logo-comitetul-sindical-utm-color
Logo Nou Sindicate

De viitorul luminos au grijă politicienii, de trecutul luminos – istoricii, de prezentul luminos – sindicatele.

Sindicatul contribuie la apărarea drepturilor fundamentale ale membrilor săi: dreptul la muncă, la studii, la protecţia social-economică etc.

I. ORGANIZAŢIA SINDICALĂ A SALARIAŢILOR

Comitetul sindical al colaboratorilor
Birou 1-310
Preşedinte, Ion POCAZNOI, conferențiar universitar +373 22 23-54-11
Contabil, Galina ZEMLIANAIA +373 22 23-54-11

II. PREŞEDINŢI DE BIROURI SINDICALE

Preşedinţi Telefon
Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, Ina DOBREA, lector superior +373 22 23-75-10
Facultatea de Electronică și Telecomunicații, Serafima Sorochin, lector superior +373 22 517455
Facultatea de Construcţie, Geodezie şi Cadastru, Viorica Ursu,conferențiar universitar +373 22 77-3496
Facultatea de Tehnologie Alimentelor, Iulia ŢURCAN, şef de laboratoare +373 22 50-99-61
Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Igor Rotaru, șeful Centrului de Calcul +373 22 50-99-32
Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Daniela Istrati, lector universitar +373 22 50-99-01
Facultatea Textile și Poligrafie, Elena Ursu, lector superior +373 22 31-06-80
Facultatea de Urbanism şi Arhitectură, Oleg Chilari, lector superior +373 22 77-38-33
Direcția Tehnică, Maria Zagoreț, șef adjunct +373 22 31-91-40
Colegiul TEHNIC, Ion Corcodel, șef de atelier +373 22 47-72-05
Catedra Limbi Moderne, Mariana Golovaci, lector superior +373 22 50-99-63
Catedra Educaţie Fizică, Veaceslav Prozorov, lector universitar +373 22 31-08-65
Rectorat, Lucia Untilă, şef secretariat +373 22 23-7861
Biblioteca Tehnico-Ştiinţifică, Victoria Șchiopu, șef oficiu
+373 22 49-70-01
Centrul Didactico-Metodic şi de Producţie, Valentina Ababi
+373 22 31-91-95
Facultatea Inginerie Econimică și Business, Ala Oberșt, conf.univ. +37322567859

III. BIROUL EXECUTIV AL CS

Nr. Numele, prenumele, titlul
1. Pocaznoi Ion, preşedintele Comitetului Sindical
2. Serafima Sorochin , președintele Biroului Sindical al Facultății  Electronică și Telecomunicații
3. Dobrea Ina, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Energetică și Inginerie Electrică
4. Oberșt Ala, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Inginerie Economică și Business
5. Chilari Oleg, preşedintele Biroului Sindical al Facultății Urbanism și Arhitectură
6. Marina Zagoreț, șef serviu Direcția Tehnică
7. Veaceslav Prozorov, preşedintele Biroului Sindical al Catedrei Educație Fizică

IV. COMISIILE COMITETULUI SINDICAL COLABORATORI

1. COMISIA ORGANIZATORICĂ, preşedinte I. Pocaznoi
2. COMISIA LOCATIVĂ
preşedinte Ion Pocaznoi, conferențiar, doctor +373 22 23-54-11
Lucia Untilă, șef secretariat +373 22 237861
Elena Ursu, lector universitar +373 22 50-99-29
3. COMITETUL SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ
preşedinte Efim OLARU, conferențiar, doctor +373 22 77-39-77
Maria Zagoreț +373 22 31-91-40
Oleg CHILARI, lector superior +373 22 23-76-19
4. COMISIA CULTURĂ, ODIHNĂ şi SPORT
Preşedinte Constantin ŢURCAN, lector superior +373 22 23-75-05
Daniela Istrati, lector universitar +373 22 50-99-01
Iulia ŢURCAN, şef de laborator +373 22 50-99-61
Veaceslav Prozorov, lector universitar +373 22 31-08-65
Galina ZEMLEANAIA, contabil Comitet Sindical +373 22 23-54-11

V. MEMBRII COMITETULUI SINDICAL

VI. DISPOZIŢII PRIVITOR LA LEGISLAŢIA MUNCII

VII. SĂNĂTATE. BILETE SANATORIALE.

Comitetul sindical pe parcursul anilor s-a ciocnit cu situaţiile, cînd colaboratorii U.T.M. cu un stagiu mare de activitate au necesitate de tratament sanatorial. Pe parcursul anilor au activat, la prima lor părere, fiind sănătoşi “tun”, confirmînd “În treizeci de ani nu am luat nici o foaie de tratament”. O spun cu mîndrie, şi ar fi bine, dacă ei ar fi într-adevăr sănătoşi “tun”. Dar, din păcate, nu este aşa. Ne ciocnim peste un scurt timp, cînd aceşti colaboratori se întorc din spitale şi…cer foi la sanatoriu. De multe ori le-am comunicat modalitatea de înscriere la evidenţă pentru obţinerea biletului sanatorial, dar nu au făcut-o, lăsînd de azi pentru mîne. De data aceasta, comunicăm în ziarul nostru “Mesager UTM” şi pe situl universităţii modalitatea de înscriere. Este foarte simplu.

Este necesar de a prezenta pe numele preşedintelui Comitetului sindical colaboratori:

  • cerere cu solicitarea respectivă de a fi luat la evidenţă conform diagnozei medicale;
  • adeverinţa medicală forma F nr.070/e pentru primirea biletului de tratament eliberat de către medicul de familie.

Aveţi grijă de sănătatea Dumneavoastră!