Mesaj

La Samitul ministrilor educatiei din spatiul european de la Bergen, Norvegia (mai 2005) Republica Moldova a semnat declaratia de aderare la procesul Bologna, iar ca consecinta sistemul de învatamânt din R. Moldova trebuie sa demonstreze ca poate face fata cerintelor acestui proces.

În acest context trebuie de mentionat ca la 5 decembrie 2005 Guvernul Republicii Moldova a aprobat mai multe amendamente la Legea învatamântului. Aceste amendamente se refera la schimbari în organizarea procesului de învatamânt universitar, modificari care rezulta din prevederile Declaratiei de la Bologna, inclusiv organizarea învatamântului universitar în doua cicluri: licenta si masterat.

În contextul tendintelor actuale, în special a celor europene, în domeniul reformarii si asigurarii calitatii studiilor prestate pot fi formulate urmatoarele concluzii:
1. În prezent, principalul obiectiv al învatamântul superior din republica este orientarea în directia alinierii la Procesul Bologna, spre crearea spatiului unic al învatamântului superior european
2. Aderarea la procesul de la Bologna se completeaza cu actiuni concrete din partea Ministerului Educatiei. Ele au fost exprimate în proiectul Strategiei si Planului de activitati privind realizarea scopurilor strategice în domeniul învatamântului superior.
3. În strategia elaborata un accent aparte este pus pe activitati ce tin de domeniul implementarii sistemului de management al calitatii la nivel institutional, fara de care integrarea în spatiul european al învatamântului este imposibil.
4. Astfel devine clar ca în alinierea la spatiul unic european al învatamântului superior, institutiilor de învatamânt superior din R. Moldova, inclusiv Universitatii Tehnice a Moldovei le revine sarcina, ca de rând cu elaborarea de noi standardelor educationale, planurilor si programelor de învatamânt pentru ciclurile licenta si masterat, cu utilizarea ECTS, sa elaboreze si implementeze sistemul de management al calitatii.

Chiar înainte a aparitia declaratiilor oficiale ale responsabililor ministeriali, privind orientarea învatamântului moldav Pro-Bologna, la U.T.M. au demarat un sir de activitati care-si aveau scopul de aliniere a învatamântului tehnic din republica la rigorile si standardele europene.

Astazi, colectivul Universitatii Tehnice a Moldovei se afla în fata unor probleme majore ale învatamântului superior, a caror rezolvare chibzuita va asigura compatibilitate si competitivitate adecvata învatamântul ingineresc din R.Moldova în raport cu pe piata universitara europeana.

Pentru a facilita diseminarea materialelor seminarelor-metodice si meselor rotunde, desfasurate la UTM, ale caror principal scop a fost familiarizarea cadrelor didactice cu prevederile Procesului Bologna, de rind cu un sir de acte normative europene, nationale si universitare a fost creat acest site, a carui utilitate speram sa fie sporita.

MESAJ     PROIECTE   SEMINARE
HOME     LEGISLATIE LINK-URI
Asigurarea calitatii invatamantului superior este baza formarii Spatiului european de invatamant superior. In prezent persista necesitatea de e elabora criterii mutual acceptate si metodologii de asigurare a calitatii.
ECTS joaca un rol important in facilitarea mobilitatii studentilor si in dezvoltarea curriculumului international.
Mobilitatea studentilor, a personalului academic si administrativ are o importanta atit pentru domeniul academic si cultural, precum si pentru cel politic, social si economic.
Angajamentul institutiilor de invatamant superior si a studentilor fata de Procesul Bologna va asigura succesul pe termen lung a reformelor institutionale.


2005-2008 © UTM, Andrei Chiciuc