care deţin un singur bilet, eliberarea din contul mijloacelor asigurărilor sociale a banilor în numerar pentru procurarea individuală a biletelor sau în calitate de compensare totală ori parţială a preţului biletului procurat personal de asigurat.
 9. Se interzice perceperea plăţii pentru serviciul de eliberare a biletului sau vînzarea acestora persoanelor neasigurate.

Responsabilitatea pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale se pune în sarcina Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.

Evidența salariaților care au depus cererea privind solicitarea tratamentului balneosanatorial o puteti vizualiza, accesând link-ul după cum urmează: 

 

MENIU