TEMPUS – program de asistenţă tehnică pentru învăţământul superior

eu tempus 1

TEMPUS a fost şi este pentru universităţile din Republica Moldova cel mai semnificativ şi de durată program care şi-a adus aportul în reformarea şi modernizarea sistemului de învăţământ superior, a contribuit la creşterea calităţii procesului de predare – învăţare, la consolidarea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior de a coopera pe plan internaţional, a contribuit la perfecţionarea continuă a resurselor umane, la promovarea diversităţii culturale, înţelegerii reciproce, respectului şi toleranţei între popoare.

Cu certitudine, contribuţia financiară a Programului TEMPUS de peste 16 mil. Euro a fost una esenţială pentru perfecţionarea sistemului de gestionare a universităţilor, reformarea instituţională conform principiilor Procesului Bologna, actualizarea planurilor de studii şi a disciplinelor predate, mobilitatea individuală a cadrelor didactice şi studenţilor ș.a. Suntem mândri de faptul că toate aceste realizări au fost atinse graţie eforturilor depuse de administraţia UTM.

tempus
Conferința națională „TEMPUS la 20 de ani”, Chișinău 2010

Participarea Universității Tehnice a Moldovei în proiecte Tempus 2010 – 2015

1. 510952-2010-JPCR: Crearea ciclului III de studii doctorale în energii regenerabile şi tehnologii de mediu (coordonator UE: Prof. Ronald Wennersten, coordonator UTM: Prof. Larisa Bugaian, Prorector UTM)

Parteneri:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Universitatea Tehnică din Stockholm, Suedia
 • Universitatea Tehnică din Tallinn, Estonia
 • Universitatea Tehnica din Delft, Olanda
 • Universitatea Naţională Tehnică din Kiev, Ucraina
 • Universitatea de Stat de Construcţii, Transport şi Arhitectură, Kîrgîzstan, etc.

Realizări în cadrul proiectului:

 • Au fost elaborate 5 note de curs pentru programul de doctorat „Surse noi şi regenerabile de energie”, dintre care un curs este publicat ”Eficiență energetică”, autori prof. Guțu Aurel și lector Larisa Tcaci;
 • • 9 profesori au participat la vizita de studiu la Universitățile Tehnice din Delft, Olanda; Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina; Universitatea Tehnică din Vilnius, Estonia, Universitatea Politehnică Catolică din Barcelona, Spania;
 • UTM a obţinut dreptul de pregătire la doctorat la specialitatea 05.14.08 „Surse noi şi regenerabile de energie”;
 • A fost procurat utilaj pentru realizarea lucrărilor de laborator în domeniul Energiilor regenerabile de 22000 euro;
 • Elaborată curricula pentru programa de doctorat ciclul III, studii superioare doctorat „Energii Regenerabile şi Tehnologii de Mediu”;
 • • Au fost elaborate silabus-urile pentru fiecare disciplină.

2. 511322-2-1-1-SE-JPCR: Tehnologii Geografice Informaţionale pentru o dezvoltare durabilă a ţărilor din Europa de Est (coordonator UE: Dr. Huaan Fan; coordonator UTM: Dr. Livia Nistor -Lopatenco)

Parteneri:

 • Universitatea Tehnică din Stockholm, Suedia
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea de Stat Tiraspol
 • Universitatea Tehnică din Valencia, Spania
 • Universitatea Naţională Tehnică din Lvov, Ukraina
 • Universitatea Naţională de Construcţii şi Arhitectură din Kiev, Ucraina
 • Universitatea de Stat din Erevan, Armenia, etc.

Realizări în cadrul Proiectului:

 • Procurare echipament pentru laboratorul TIG;
 • Cursuri noi elaborate în domeniul TIG (Teledetecţie, GIS avansat, Geodezia prin satelit);
 • Materiale didactice noi elaborate în domeniul TIG;
 • Schimb de studenţi;
 • Training intensiv în conceptele geodezice moderne (Stockholm, Suedia);
 • Introduse noi metode pedagogice şi mecanisme de asigurare a calităţii în învăţământul GIT;
 • Training intensiv cu privire la utilizarea echipamentelor geodezice moderne;
 • Training de cursuri intensive în Aplicaţiile GIS (Valencia, Spania);
 • Sistem de e-learning în ţările partenere, etc.

3. 530740- DK-SMGR: Consolidarea autonomiei universitare în Moldova – EUniAM (coordonator UE: Dr. Romeo Turcan; coordonator UTM: Prof. Larisa Bugaian, Prorector UTM)

Parteneri:

 • Universitatea Aalborg, Danemarca
 • Universitatea MykolasRomeris, Lituania
 • Institutul Regal de Tehnologie, Suedia
 • Universitatea din Gloucestershire, Marea Britanie
 • Universitatea din Suceava „Ştefan cel Mare”, România
 • UTM, ASEM, UASM, US Cahul, USM
 • Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova
 • Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova, etc.

Realizări în cadrul proiectului:

 • propuneri legislative privind autonomia academică, autonomia organizatorică, autonomia financiară și autonomia de personal, prin implementarea următoarelor acţiuni:
 • elaborarea metodologiei de colectare, analiză şi interpretare a datelor colectate;
 • propunerea cadrului autonomiei universitare pentru Moldova;
 • efectuarea audierilor publice privind cadrul propus.

4. 516597-TEMPUS- 1-2011-1-FR: Crearea unei reţele universitare tematice în ştiinţe aplicate şi economice în Moldova (coordonator UE: Prof. Jean Barloy; coordonator UTM: Prof. Petru Todos, prim-prorector)

Parteneri:

 • AgrocampusOuest, Universităţile Rennes I şi Rennes II, Franţa
 • Universitatea din Gand, Belgia
 • Universitatea Santiago de Compostella (Lugo) din Spania
 • Universitatea din Pisa, Italia
 • Universitatea Tehnică «Gh. Asachi» Iaşi, România
 • UTM, USM, ASEM, etc.

Realizări în cadrul proiectului:

 • dezvoltarea reţelei interuniversitare pentru susţinerea platformei moderne de studii on-line;
 • procurarea utilajului şi crearea centrului tehnologic dotat cu tehnică şi soft modern de elaborare a cursurilor on-line, eficiente şi atractive pentru studenţi;
 • pregătirea a 15 profesori pentru elaborarea şi implementarea cursurilor on-line;
 • elaborarea unui set de 17 cursuri-pilot on-line pe diferite domenii;
 • măsuri elaborate pentru consolidarea capacităţii universităţilor din Republica Moldova.

5. 544197-Tempus-1-2013-1-IT-Tempus-JPHES: Reţea de transfer tehnologic – TecTNet (coordonator UE: prof. Dr. ing. Pasquale Daponte; coordonator UTM: conf. univ. dr. Andrei Chiciuc)

Parteneri:

 • Universita degli Studi del Sannio, Benevento, Italia
 • Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România
 • Universitatea Tehnică din Košice, Slovacia
 • Institutul Superior Tehnic, Lisabona, Portugalia
 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat din Moldova
 • Universitatea de Stat «Alecu Russo» din Bălţi
 • Reţeaua de Transfer Tehnologic din Moldova (ONG pe lângă AŞM)
 • Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic – AITT
 • Agentia de Stat pentru Proprietate Intelectuala a Republicii Moldova – AGEPI

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al proiectului TecTNet este de a oferi instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova instrumente eficiente și eficace pentru a elabora şi implementa:

 1. un program de master în domeniul transferului inovării și promovării proprietății intelectuale;
 2. colaborare eficientă cu întreprinderile din Moldova axate pe transferul de cunoștințe;
 3. instituţionalizarea unui Oficiu de Transfer Tehnologic în fiecare universitate din Moldova.

6. 544178-Tempus-1-2013-1-PT-Tempus-JPCR: Reforma educaţiei prin schimb internaţional de cunoştinţe (coordonator UE: Prof. Oksana Turchanina; coordonator UTM: conf. univ. Valentin Amariei)

Parteneri:

 • Universitatea Tehnică din Lisabona, Facultatea de Arhitectură, Portugalia
 • Institutul Politehnic din Leiria, Portugalia
 • Universitatea din Coruna, Spania
 • Universitatea Tehnică din Delft, Olanda
 • Universitatea din Paderborn, Germania
 • Universităţi din Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova şi Ucraina

Obiectivele proiectului:

 • Modernizarea curiculei şi elaborarea programelor comune de master şi doctorat în domeniul Arhitectură/Planificare Urbană şi Mediul Ambiant;
 • Elaborarea metodelor moderne de predare şi a materialelor didactice;
 • Mobilitatea studenţilor din ţările partenere către universităţile din UE cu scopul de a fi instruiţi pe componenta Inovaţii/Antreprenoriat, etc.

7. 530537-DE- SMGR: Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior din Moldova (coordonator UE: dr. Victoria Reinhardt; coordonator UTM: prof. univ. dr. Petru Todos)

Parteneri:

 • Universitatea din Leipzig, Germania
 • Universitatea POLITEHNICA Bucureşti, România
 • Universitatea din Girona, Spania
 • Universitatea din Roskilde, Danemarca
 • WUS Austria
 • USMF, UTM, ASEM, USM, ş.a.

Realizări în cadrul proiectului:

 • Seminare pentru universitari:
  • Dezvoltarea unei viziuni comune privind asigurarea calităţii funcţionale în învăţământul superior (mai 7-8 2013, Chișinău). A fost elaborat îndrumarul Asigurarea Calităţii, prezentat participanţilor la seminar.
  • De la auto-evaluare la evaluarea externă a Asigurării Calităţii (august 19-21, 2013, Chişinău)
  • Rolul şi implicarea studenţilor în asigurarea calităţii (septembrie 26-octombrie 1, 2013; 60 de student din 27 de universităţi din Moldova)
 • Vizită de studiu la Universitatea din Girona şi Agenţia de Asigurare a Calităţii din Catalunia, Spania (octombrie 21-24, 2013) – 4 persoane, la Universitatea din Roskilde, Danemarca (noiembrie 27-28, 2013) – 4 persoane, şi la Universitatea Politehnica din Bucureşti, România (aprilie 23-27, 2014) – 2 persoane
 • Unităţi de asigurare a calităţii instituite sau consolidate, pregătirea cadrelor didactice şi studenţilor în domeniul asigurării calităţii;
 • Reţele de asigurare a calităţii instituite la nivel naţional;
 • Strategii de asigurare a calităţii în instituţiile de învăţământ superior elaborate;
 • Consolidarea capacităţilor Ministerului Educaţiei de evaluare şi acreditare a programelor de studii;
 • Elaborarea website-ului pe probleme de asigurare a calităţii în limba română.

8. 543904 TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR: Educaţie în Inginerie Biomedicală, Iniţiativa Tempus pentru ţările Parteneriatului Estic – BME-ENA (coordonator UE: Prof. Nikolas Pallikarakis; coordonator UTM: prof. univ. dr. Victor Şontea)

Parteneri:

 • Universitatea Tehnică a Moldovei
 • Universitatea din Patras, Grecia
 • Universitatea VRIJE din Brussels, Belgia
 • Universitatea din Bologna, Italia
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh.Popa”, Iaşi, România
 • Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria
 • Universitatea West Pomerană de Tehnologie, Szczecin, Polonia
 • Universitatea din Liubleana, Serbia
 • Universitatea Tehnică din Georgia
 • Universitatea Tehnică Naţională, Kiev, Ucraina
 • Universitatea de Medicină şi Farmacie „N.Testemiţanu”, Moldova, etc.

Obiectivele proiectului:

 • Promovarea pregătirii profesionale în Ingineria Biomedicală în ţările din aria de vecinătate estică (Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia) prin crearea/modernizarea programelor de studii post-universitare în acest domeniu;
 • Crearea laboratoarelor în domeniul Ingineriei Biomedicale, punerea în aplicare a unui sistem de asigurare a calităţii şi de evaluare;
 • Elaborarea materialelor educaţionale;
 • Consolidarea capacităţilor educaţionale prin mobilitatea profesorilor şi studenţilor;

Rezultatele preconizate:

Program de studii master în domeniul Ingineriei Biomedicale, modernizat şi armonizat compatibil cu exigenţilor europene şi cu cerinţele pieţii de muncă.

Centrul Naţional în domeniul Ingineriei Biomedicale, pentru instruirea universitară şi post-universitară în domeniu.

Publicate materiale didactice, suporturi de curs.

Reţea inter-universitară de studii post-universitare în domeniul Ingineriei Biomedicale

MENIU