Titlurile tezelor de master

  1. Facultatea Electronică și Telecomunicații
  2. Facultatea Energetică și Inginerie Electrică
  3. Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
  4. Facultatea Tehnologia Alimentelor
  5. Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
  6. Facultatea Urbanism şi Arhitectură
  7. Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
  8. Facultatea Inginerie Economică şi Business
  9. Facultatea Textile și Poligrafie

MENIU