STUDENTS’ SELECTION CONTEST FOR ICM WITHIN ERASMUS+ PROGRAMME IN POLAND

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Białystok University of Technology, Poland, within the Erasmus+ programme. Białystok University of Technology offers 1 mobility grant of 5 months for BSc student. The amount of BSc student’s scholarship is 800 €/month, additionally an amount of return ticket will be reimbursed (275€).

The candidates’ applications may be submitted to the Faculty Erasmus+ Coordinator in the period 21.11.2019 – 27.11.2019.

Selection of candidates for mobility will be conducted by the Selection Committee at the following address: within the International Relations Office, TUM, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building No. 1, room 203.

The submitted files will contain documents in English only. The final results of the selection of candidates will be announced by the Białystok University of Technology.

Details about the academic offer:  Electrical Engineering.

SELECTION CALENDAR

21.11.2019 – 27.11.2019 – REGISTRATION based on the candidature application. CONSULTATION regarding the preparation of the application

28.11.2019 – SELECTION INTERVIEW (location, time). International Relations Office, 168 Stefan cel Mare si Sfant blvd., building no. 1, office 203, 14.00 o’clock

28.11.2019 – ANNOUNCEMENT of the preliminary results

28.11.2019 – TRANSMISSION of the files to Białystok University of Technology for final evaluation.

 

Informații suplimentare:

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ȘI STUDENŢILOR ERASMUS+ IN ROMANIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea din Pitești, România, în cadrul programului Erasmus+. Universitatea din Pitești oferă 1 bursă de mobilitate de 5 luni pentru studenții de la ciclul I de studii – Licență (anul III de studii), precum și o bursa pentru personalul didactic (mobilitate de predare) pentru Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi.

Perioada de mobilitate va avea loc în semestrul II al anului universitar 2019/2020.

Stagiul de predare reprezintă 5 zile de predare și 2 zile de transport.

Dosarele pot fi depuse, până la 27 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii, iar selecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relaţii internaţionale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Rezultatele finale de selecție a candidaților vor fi anunțate de Universitatea din Pitești, Romănia.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: 0716: Motor vehicles, ships and aircraft.

Calendar concurs selecție

20.11.2019 – 27.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

28.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (biroul 1-202, ora 14:00)

28.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

28.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor către Universitatea din Pitești, România, pentru evaluarea finală.

Mai multe informații privind concurs:

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FIMIT

Conf. univ., dr. Iulian Malcoci, iulian.malcoci@bpm.utm.md

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM

Conf. univ., dr. Cristina Popovici, cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

International Summer School in Norway

University of Oslo invites to the International Summer School 2020.

The ISS offers 14 Bachelor’s Courses focusing mainly on Norwegian language, culture and society, and 7 Master’s courses on topics of broad international interest. The courses adopt a comparative perspective, where the Norwegian case may serve as a basis for future dialog and discussion. All courses offer ECTS credit points.

Citește mai mult

CONCURS DE SELECŢIE A CADRELOR DIDACTICE ERASMUS+ IN MALTA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea din Malta, în cadrul programului Erasmus+.

Se oferă 2 burse de mobilitate pentru personalul didactic al Departamentului Arhitectură, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019–2020.

Stagiul reprezintă 7 zile de predare/teaching în limba engleză.

Detalii despre oferta academică, domeniu: ARHITECTURĂ.

Dosarele pot fi depuse, până la  09.12.2019 inclusiv, la responsabilul de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul FUA.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

 

Calendar concurs selecție:

13.11.2019-09.12.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului

12.12.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FUA)

12.12.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare

12.12.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Universitatea din Malta pentru evaluarea finală

 

Mai multe informații privind concurs:

 

Informații suplimentare:

Coordonator relații internaționale FUA

Alina Ostapov, lect. univ.

Email:  alina.ostapov@arh.utm.md  

 

Serviciul Relaţii Internaționale UTM:

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email: cristina.popovici@toap.utm.md

Adresa bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 203

Reuniunea de informare a burselor oferite de către Colegiul Europei

În data de 14 noiembrie 2019, ora 13:00, aula 1-205 Universitatea Thenică a Moldovei va fi gazda unei reuniuni de informare privind bursele oferite de către Colegiul Europei. Scopul reuniunii este de a oferi mai multe detalii referitor la programele de studii disponibile, condiţiile de admitere, bursele oferite pentru studenţii din Republica Moldova (mărimea unei burse constituind aprox. 24 mii Euro), în special, studenţii din ultimul an de licenţă sau de master, specificul procesului de instruire în cele 2 campusuri situate atât în Belgia (Bruges), cât şi Polonia (Natolin).

Colegiul Europei este o universitate privată, inaugurată în 1949 la Bruges (Belgia) şi în 1992 – la Natolin (Varşovia, Polonia) şi este considerată cea mai veche şi mai prestigioasă instituţie pentru studii postuniversitare din UE menită să pregătească studenţi masteranzi pentru serviciul public.

”Vulcanus in Japan” Programme – Session 2020-2021

Eu-Japan Centre for Industrial Cooperation is re-launching the “Vulcanus in Japan” programme through the EU and Cosme Universities.

The trainee programme VULCANUS IN JAPAN offers industrial placements in companies in Japan to EU and COSME university students of engineering, high-tech or other scientific fields, enrolled when applying- in between the 4th official year of studies and the penultimate year of PhD. 

More information at https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/imce/1-_vj20-_letter_to_univ_en.pdf 

Info on what is the Vulcanus Programme:

Info on the application process

Deadline to apply: 20 January 2020

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ ÎN PORTUGALIA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Școala Europeană de Business – ISAG, Portugalia în cadrul programului Erasmus+.

ISAG oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența (UTM) de la programele de studii Inginerie și Management în domeniul de activitate.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+.

Dosarele pot fi depuse, până la 11 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabili de relații internaționale din cadrul facultăţilor UTM.

Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadrul Serviciului Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Toate actele din dosarul de candidatură trebuie întocmite în limba engleză.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de Școala Europeană de Business – ISAG, Portugalia, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

Detalii despre oferta academică: Domeniu: ECONOMIE.

Ofertă academică este adresată studenților de la programele de studii:

 • Inginerie și Management în Energetică,
 • Inginerie și Management în Telecomunicații,
 • Inginerie și Management în Construcția de Mașini,
 • Inginerie și Management în Transporturi,
 • Inginerie și Management în Industria Alimentară,
 • Inginerie și Management în Industria Ușoară,
 • Inginerie și Management în Textile,
 • Inginerie și Management în Construcții.

 

Calendar concurs selecție:

30.10.2019-11.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

14.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1300, Serviciul Relații Internaționale, UTM).

14.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

15.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la Școală Europeană de Business – ISAG, Portugalia pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

Serviciul Relații Internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 

Responsabili Relații Internaționale Facultăți UTM:

FIEB: Cornelia Crucerescu, conf. univ., dr., Email: cornelia.crucerescu@emin.utm.md

FEIE: Corina Guțu-Chetrușca, lect. univ., dr., Email: corina.gutu@tme.utm.md

FET: Arina Lachi, lect. univ., Email: arina.lachi@srco.utm.md

FIMIT: Iulian Malcoci, conf. univ., dr., Email: iulian.malcoci@bpm.utm.md

FTA: Eugenia Covaliov, lect. univ., dr., Email: eugenia.boaghi@toap.utm.md

FTP: Angela Scripcenco, conf. univ., dr., Email: angela.scripcenco@adm.utm.md

FCGC: Diana Apostol, lect. univ., Email: dina.apostol@fcgc.utm.md

Application for Fulbright Specialist Program 2020

The Fulbright Specialist Program is open  for the submission of the project proposals for 2020 year.

This program offers Moldovan universities the possibility to invite U.S. professionals to share their expertise by collaborating on projects initiated by universities.

Project activities may include, but are not limited to:

          – teaching or training;

          – developing curricula or teaching/educational materials; institutional planning;

          – building capacity of faculty, administrators, or staff;

          – delivering seminars or academic courses and conducting needs assessments for programs or institutions.

The program accepts proposals in any field except English Teaching.  For 2020 the priority areas are: 

 • Business Administration and Job Creation,
 • Cyber Security and IT,
 • Entrepreneurship,
 • Disaster Response,
 • Media Literacy/Countering Disinformation,
 • Public Administration and
 • STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics). 

As additional priority fields emerge during the year, additional funding may be available for projects in those areas.

For a general program overview and highlights of the Fulbright Specialist Program, you can visit the website: https://fulbrightspecialist.worldlearning.org/the-fulbright-specialist-program

CONCURS DE SELECŢIE A STUDENŢILOR ERASMUS+ ÎN FRANȚA

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța în cadrul programului Erasmus+ (https://www.oniris-nantes.fr/etudier-a-oniris/relations-internationales/).

ONIRIS oferă 2 burse de mobilitate pentru studenții de la ciclul I studii Licența ai Facultăţii Tehnologia Alimentelor, Universităţii Tehnice a Moldovei.

Candidații selectați vor efectua mobilitatea în semestrul II al anului universitar 2019 – 2020.

Valoarea bursei pentru studenți este de 850€/lună, adițional se va achita drumul tur-retur, dacă distanța se încadrează în cerințele programului Erasmus+  (aprox. 275).

Dosarele pot fi depuse, până la 11 noiembrie 2019 inclusiv, la responsabil de relații internaționale din cadrul facultăţii. Preselecţia candidaţilor la mobilitate va fi organizată în cadru FTA.

Toate actele din dosarul de candidatură trebuie întocmite în limba engleză.

Rezultatele preselecției  vor fi transmise la Serviciul Relații Internaționale (UTM, str. Ștefan cel Mare 168, et. 2, of. 203).

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța, care va anunța rezultatele finale.

Concursul se adresează studenților ciclul I de studii Licența, cu frecvența la zi.

 

Calendar concurs selecție:

28.10.2019-11.11.2019 – ÎNSCRIEREA pe baza dosarului de candidatură. CONSULTAŢII pentru întocmirea dosarului.

12.11.2019 – INTERVIUL DE SELECŢIE (ora 1400, Decanat FTA).

12.11.2019 – AFIŞAREA REZULTATELOR preliminare.

13.11.2019 – TRANSMITEREA dosarelor la L’Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l’Alimentation Nantes-Atlantique (ONIRIS), Franța pentru evaluarea finală.

 

More information about selection contest:

 

 

Persoane de contact:

Serviciul relații internaționale UTM

Cristina Popovici, conf. univ., dr.

Email:  cristina.popovici@toap.utm.md

 

Responsabil relații internaționale FTA

Eugenia Covaliov, lect., dr.

Email:  eugenia.boaghi@toap.utm.md

Studii de doctorat la Universitatea Aaldo, Finlanda

Universitatea Aaldo din Finlanda oferă studii de doctorat, destinate candidaților cu reușita academică excelentă și ambiție intelectuală, care sunt motivați să efectueze cercetări la cel mai înalt nivel internațional și să urmeze cariere în lumea academică și business.

Programul de studii este un program de 4 ani în stil american, care cuprinde lucrări riguroase de curs, seminare și ateliere de cercetare și efectuarea/susținerea tezei de doctorat. Studiile de doctorat sunt în engleză și nu există taxe de școlarizare. Finanțarea va fi disponibilă pentru candidații de doctorat acceptați.

Perioada de depunere a dosarelor de candidatura va începe cu 5 noiembrie 2019, iar termenul limită de depunere a dosarelor este 23 ianuarie 2020.

Linku-uri cu informația privind oferta:

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/janda/announcement/?id=6053

https://www.aalto.fi/en/department-of-finance

https://into.aalto.fi/display/endoctoralbiz/How+to+apply