CAROLINA TIMCO

Şef al serviciului
Conferențiar universitar, doctor

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, biroul 1-203, 
Tel: +373 22 23-54-15
E-mail: carolina.timco@adm.utm.md

I. DESPRE NOI

Serviciul Relaţii Internaţionale al Universităţii Tehnice a Moldovei a fost înfiinţat prin ordinul Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei din data de 30.06.2016 și este o structură operaţională a UTM, care pune în aplicare strategia universităţii în domeniul internaţionalizării şi contribuie la consolidarea şi extinderea relaţiilor de cooperare internaţională, atât în cadrul programelor Uniunii Europene, cât şi în afara acestora.

Serviciul Relații Internaționale contribuie la promovarea şi dezvoltarea valorilor educaţionale și ştiinţifice ale UTM prin încheierea de acorduri de cooperare instituţională privind integrarea UTM, ca partener cu drepturi egale, în comunitatea educaţională şi ştiinţifică internaţională, asigură cadrul de desfăşurare a mobilităţii studenţilor şi personalului didactic şi de cercetare pe baza acordurilor inter-instituționale Erasmus+.

Misiunea fundamentală a Serviciului Relaţii Internaţionale este în concordanţă cu misiunea Universităţii Tehnice a Moldovei de extindere a participării la schimbul internaţional de valori educaționale și științifice, prin cooperare internaţională, pentru integrare în Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Spaţiul European al Cercetării prin:

  • dezvoltarea şi implementarea strategiei de internaţionalizare a universităţii în condiţiile unei deschideri a educaţiei şi cercetării la nivel european şi global, precum și promovarea, pe plan extern, a valorilor şi imaginii Universității Tehnice a Moldovei, iar pe plan intern, promovarea valorilor europene în cadrul UTM;
  • susţinerea activităţilor din cadrul UTM orientate în direcţia îndeplinirii obiectivelor strategice de internaţionalizare ale universităţii ca instituţie de învăţământ superior şi cercetare de renume la nivel naţional, regional, european şi global;
  • oferirea sprijinului instituțional și informațional studenților, personalului academic și administrativ privind mobilitatea și cooperarea internațională;
  • oferirea suportului instituțional și informațional studenților internaționali care doresc să studieze la UTM.

II. STRUCTURA SERVICIULUI RELAȚII INTERNAȚIONALE

Serviciul Relații Internaționale este subordonat Prorectorului UTM pe Probleme Financiare şi Relaţii Internaţionale.

Prof. univ., dr. hab Larisa BUGAIAN
tel: +373 22 23 37 05; e-mail: larisa.bugaian@adm.utm.md

Conf. univ., dr. Carolina TIMCO, Șef Serviciu
tel: +373 22 23 54 15; e-mail: carolina.timco@adm.utm.md

Serviciul Relații Internaționale este structurat în trei Birouri:

  • Biroul Erasmus+

tel: +373 22 23 22 52; e-mail: international@adm.utm.md

  • Biroul Cooperări Internaționale 

tel: +373 22 23 22 52; e-mail: international@adm.utm.md

  • Biroul Studenți Străini

conf.univ., dr. Tatiana MUNTEANU, Specialist Relații Internaționale
tel: +373 22 23 54 59; e-mail: tatiana.munteanu@tem.utm.md

În cadrul facultăților, activitatea internațională este coordonată de către responsabilii pe relații internaționale. 

  • Responsabili relații internaționale facultăți, vezi aici