mesajul site-ului proiecte in derulare
materialele seminarelor "pro Bologna" acte legislative din domeniu
MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Obiectivele Declaratiei de la Bologna:
• Adoptarea unui sistem de diplome comparabile si bine definite,
• Adoptarea unui sistem de învatamânt superior bazat pe doua cicluri.
• Implementarea sistemului de credite.
• Promovarea mobilitatii.
• Asigurarea calitatii.
• Dezvoltarea curriculara si cooperarea inter-institutionala.

2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc

 Particpant la concursul WebTop