Antena de Chișinău a AUF în Europa Centrală și orientală, în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al R. Moldova și Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare organizează cea de a doua ediție a concursului ”Teza mea de doctorat ăn 180 de secunde”. Citește mai mult

Are you as a young professional interested in increased transparency, efficiency and resilience in public administration? Join the Swedish Institute Academy for Young Professionals (SAYP) Baltic Sea Region and Eastern Partnership countries and deepen your knowledge about modern sustainable governance. ​ Citește mai mult

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Republicii Lituania oferă burse de studii pentru studenţii şi cadrele academice ale R.Moldova pentru anul academic 2021/2022. 

Informaţia completă despre burse de studii şi cercetare sunt disponibile pe pagina web a Agenţiei de Stat de Dezvoltare a Educaţiei al Republicii Lituania: http://www.viaa.gov.lv/scholarships.

Formularele de aplicare vor fi depuse doar online prin intermediul platformei http://scholarships.viaa.gov.lv.

Termen limită – 1 aprilie 2021.

Suplimentar, în 2021, Republica Lituania oferă oportunităţi pentru studenţi şi personalul academic de a aplica pentru burse pentru a participa la şcolile de vară, organizate în Lituania: http://www.viaa.gov.lv/scholarships.

Pentru informaţii suplimentare – scholarships@viaa.gov.lv 

 

Pentru a răspunde așteptărilor studenților în materie de cunoaștere a antreprenoriatului, în cadrul Startup Academy marca Tekwill va fi lansată o ediție-pilot a programului pentru universitățile din Moldova. Aceasta se va desfășura în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, în perioada martie-mai 2011. În cadrul cursului vor fi selectați 10 studenți ai Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, dar și ai Facultății Inginerie Economică și Business.

Citește mai mult

Coimbra Group a lansat apelul de proiecte pentru programul de burse de sejur științific 2021, destinat tinerilor cercetători, inclusiv în cadrul politicii europene de vecinatate, din care face parte şi Republica Moldova.

Citește mai mult

Agenția Universitară Francofonă a lansat un șir de apeluri pentru depunerea proiectelor pentru perioada 2021. Apelurile sunt deschise pentru universitățile membre ale AUF, precum este și UTM. 

 

 1. Burse de perfecționare, destinate profesorilor de limba franceză. În cadrul proiectului „Evoluție și dinamică profesională în ECO”, AUF Europa Centrală și de Est lansează un appel de burse de perfecționare, destinate profesorilor de limba franceză din universitățile membre AUF din Europa Centrală și de Est. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/allocations-de-perfectionnement-la-formation-pour-les-enseignants-de-francais-appel-regional-candidatures-2021/ . Data limită: 01.04.2021.
 1. Stagii profesionalizante.Studenții francofoni sunt invitați să aplice pentru mobilitate de stagiu profesional pentru a-și folosi abilitățile și cunoștințele în vederea integrării profesionale. Mobilitatea de stagiu profesional este acordată pentru o perioadă de 1 până la 3 luni, care urmează să se desfășoare între 15 aprilie și 17 decembrie. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2021-mobilites-de-stage-professionnel/ . Data limită: 22.03.2021.
 2. Suport pentru structurile de cercetare și inovare. Agenția Universitară a Francofoniei sprijină structurarea și dezvoltarea cercetării într-un cadru național și internațional și implicarea membrilor instituțiilor în acest proces. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/soutien-aux-structures-de-recherche-et-innovation-en-europe-centrale-et-orientale-appel-regional-projets-2021/. Data limită: 14.03.2021.
 3. Suport pentru integrarea studenților. AUF susține proiecte inovatoare depuse de către instituții orientate spre inserția studenților francofoni, cu scopul îmbunătățirii abilităților, motivării și integrării lor profesionale. Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-projets-2021-accompagnement-vers-linsertion/ . Data limită: 01.04.2021.

De asemenea este deshis apelul pentru bursele Eugen Ionesco (doctorat si postdoctorat). Pentru mai multe detalii: https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/ Data limită: 28.03.2021

 

Agenția Universitară a Francofoniei în Europa centrală și orientală anunță lansarea apelului pentru bursele doctorale şi postdoctorale “Eugen Ionescu” 2020-2021 (ediția 14).

Descrierea: Bursa este oferită de Guvernul României și implementat de către AUF.

Public țintă: doctoranzi şi profesori-cercetători ale tuturor disciplinelor, afiliați în cadrul unei Universități membre a AUF, ce își propun să efectueze un stagiu de 3 luni în România, în una din cele 28 centre universitare.  

Perioada mobilității: septembrie-decembrie 2021

Bursa va acoperi: o alocație lunară, transportul tur-retur, asigurare de sănătate.

Data limită de depunere a dosarului : 28 martie 2021

Pentru mai multe informaţii: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-appel-candidature-2021/

Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Gratz, Austria oferă un program de studii la Ciclul II, Masterat – “Global Strategic Management”, cu 3 direcţii de specializare.

Mai multe detalii: aici

Termen-limită: 26 ianuarie 2021

Guvernul Ungariei anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor pentru anul de studii 2021/2022, în cadrul programului “Stipendium Hungaricum”. 

Bursele sunt oferite la toate ciclurile învăţământului superior (Licenţă, Masterat, Doctorat). Candidaţii pot aplica pentru două programe de studii diferite, în ordinea preferinţei.

Mai multă informaţie poate fi accesată la www.stipendiumhungaricum.hu

Termenul limită pentru aplicaţiile on-line este 15 ianuarie 2021.

Mai multe detalii: aici

 

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+. UPT oferă o bursă de mobilitate de stagiu de 3 luni pentru studenții de la ciclul I și II studii ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2020 – 2021.

Valoarea bursei pentru student este de 800€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 20 ianuarie 2021 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţi FEIE. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale UTM.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Universitatea Politehnica din Timişoara, România, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I (Licență) și II (Master), cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică (Domenii): Electricity, Gas, Steam and Air Conditioning.

Componența dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii (se găsește la coordonatorul de programe internaționale și/sau la decanat) și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Certificat Academic, nivelul de studii, eliberat de administrația facultății.
 3. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 4. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 5. Learning Agreement (completat cu informații despre student și universitatea de origine).
 6. Adeverință de student eliberată de secretariatul facultății, care confirmă ciclul și anul de studii în anul academic curent, precum și data preconizată de absolvire.
 7. Scrisoare de intenție.

Alte materiale: dosar plic pentru arhivarea materialelor personale ale candidatului.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de student ERASMUS+

 1. Criterii de eligibilitate

– să fie student înmatriculat la studii la zi – masterat la Universitatea Tehnică a Moldovei

 1. Criterii de selecție

– să îndeplinească condițiile de eligibilitate

– să aibă rezultate academice bune în anul universitar

– să prezinte documentele conform celor menționate anterior

 1. Criterii specifice

– să aibă toate examenele promovate

– să prezinte alte documentele solicitate în mod suplimentar de către comisia de selecție

– să poată demonstra aptitudini și abilități specifice în concordanță cu activitatea ce urmează să o desfășoare la universitate parteneră

 

Calendar concurs selecție

 

Informații suplimentare

17.12.2020- 20.01.2021

ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

 

Coordonator relații internaționale FEIE

Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect.univ., dr.,

Email: corina.gutu@tme.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale

Natalia VLADEI, conf. univ., dr.

Email: natalia.furtuna@adm.utm.md

 

20.01.2021

INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Serviciul Relații Internaționale, UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203)

 

20.01.2021

AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

 

 

21.01.2021

TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Politehnica din Timişoara, România pentru evaluarea finală