Servicii de formare pentru beneficiarii Proiectului “2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto”

Tipul procedurii: Contract de valoare mică

MTender ID:   ocds-b3wdp1-MD-1634039229345

Anunț de participare – Echipament electronic pentru laborator conform necesităților Proiectului “2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto / Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronim ”CROSSCOMP”_REPETAT

Tipul proce​durii: Cererea Ofertelor de Preț

ID MTender: 

ocds-b3wdp1-MD-1632393487415

Anunt_de_participare

Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE , REPETAT

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1631109423043

Anunț de participare

Anunț de participare –  Servicii de Analiză comparativă a ofertei educaționale universitare și cererii pieței privind competențele antreprenoriale ale absolvenților domeniului textile  și elaborare a recomandărilor privind perfecționarea curriculei pentru educația antreprenorială pentru necesităţile proiectului „Collaborative Entrepreneurial Education”, Acronim CEE 

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1629983374684

Anunț de participare

CONCURS privind achiziționarea serviciilor de audit în vederea verificării eligibilității cheltuielilor în cadrul Proiectului ”Collaborative Entrepreneurial Education”, proiect implementat in cadrul “Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020”, procedura de achiziții de valoare mică, prin cererea ofertelor de prețuri

 

Stimați ofertanți! 

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) anunță concurs privind achiziționarea Servicii de audit financiar în cadrul Proiectului ”Collaborative Entrepreneurial Education”, proiect implementat in cadrul “Joint Operational Programme Romania-Republic of Moldova 2014-2020”, procedura de achiziții de valoare mică, prin cererea ofertelor de prețuri. 

1. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț. 

2. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: 

– până la ora: [15:00] 

– până la data de: [23 august 2021] 

3. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: or. Chișinău,bd. Ștefan cel mare și Sfânt, 168, bir. 111 

  1. Anunț de participare
  2. Declataria_privind_conduita_etica_F3.4
  3. Caiet de sarcini
  4. F3.5_Declaraţie_privind_situaţia_personală_a_operatorului_economic
  5. F-3.1-Formularul-ofertei
  6. Formular_informativ_despre_ofertant_F3.3

 

 

Anunț de participare – Echipament electronic pentru laborator conform necesităților Proiectului “2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto / Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronim ”CROSSCOMP”_REPETAT

 

Tipul procedurii: Cererea Ofertelor de Prețuri

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1626699733337

Anunt_de_participare

Anunț de participare – Computere portabile pentru necesitățile Proiectului “2SOFT/1.1/11 Hub regional transfrontalier de competențe pentru industria auto / Cross-Border Regional Hub of Competences for the Automotive Industry”, acronom ”CROSSCOMP”

 

Tipul procedurii: Contract de Valoare Mică

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1626438780717

Anunt_de_participare