PROGRAMUL ERASMUS+

Anexa 3 logo erasmus plus 1024x209 1

Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului si sportului pentru perioada 2014-2020 . Educaţia, formarea, tineretul si sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârşitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educaţiei, formării și tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intra-europeană, cât și internațională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013: Învățare pe tot parcursul vieții (Life Long Learning), Tineret in Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programe de cooperare cu tarile industrializate.

Aceste programe sprijină acțiuni în domenii precum învăţământul superior (inclusiv dimensiunea sa internațională), educația si formarea profesională, educaţia şcolară, educaţia adulţilor si tineretul (inclusiv dimensiunea sa internațională).

Programul Erasmus+ include o dimensiune internațională puternică (de exemplu, cooperarea cu țările partenere), în special în domeniile învățământului superior și tineretului.

În domeniul învățământului superior, Erasmus+ sprijină următoarele acțiuni principale care vizează cooperarea cu țările partenere:

 • mobilitatea internațională a creditelor individuale si ale celor din cadrul programelor de masterat comune (în cadrul acțiunii-cheie 1) pentru promovarea mobilității personalului și a cursanților care vin din/și în țările partenere;
 • proiecte de consolidare a capacităților în învățământul superior (în cadrul acțiunii-cheie 2) pentru promovarea cooperării și a parteneriatelor care au un impact asupra modernizării și internaționalizării instituțiilor și sistemelor de învățământ superior din țările partenere, cu un accent special asupra țarilor partenere vecine cu UE;
 • sprijin pentru dialogul strategic (în cadrul acțiunii-cheie 3) prin rețeaua de experți în reformarea învățământului superior din țările partenere vecine cu UE, asociația internațională a absolvenților, dialogul strategic cu țările partenere și evenimente internaționale de atragere și de promovare;
 • activitățile Jean Monnet cu scopul de a stimula în întreaga lume învățarea, cercetarea și reflecția în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

În domeniul învățământului superior Programul Erasmus+ include următoarele acțiuni:

 

ACŢIUNEA-CHEIE 1 – Mobilitatea persoanelor

Această acţiune-cheie sprijină:

 • mobilitatea studenţilor și cadrelor didactice universitare, precum și a personalului administrativ din instituțiile de învățământ superior;
 • Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaţionale integrate, de nivel avansat, oferite de consorţii alcătuite din instituții de învăţământ superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni studenți înscriși la masterat la nivel mondial.

Acțiunea-cheie 1 la UTMhttps://utm.md/cooperari-internationale/proiecte-in-derulare-la-utm/erasmus/actiunea-cheie-1/

 

ACŢIUNEA-CHEIE 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Această acțiune-cheie sprijină:

 • alianțe ale cunoașterii între instituții de învățământ superior și întreprinderi, care au scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserția profesională, schimbul de cunoștințe și/sau predarea și învățarea multidisciplinară;
 • proiectele de consolidare a capacităților care susțin cooperarea cu țările partenere în domeniile învățământului superior și tineretului. Proiectele de consolidare a capacităților urmăresc să sprijine organizațiile/instituțiile și sistemele în procesul de modernizare și internaționalizare a acestora. Anumite tipuri de proiecte de consolidare a capacităților sprijină activitățile de mobilitate în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului.

Tipuri de activități:

 1. Mobilități de studiu pentru studenți;
 2. Mobilități stagii de practică pentru studenți (plasamente studențești);
 3. Mobilități de predare și perfecționare pentru cadre didactice.

Mobilități de studiu pentru studenți au ca obiective:

 • să ajute studenții să beneficieze educațional, lingvistic și cultural de o experiență de studiu în alte țari europene;
 • să promoveze cooperarea între instituții și îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificați, cu deschidere și cu experiența internațională, ca viitori specialiști;
 • să faciliteze transferul de credite și recunoașterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilități stagii de practică pentru studenți (plasamente în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare și alte organizații)

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizație din altă țară participantă la Program, având ca scop formarea studenților în vederea adaptării la cerințele pieței de muncă prin dobândirea unor cunoștințe practice.

Organizațiile gazdă pentru plasamentele studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizații profesionale care trebuie sa dețină cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoașterii integrale de către instituția de învățământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituția de învățământ superior de origine și de către organizația gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituția de învățământ superior de origine, organizația gazdă și de beneficiar.

Mobilități de predare ale cadrelor didactice în instituții de învățământ superior au ca obiective:

 • să permită studenților care nu pot să participe într-un plan de mobilități să beneficieze de cunoștințele și expertiza unor cadre didactice universitare din alte țări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experiența în ceea ce privește metodologia de predare;
 • să încurajeze universitățile să își extindă și să își îmbogățească conținutul cursurilor pe care le oferă.

Pentru mai multe informații despre program accesați www.erasmusplus.md  și http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ .

Acțiunea cheie 2 la UTM: https://utm.md/cooperari-internationale/proiecte-in-derulare-la-utm/erasmus/actiunea-cheie-2/

 

Link-uri utile:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

 

Aplicări 2018/2019: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/a._international_credit_mobility_-_2pg_2019_0.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/c._capacity_building_action_-_2pg_2019_-__0.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/d._jean_monnet_activities_-_2pg_2019_0.pdf

 

International Credit Mobility Handbook:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/international-credit-mobility-handbook_en_0.pdf

MENIU