Programul de cultură și limbă maghiară oferit de Universitatea de Vară Balassi

Universitatea de Vară Balassi oferă un program de cultură și limbă maghiară în perioada 22.07.2019-16.08.2019.

În această perioadă studenții vor beneficia de 80 de ore de limbă maghiară dar și de activități în aer liber.

Programul este destinat persoanelor cu vârsta peste 18 ani. Bursa acoperă cheltuielile pentru studii, cazare, masă de 3 ori pe zi, transport local și activități în aer liber.

Depunerea actelor este doar în format electronic.  Data limită de depunere a solicitărilor este 3.04.2019.

Informații suplimentare se pot obține la adresa https://balassischolarship.kormany.hu/balassi-summer-university-2019

Anuțul în formatul pdf poate fi accesat aici: call-for-application_Balassi_Summer_University_2019

 

STAFF AND STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia, within the Erasmus+ programme. Slovak University of Agriculture in Nitra offers 2 mobility grants of 5 days for staff for training and 3 mobility grants of 3 months for PhD students, from the Faculty of Food Technology.

The amount of staff scholarship is 140 €/day, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 08 to 14 April 2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the Faculty of Food Technologies, TUM, 9/9 Studentilor street, building No. 5, room 201).

 The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovakia.

Details about the academic offer:  Agriculture and Food Processing.

 SELECTION CALENDAR

08.04.2019 – 14.04.2019 – REGISTRATION based on the candidature application, CONSULTATION regarding the preparation of the application.

16.05.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time): Faculty of Food Technology, 9/9 Studentilor str., building no. 5, office 201, 16.00 o’clock.

17.05.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results.

17.05.2019 – TRANSMISSION of the files to the Slovak University of Agriculture in Nitra for final evaluation.

 

ADDITIONAL INFORMATION

FACULTY ERASMUS+ COORDINATOR: Eugenia BOAGHI, eugenia.boaghi@toap.utm.md, Address: 9/9 Studenţilor str., building no. 5, office 220.

INTERNATIONAL PROJECT COORDINATOR, TUM: Cristina POPOVICI, cristina.popovici@toap.utm.mdAddress: 168 Ştefan cel Mare str., building no. 1, office 203

More information about selection contest: Announcement

Concurs de Selecţie a Cadrelor Didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Construcții și Instalații în cadrul programului Erasmus+ KA 107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019.

Stagiul reprezintă 5 zile de predare/teaching.

Dosarele pot fi depuse, până la  27 martie 2019.

Selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, bd. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele selecției vor fi transmise la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România.

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România.

Detalii despre oferta academică: Domeniul general – Arhitectură și Construcții, Direcția – Inginerie și Management în Construcții.

 

COMPONENȚA DOSARULUI DE CANDIDATURĂ LA STATUTUL DE CADRU DIDACTIC ERASMUS+: 

 1. Cerere tip adresată Decanului Facultăţii și înregistrată la secretariatul facultății.
 2. Copia pașaportului, valabil pe perioada mobilității.
 3. Curriculum vitae redactat în limba română (formular Europass+ fotografie).
 4. Adeverință de angajare eliberată de serviciul personal cadre didactice.
 5. Scrisoare de intenție în care este prezentat și programul de predare propus a se derula Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iași, România.

 

CRITERII DE SELECȚIE:

 1. Criterii eliminatorii de eligibilitate
  • Candidatul trebuie să fie angajat al Universității Tehnice a Moldovei.
  • Candidatul are dosarul  de concurs corect și complet întocmit.
 2. Criterii de departajare
  • Candidatul este titular al contractului acordului încheiat cu universitatea/facultatea parteneră și a depus cerere pentru a beneficia de mobilitatea respectivă.
  • Relații de colaborare între candidat și universitatea de destinație a mobilității dovedite prin implicarea în păstrarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu universitatea parteneră, activități dezvoltate în comun.
  • Candidatul este afiliat și are activitate de predare – cercetare în domeniul corespunzător mobilității.
Calendar concurs selecție   Informații suplimentare
04.03.2019-27.03.2019 ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură

CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

  Coordonator relații internaționale FCGC

Alexandru Pantaz, lect. univ.

Email: alexandru.pantaz@fcgc.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

 

28.03.2019 INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1500, Serviciul Relații Internaționale)  
28.03.2019 AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare  
28.03.2019 TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” din Iași, România pentru evaluarea finală  

 

 

Textul anunțului în format pdf puteți accesa aici: Anunt_FCGC

Program de burse pentru masteranzi, doctoranzi și post-doctoranzi, GO STYRIA RESEARCH SCHOLARSHIP, Universitatea din Graz, Austria

GO STYRIA RESEARCH SCHOLARSHIP at the University of Graz 2019/20 – call open now!

Citește mai mult

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iași, România, Facultatea de Arhitectură “G.M. Cantacuzino” în cadrul programului Erasmus+ KA107. Se oferă 1 bursă de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018–2019 sau semestrul I al anului universitar 2019-2020.

Citește mai mult

Universitatea Mykolas Romeris din Lituania, în colaborare cu UTM, anunță concurs a burselor de mobilitate în cadrul programului de stat de burse al Lituaniei

În cadrul programului de stat de burse al Lituaniei, Universitatea Mykolas Romeris din Lituania în colaborare cu UTM, anunță disponibilitatea acceptării studenților în vederea realizării mobilităților de studii timp de unul-două semestre. Citește mai mult

Oportunități de burse de Masterat și post-Masterat în cadrul Visegrad Fund

The International Visegrad Fund is offering Master’s and Post-Master’s scholarships to students/researchers who are citizens of Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine to study in  Visegrad Group (V4) countries (Czechia, Hungary, Poland, Slovakia). Citește mai mult

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău (UBc), Romănia, în cadrul programului Erasmus+. UBc oferă o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare).

Citește mai mult

Concurs de selecție a cadrelor didactice Erasmus+ la Universitatea Politehnica din București, Romania

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica București, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea Politehnica București oferă 2 burse de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching) pentru cadrele didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie (Departamentul Design și Tehnologii Poligrafice).

Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ LA UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI, ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica București, România în cadrul programului Erasmus+. UPB oferă o bursă de mobilitate pentru studenții de la ciclul II studii Master ai Facultății Textile și Poligrafie (Programul de master Design și Tehnologii Poligrafice) și Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și TransporturiUniversităţii Tehnice a Moldovei. Candidatul selectat va efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2018 – 2019.

Citește mai mult