Multstimate domnule Serghei ANDRONIC, conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii al UTM,

Citește mai mult

Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN!
Comitetul Sindical al salariaților UTM salută cordial rezultatul alegerilor rectorului UTM din 10.12.2020 și în acest context Vă adresează, în numele întregii comunități academice a UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, sincere și cordiale felicitări cu prilejul binemeritatei victorii!

Citește mai mult

SE ANUNȚĂ CONCURS DE SELECTARE A BENEFICIARILOR ÎN PROCURAREA A 2 APARTAMENTE CU TREI ODĂI (NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2), LA PREȚ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIȘINĂU!!!

Citește mai mult

STIMAŢI PROFESORI AI UNIVERSITĂȚII TEHNICE A MOLDOVEI!

Ziua Dumneavoastră profesională este o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere și frumoase urări de bine și de a ne exprima profunda gratitudine pentru cunoștințele, dăruirea şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestați  zi de zi, roadele căreia sunt generațiile de studenți instruiți, integri, capabili să lucreze în beneficiul țării noastre.

Citește mai mult

Astazi, 25 septembrie 2020, în baza Decretului Presedintelui Republicii Moldova Nr.1785 – VIII din 23 septembrie 2020, Veaceslav PROZOROV, președintele Biroului Sindical, Departamentul Sport și Educație Fizică, UTM,  a fost decorat cu medalia „Meritul Civic” – pentru merite deosebite în domeniul activitatii profesionale.

Citește mai mult

Stimate domnule rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

Comitetul Sindical al salariaților UTM vă adresează, în numele întregii comunități academice a Universității Tehnice a Moldovei, sincere și cordiale felicitări cu prilejul consemnării zilei de naștere, declarându-ne mândri să avem la conducerea Alma Mater un manager iscusit, veritabil specialist, profesor dedicat și savant notoriu!

Cunoscându-vă tendința perpetuă de modernizare a procesului didactic, dar și a condițiilor de studii la UTM, susținem întru totul abnegația și efortul Dumneavostră incomensurabil în acest sens, dorindu-Vă să perseverați în continuare, cu aceeași amploare și ardoare, spre a dezvolta UTM – prima universitate din Republica Moldova și prestigios centru educațional, științific și cultural, care să asigure compatibilitatea între învățământul superior autohton și cel din alte țări.

Încredințându-Vă de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a forma, instrui și educa generații de tineri ingineri, Vă dorim, Domnule Rector, multă sănătate, putere, voință și încredere că UTM își va menține în continuare poziția meritorie în circuitul național și mondial al celor mai prestigioase instituții de învățământ superior, aliindu-se la cele mai înalte standarde ale educației, culturii, calității și leadership-lui academic modern.

Cu respect, Comitetul Sindical al salariaților UTM!

Membrii de sindicat din Moldova marchează astăzi, 7 iunie, Ziua Sindicalistului.

Aceasta zi a fost instituită după fuzionarea la 7 iunie 2007 a Confederației Sindicatelor şi Confederației Sindicatelor Libere „Solidaritate”, în rezultatul căreia a fost creat un singur centru sindical național – Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Această zi, este reprezentativă pentru sindicatele din întreaga ţară. Mobilizarea eforturilor de solidaritate, de regândire a acțiunilor sindicatelor de toate nivelurile, în scopul realizării echității sociale şi demnității muncii.

Anume activiştii sindicali sunt chemaţi să reacţioneze cu promptitudine în cel mai hotărât mod când se încalcă drepturile şi interesele social-economice, profesionale şi de muncă ale membrilor de sindicat.

Menționăm că, sindicatele sunt organizații constituite în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor, respectiv a drepturilor acestora prevăzute de legislația muncii şi contractele de muncă.

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, Comitetul Sindical al salariaților UTM Va aduce un omagiu de mare recunoștință și mulţumiri tuturor membrilor de sindicat pentru cooperare şi perseverența manifestate zilnic, extrem de importante în realizarea cu succes a obiectivelor comune întru prosperarea beneficiului instituției noastre.

CS UTM apreciază înalt contribuția membrilor și liderilor de sindicat ai UTM, în valorificarea şi promovarea principiilor sindicalismului modern, consolidarea mișcării sindicale, protejarea libertăților sindicale şi drepturilor salariaţilor, demnităţii şi echităţii muncii, dialogului social constructiv cu Administrația UTM.

Aducem un omagiu deosebit veteranilor sindicaliști, care au contribuit la fortificarea mișcării sindicale prin devotament de-a lungul anilor.

În această zi, CS UTM vine cu sincere felicitări însoțite de cele mai calde urări de bine tuturor celor care au activat și continuă să muncească pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților din cadrul instituției noastre.

Vă dorim multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, să aveți parte de o muncă decentă, să vă bucurați de rodul muncii voastre, oricând şi oriunde succesul să vă însoțească.

Comitetul Sindical al salariaților UTM este mereu alături de voi.

În fiecare an,  în prima zi de vară, se celebrează Ziua Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om – copilăria, de a oferi un sprijin copiilor, de a aprecia, a iubi şi a promova respectarea drepturilor și bunăstarea copiilor din toată lumea.

Citește mai mult