Stimate domnule Rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN!
Comitetul Sindical al salariaților UTM salută cordial rezultatul alegerilor rectorului UTM din 10.12.2020 și în acest context Vă adresează, în numele întregii comunități academice a UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei, sincere și cordiale felicitări cu prilejul binemeritatei victorii!

Citește mai mult

SE ANUNȚĂ CONCURS DE SELECTARE A BENEFICIARILOR ÎN PROCURAREA A 2 APARTAMENTE CU TREI ODĂI (NR. 51 CU S-85,1 M2, NR. 54 CU S-89,6 M2), LA PREȚ DE 486 EURO/M2, DIN BLOCUL LOCATIV NR. 13/8 SITUAT PE BD. CUZA VODĂ, MUN. CHIȘINĂU!!!

Citește mai mult

STIMAŢI PROFESORI AI UNIVERSITĂȚII TEHNICE A MOLDOVEI!

Ziua Dumneavoastră profesională este o ocazie deosebită pentru a Vă adresa cele mai sincere și frumoase urări de bine și de a ne exprima profunda gratitudine pentru cunoștințele, dăruirea şi răbdarea nemărginită, devotamentul şi sacrificiul pe care le manifestați  zi de zi, roadele căreia sunt generațiile de studenți instruiți, integri, capabili să lucreze în beneficiul țării noastre.

Citește mai mult

Astazi, 25 septembrie 2020, în baza Decretului Presedintelui Republicii Moldova Nr.1785 – VIII din 23 septembrie 2020, Veaceslav PROZOROV, președintele Biroului Sindical, Departamentul Sport și Educație Fizică, UTM,  a fost decorat cu medalia „Meritul Civic” – pentru merite deosebite în domeniul activitatii profesionale.

Citește mai mult

Stimate domnule rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

Comitetul Sindical al salariaților UTM vă adresează, în numele întregii comunități academice a Universității Tehnice a Moldovei, sincere și cordiale felicitări cu prilejul consemnării zilei de naștere, declarându-ne mândri să avem la conducerea Alma Mater un manager iscusit, veritabil specialist, profesor dedicat și savant notoriu!

Cunoscându-vă tendința perpetuă de modernizare a procesului didactic, dar și a condițiilor de studii la UTM, susținem întru totul abnegația și efortul Dumneavostră incomensurabil în acest sens, dorindu-Vă să perseverați în continuare, cu aceeași amploare și ardoare, spre a dezvolta UTM – prima universitate din Republica Moldova și prestigios centru educațional, științific și cultural, care să asigure compatibilitatea între învățământul superior autohton și cel din alte țări.

Încredințându-Vă de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a forma, instrui și educa generații de tineri ingineri, Vă dorim, Domnule Rector, multă sănătate, putere, voință și încredere că UTM își va menține în continuare poziția meritorie în circuitul național și mondial al celor mai prestigioase instituții de învățământ superior, aliindu-se la cele mai înalte standarde ale educației, culturii, calității și leadership-lui academic modern.

Cu respect, Comitetul Sindical al salariaților UTM!

Membrii de sindicat din Moldova marchează astăzi, 7 iunie, Ziua Sindicalistului.

Aceasta zi a fost instituită după fuzionarea la 7 iunie 2007 a Confederației Sindicatelor şi Confederației Sindicatelor Libere „Solidaritate”, în rezultatul căreia a fost creat un singur centru sindical național – Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova (CNSM).

Această zi, este reprezentativă pentru sindicatele din întreaga ţară. Mobilizarea eforturilor de solidaritate, de regândire a acțiunilor sindicatelor de toate nivelurile, în scopul realizării echității sociale şi demnității muncii.

Anume activiştii sindicali sunt chemaţi să reacţioneze cu promptitudine în cel mai hotărât mod când se încalcă drepturile şi interesele social-economice, profesionale şi de muncă ale membrilor de sindicat.

Menționăm că, sindicatele sunt organizații constituite în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor, respectiv a drepturilor acestora prevăzute de legislația muncii şi contractele de muncă.

Cu prilejul Zilei Sindicalistului, Comitetul Sindical al salariaților UTM Va aduce un omagiu de mare recunoștință și mulţumiri tuturor membrilor de sindicat pentru cooperare şi perseverența manifestate zilnic, extrem de importante în realizarea cu succes a obiectivelor comune întru prosperarea beneficiului instituției noastre.

CS UTM apreciază înalt contribuția membrilor și liderilor de sindicat ai UTM, în valorificarea şi promovarea principiilor sindicalismului modern, consolidarea mișcării sindicale, protejarea libertăților sindicale şi drepturilor salariaţilor, demnităţii şi echităţii muncii, dialogului social constructiv cu Administrația UTM.

Aducem un omagiu deosebit veteranilor sindicaliști, care au contribuit la fortificarea mișcării sindicale prin devotament de-a lungul anilor.

În această zi, CS UTM vine cu sincere felicitări însoțite de cele mai calde urări de bine tuturor celor care au activat și continuă să muncească pentru apărarea intereselor profesionale, economice și sociale ale salariaților din cadrul instituției noastre.

Vă dorim multă sănătate, dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră, să aveți parte de o muncă decentă, să vă bucurați de rodul muncii voastre, oricând şi oriunde succesul să vă însoțească.

Comitetul Sindical al salariaților UTM este mereu alături de voi.

În fiecare an,  în prima zi de vară, se celebrează Ziua Copilului, prilej de a sărbători cea mai frumoasă perioadă din viața fiecărui om – copilăria, de a oferi un sprijin copiilor, de a aprecia, a iubi şi a promova respectarea drepturilor și bunăstarea copiilor din toată lumea.

Citește mai mult

In contextual multiplelor adresări în adresa Comitetului Sindicala al salariaţilor UTM, referitor la procedura de luare la evidenţă cu privire la tratamentul balneosanatorial, CS UTM a HOTĂRÂT: de a face publice atât regulile necesare evidenţei, prevăzute de actele normative în vigoare, cât şi listele de evidenţă a salariaţilor UTM, în funcție de tipul tratamentului balneosanatorial, pentru a stabili pe viitor o transparenţă o procedurii decişionale şi de evitare a  neînţelegerilor.

Astfel, Casa Naţională de Asigurări Sociale organizează și realizează tratamentul balneosanatorial în temeiul Statutului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.739, din 25 iulie 2000 „Cu privire la aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări Sociale a Republicii Moldova”. Sindicatele, la rândul lor, participă la organizarea tratamentului balneosanatorial în conformitate cu Legea sindicatelor nr.1129-XIV, din 7 iulie 2000 şi a Regulamentului cu privire la prestaţiile în sistemul public de asigurări sociale pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă a asiguraţilor prin tratament balneosanatorial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.290, din 19 aprilie 2010.

Extrasul din  prevederile de bază al acestui Regulament includ:

 1. Biletele pentru tratament balneosanatorial (în continuare – bilete) se achiziţionează de Casa Naţională în limita mijloacelor prevăzute în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat corelativ ponderii maladiilor care au condiţionat incapacitatea temporară de muncă a persoanelor asigurate, precum şi ponderii persoanelor înregistrate cu maladia respectivă la instituţiile curative. Casa Naţională transmite biletele pentru entităţile în care există organizaţie sindicală primară Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova în baza acordului scris, încheiat între părţi.
 2. Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova transmite biletele CSNR, care ulterior le distribuie entităţilor prin intermediul organelor sindicale, la deservirea cărora s-a aflat entitatea la începutul anului de gestiune (1 ianuarie), în baza  documentelor primare cu regim special (factură).
 3. Documentele, în temeiul cărora este eliberat biletul (cererea solicitantului, recomandarea medicală F. 0-70/e, decizia de eliberare a biletului), şi cuponul detaşabil, se capsează şi se păstrează în mapă aparte împreună cu registrul de evidenţă a biletelor.
 4. După tratament, asiguratul confirmă faptul utilizării biletului prin restituirea cuponului detaşabil persoanei împuternicite de organizaţia sindicală sau administraţia entităţii, în termen de 20 de zile, în baza căruia costul biletului se trece la cheltuieli curente.

  MODUL DE REPARTIZARE A BILETELOR

 1. Biletele se repartizează asiguraţilor în baza cererii depuse la comitetul sindical cu anexarea recomandării medicale (F.0-70/e), eliberate de medicul de familie.
 2. Se interzice eliberarea biletelor în baza dispoziţiei personale a Preşedintelui comitetului sindical, conducerii entităţii sau a persoanei împuternicite de administraţie.
 3. Asiguraţii, care desfăşoară activităţi în mai multe entităţi (prin cumul), îşi pot realiza dreptul la tratament balneosanatorial numai la locul de muncă de bază.
 4. Biletele se repartizează asiguraţilor în staţiunea balneosanatorială sau în instituţia specializată de reabilitare, profilul căreia corespunde cu profilul recomandat de medicul de familie.
 5. Asiguratul, care a refuzat biletul de tratament propus în conformitate cu recomandarea medicului, se radiază din lista solicitanţilor, cu excepţia cazurilor de refuz pe motiv de contraindicaţii medicale.
 6. Beneficiarul confirmă primirea biletului prin semnarea personală în registrul de evidenţă a biletelor.
 7. După primirea biletului, asiguratul se prezintă la medicul de familie pentru perfectarea fişei balneosanatoriale.
 8. Nu se admite tratarea a două sau mai multe persoane care deţin un singur bilet, eliberarea din contul mijloacelor asigurărilor sociale a banilor în numerar pentru procurarea individuală a biletelor sau în calitate de compensare totală ori parţială a preţului biletului procurat personal de asigurat.
 9. Se interzice perceperea plăţii pentru serviciul de eliberare a biletului sau vînzarea acestora persoanelor neasigurate.

Responsabilitatea pentru repartizarea corectă a biletelor eliberate prin intermediul organelor sindicale se pune în sarcina Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi organelor sindicale afiliate.

Evidența salariaților care au depus cererea pentru includerea în Lista de așteptare o puteti vizualiza accesând link-ri de mai jos:

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Tractul_Digestiv.pdf
https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Organele_Respiratorii.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Locomotor.pdf

https://utm.md/wp-content/uploads/2020/04/Lista_UTM_Tratament_Cardio_Vascular.pdf