Organizaţia Sindicală Studenţească a UTM urmăreşte ca scop protecţia socială, apărarea drepturilor şi intereselor studenţilor, organizarea activităţilor studenţeşti. Organul de conducere al organizaţiei este Comitetul Sindical Studenţesc al UTM (C.S.S. al UTM), constituit din 11 reprezentanţi de la fiecare facultate (Președinte, Vicepreședinte, membri) şi preşedintele Comitetului, în total 100 persoane. C.S.S. al UTM coordonează activitatea celor 9 Birouri Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor. Atât în cadrul C.S.S. al UTM, cît şi în cele 9 Birouri Sindicale activează 5 departamente, care cuprind direcţiile principale de activitate:

 1. Educație și formare profesională
 2. Social
 3. Cultură, agreement, turism și sport
 4. PR și Relații externe
 5. Organizare și resurse umane

Activități:

 1. Educație și formare profesională
  • Implicarea în programe de studii, evaluarea și asigurarea calității;
  • Training-uri de dezvoltare personală pentru studenți;
  • Conlucrarea cu structurile de formare continuă și  profesională din cadrul universității;
  • Campanii de informare a studenților cu privire la mobilitățile academice, programe  Erasmus+ etc.;
  • Participarea în organizarea activităților științifice;
  • Organizarea activităților de creativitate studențească;
 2.  Social
  • Participă la cazarea studenților în căminele instituției;
  • Monitorizează starea sanitară și condițiile de trai în cămine;
  • Gestionează baza de date a locatarilor căminelor;
  • Conlucrează cu consiliile locatarilor căminelor studențești;
  • Responsabil de activitățile organizate de către locatarii căminelor / desfășurate în cămine;
  • Monitorizează calitatea alimentației și condițiile sanitare în localurile de alimentație ale studenților în cadrul instituției.
  • Asistență socială a studenților (burse sociale, ajutoare materiale, abonamente transport, EduCard ș.a)
 3. Cultură, agrement, turism și sport;
  • Organizarea și promovarea activităților culturale;
  • Organizarea și promovarea activităților sportive;
  • Activități de agrement și turism;
 4. PR și Relații externe;  
  • Cooperarea și schimb de experiență cu organizații studențești similare;
  • Identificarea partenerilor și fondurilor pentru activitățile structurii;
  • Promovarea activităților structurii prin diverse metode inclusiv www.studentus.md și alte surse media online;
  • Promovarea imaginii organizației și universității;
  • Elaborarea advertorialelor;
 5. Organizare și Resurse Umane
  • Întocmește și monitorizează documentația structurii;
  • Organizarea campaniilor electorale;
  • Informarea și evidența membrilor structurii;
  • Instruirea continuă a membrilor activi ai organizației de autoguvernare;

Toate departamentele și subdiviziunile organizației le găsiți accesând link-ul www.studentus.md/organizatii/utm

Persoanele de conducere din cadrul Organizaţiei Sindicale Studenţeşti

Preşedintele C.S.S. al UTM Anatol Alexei.

Preşedinţii Birourilor Sindicale Studenţeşti ale facultăţilor

Numele, Prenumele Facultatea Grupa
Negru Alexandru IMET SOE – 131
Sîrghi Vadim EIE IME-131
Țurcanu Simion CIM TI-133
Spînu Emanuela TMIA Masterat
Damean Vasile IMIT ITTA-131
Dandara Sergiu CGC IAPC-1406
Rebenja Irina IEB Masterat
Vasiliev Gheorghe UA Masterat
Cîrja Ana-Maria IU DTP-151

Lista tuturor membrilor activi o puteți găsi accesând link-ul www.studentus.md/organizatii/utm/studenti-utm

Date de contact:

Sediul C.S.S. al UTM: str. Studenţilor 5 (căm. nr.10)

Tel: +373-22-31-91-79

E-mail: anatolie.alexei@srco.utm.md