1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2019
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență(ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la UTM pe durata stării de urgență, Ediția 1, Revizia 0.
 3. Cu privire la modificarea actelor normative interne cu articol unic privind organizarea ședințelor online în activitatea managerială a Universității.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CDSI UTM în redacția nouă.
 5. Cu privire la declanșarea procedurii de alegere a noii membri a CDSI UTM.
 6. Cu privire la inițierea programului de formare profesională continuă “Leadership și Management”.
 1. Cu privire la utilizarea produselor program și creșterea competențelor TIC în programele de studii la FIMIT și FIEB
 2. Cu privire la activitatea Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră în contextul problemelor de orientare profesională și relații cu întreprinderile
 3. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare “Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” 
 1. Cu privire la activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale în anul academic 2018-2019
 3. Cu privire la aprobarea planului grafic de formare continuă a cadrelor din învăţămîntul profesional tehnic pentru anul 2020 şi a programelor de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei