Membrii de sindicat din Moldova marchează astăzi, 7 iunie, Ziua Sindicalistului.

Aceasta zi a fost instituită după fuzionarea la 7 iunie 2007 a Confederației Sindicatelor şi Confederației Sindicatelor Libere „Solidaritate”, în rezultatul căreia a fost creat un singur centru sindical național – Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Această zi, este reprezentativă pentru sindicatele din întreaga ţară. Mobilizarea eforturilor de solidaritate, de regândire a acțiunilor sindicatelor de toate nivelurile, în scopul realizării echității sociale şi demnității muncii.

Anume activiştii sindicali sunt chemaţi să reacţioneze cu promptitudine în cel mai hotărât mod când se încalcă drepturile şi interesele social-economice, profesionale şi de muncă ale membrilor de sindicat.

Menționăm că, sindicatele sunt organizații constituite în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor, respectiv a drepturilor acestora prevăzute de legislația muncii şi contractele de muncă.

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, Comitetul Sindical al salariaților UTM Va aduce un omagiu de mare recunoștință și mulţumiri tuturor membrilor de sindicat pentru cooperare şi perseverența manifestate zilnic, extrem de importante în realizarea cu succes a obiectivelor comune întru prosperarea beneficiului instituției noastre.

CS UTM apreciază înalt contribuția membrilor și liderilor de sindicat ai UTM, în valorificarea şi promovarea principiilor sindicalismului modern, consolidarea mișcării sindicale, protejarea libertăților sindicale şi drepturilor salariaţilor, demnităţii şi echităţii muncii, dialogului social constructiv cu Administrația UTM.

Aducem un omagiu deosebit veteranilor sindicaliști, care au contribuit la fortificarea mișcării sindicale prin devotament de-a lungul anilor.

În această zi, CS UTM vine cu sincere felicitări însoțite de cele mai calde urări de bine tuturor celor care au activat și continuă să muncească pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților din cadrul instituției noastre.

Vă dorim multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, să aveți parte de o muncă decentă, să vă bucurați de rodul muncii voastre, oricând şi oriunde succesul să vă însoțească.

Comitetul Sindical al salariaților UTM este mereu alături de voi.

În fiecare an,  în prima zi de vară, se celebrează Ziua Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om – copilăria, de a oferi un sprijin copiilor, de a aprecia, a iubi şi a promova respectarea drepturilor și bunăstarea copiilor din toată lumea.

Citește mai mult

In contextual multiplelor adresări în adresa Comitetului Sindicala al salariaţilor UTM, referitor la procedura de luare la evidenţă cu privire la tratamentul balneosanatorial, CS UTM a HOTĂRÂT: de a face publice atât regulile necesare evidenţei, prevăzute de actele normative în vigoare, cât şi listele de evidenţă a salariaţilor UTM, în funcție de tipul tratamentului balneosanatorial, pentru a stabili pe viitor o transparenţă o procedurii decişionale şi de evitare a  neînţelegerilor.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale organizează și realizează tratamentul balneosanatorial în temeiul Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.739, din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova”. Sindicatele, la rândul lor, participă la organizarea tratamentului balneosanatorial în conformitate cu Legea sindicatelor nr.1129-XIV, din 7 iulie 2000 şi a Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290, din 19 aprilie 2010.

Extrasul din  prevederile de bază al acestui Regulament includ:

 1. Biletele pentru tratament balneosanatorial (în continuare – bilete) se achiziţionează de Casa Naţională în limita mijloacelor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat corelativ ponderii maladiilor care au condiţionat incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate, precum şi ponderii persoanelor înregistrate cu maladia respectivă la instituţiile curative. Casa Naţională transmite biletele pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza acordului scris, încheiat între părţi.
 2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie entităţilor prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începutul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza  documentelor primare cu regim special (factură).
 3. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul (cererea solicitantului, recomandarea medicală F. 0-70/e, decizia de eliberare a biletului), şi cuponul detaşabil, se capsează şi se păstrează în mapă aparte împreună cu registrul de evidenţă a biletelor.
 4. După tratament, asiguratul confirmă faptul utilizării biletului prin restituirea cuponului detaşabil persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau administraţia entităţii, în termen de 20 de zile, în baza căruia costul biletului se trece la cheltuieli curente.

  MODUL DE REPARTIZARE A BILETELOR

 1. Biletele se repartizează asiguraţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e), eliberate de medicul de familie.
 2. Se interzice eliberarea biletelor în baza dispoziţiei personale a Preşedintelui comitetului sindical, conducerii entităţii sau a persoanei împuternicite de administraţie.
 3. Asiguraţii, care desfăşoară activităţi în mai multe entităţi (prin cumul), îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial numai la locul de muncă de bază.
 4. Biletele se repartizează asiguraţilor în staţiunea balneosanatorială sau în instituţia specializată de reabilitare, profilul căreia corespunde cu profilul recomandat de medicul de familie.
 5. Asiguratul, care a refuzat biletul de tratament propus în conformitate cu recomandarea medicului, se radiază din lista solicitanţilor, cu excepţia cazurilor de refuz pe motiv de contraindicaţii medicale.
 6. Beneficiarul confirmă primirea biletului prin semnarea personală în registrul de evidenţă a biletelor.
 7. După primirea biletului, asiguratul se prezintă la medicul de familie pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.
 8. Nu se admite tratarea a două sau mai multe persoane care deţin un singur bilet, eliberarea din contul mijloacelor asigurărilor sociale a banilor în numerar pentru procurarea individuală a biletelor sau în calitate de compensare totală ori parţială a preţului biletului procurat personal de asigurat.
 9. Se interzice perceperea plăţii pentru serviciul de eliberare a biletului sau vînzarea acestora persoanelor neasigurate.

Responsabilitatea pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale se pune în sarcina Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.

Evidența salariaților care au depus cererea pentru includerea în Lista de așteptare o puteti vizualiza accesând link-ri de mai jos:

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Tractul_Digestiv.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Organele_Respiratorii.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Locomotor.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Cardio_Vascular.pdf

 

 

Comitetul Sindical Salariați UTM a primit pentru repartizare biletele sanatoriale la următoarele staţiuni balneare:

 1. NUFĂRUL ALB”, Cahul: 03.2020 – 11.04.2020
 2. CODRU”, Călăraşi: 03.2020 – 16.04.2020
 3. BUCURIA-SIND”, Vadul lui Vodă: 04.2020 – 16.05.2020

Cererile pentru eliberarea biletelor enumerate pot fi înaintate de către salariații  UTM incluși în Lista de așteptare, în funcție de numărul de ordine din Listă.

Comitetul Sindical Salariați, tel.: 022 23 54 11

La data de 4 martie, Administrația Universității Tehnice a Moldovei în colaborare cu Comitetul Sindical Salariați au organizat o festivitate dedicată tuturor Doamnelor și Domnișoarelor din comunitatea UTM, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie. O admosferă destinsă, cu un decor deosebit, cu bucate alese și muzică de sărbătoare, o îmbinare excelentă de a încuraja comunicarea în vederea consolidării culturii organizaționale a UTM.

Citește mai mult

Primăvara la Comitetul Sindical Salariați al UTM este una fructuoasă și plină de evenimente frumoase.

Citește mai mult

Pe 5 martie 2020 și-a tinut lucrările Congresul VII al Federației Sindicale a Educației și Științei din Republica Moldova.

Citește mai mult

Anual, la 5 martie, este sărbătorită Ziua Liderului Sindical.

Citește mai mult

La 2 Martie Republica Moldova marchează 28 de ani de la declanşarea Războiului din Transnistria, dintre forţele loiale Chişinăului şi separatiştii sprijiniţi de Armata a 14-a a Federaţiei Ruse.

Citește mai mult

Cu ocazia Zilelor comemorării celor căzuți în acțiunile de luptă din Afganistan și în conflictul militar de pe Nistru (15 februarie și 2 martie), precum și în alte conflicte armate,  Administrația Universității Tehnice a Moldovei, împreună cu Comitetul Sindical al angajaților UTM și Catedra Militară  au organizat o masă comemorativă, la care au fost invitați  angajaţii UTM – veterani de război, participanţi la acţiunile militare din Afganistan, la conflictul armat pentru apărarea integrităţii şi independenţei RM (1991-1992) precum şi la alte conflicte armate (Iraq şi Angola).

La acest eveniment a fost prezent și Rectorul UTM, BOSTAN Viorel, dr.hab., prof.univ. Domnia sa și-a exprimat recunoștința pentru curajul și statornicia de care au dat dovadă veteranii în aceste războaie. În pofida timpului ce s-a scurs, nu dispare şi nu se învecheşte memoria despre aceste lupte grele. Speră că omenirea se va convinge că bunăstarea şi prosperitatea nu se pot realiza într-o lume sfâşiată de războaie, că numai pacea şi înţelegerea asigură liniştea şi bunăstarea omenirii. 

Dnul rector a salutat această frumoasă tradiție, care dă posibilitatea de a se întâlni cu toți veteranii de război, pentru a comemora pe cei căzuți pe câmpul de luptă. Iar la final le-a oferit câte un premiu banesc din partea Universității, subliniind, că este prea mic acest aport, pe lângă toate faptele de vitejie de care au dat ei dovadă.

Dragi veterani, Vă adresăm, din toată inima, cele mai sincere mulțumiri, însoțite de întreaga noastă apreciere pentru faptele Dumneavoastră de eroism și spiritul de sacrificiu, dorindu-Vă multă sănătate și prosperitate.

Veteranii noștri:

 • OLARU Valentin – inginer categoria 1, DTIC, UTM, veteran de război, participant la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Afganistan).
 • DREAHLĂ Maria – îngrijitor Direcţia Tehnică, UTM veteran de război, participant la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Afganistan).
 • CREANGĂ Alexei – lăcătuş, Direcţia Tehnică, veteran de război, participant la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Afganistan).
 • STOIAN Vitalie – şef Catedra Militară, general de brigadă (veteran de război, asimilat ca participant la război (deminarea teritoriului în perioada de după acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Irak).
 • VLAICU Valeriu – colonel(r), lector CM, veteran de război, participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova şi la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Angola).
 • CUCIUC Alexandru – colonel (r), lector CM, participant la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Irak).
 • CHISTOL Vasile – conf. univ. dr. Departamentul Fizică, FRT, veteran de război, participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.
 • BRAICOV Vasile – paznic, Direcţia Tehnică, UTM, veteran de război, participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova.
 • COLIBAN Viorel – colonel®, fost angajat al Catedrei Militare, veteran de război, participant la acţiunile de luptă desfăşurate pe teritoriul altor state (Afganistan), participant la războiul de apărare a integrității și independenței RM (zona transnistreană), lichidatorul consecințelor accidentului nuclear de la Cernobâl.

Memoria celor căzuti în aceste războaie, precum și faptele sale eroice vor trăi veșnic în inimile noastre!