Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Academic și Asigurarea calității, serviciul studii, secția Evidență studenți, a unui specialist documentație studii.

Citește mai mult

Assignment title: Coordinator for eTwinning Programme (80%)

Period of performance: 2 years (with possibility of extension)

Citește mai mult

Technical University of Moldova is seeking to hire an Executive Director to lead the Design and Technology Excellence Center “ZIPhouse” as a platform for creativity, co-working and enriched knowledge in the creative industries cluster, with focus on fashion industry.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui specialist serviciu personal.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs pentru angajarea unui Director Executiv, care să conducă Centrul de Excelență în Design și Tehnologie „ZIPhouse” – o platformă de creativitate, colaborare și îmbogățire a cunoștințelor în cadrul clusterului industriilor creative, cu accent pe industria modei.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui Specialist serviciul personal.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciul Achizițiilor Publice, a unui Specialist achiziții publice.

Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea unui Specialist marketing şi imagine în cadrul Serviciului Relații Publice și Promovarea Imaginii.

Citește mai mult