Despre eco-eficiența investițiilor la FIEB

La Facultatea Inginerie Economică și Business din cadrul UTM au devenit frecvente întâlnirile studenților cu reprezentanții întreprinderilor industriale.

Citește mai mult

Dan ROȘCA – învingător al Cupei deschise a mun. Chișinău la box

Dan ROȘCA, elev al Colegiului TEHNIC al Universității Tehnice a Moldovei, gr. CT-171, a cucerit locul 1 la Cupa deschisă a municipiului Chișinău la BOX printre seniori și juniori, categoria 64 kg.

Citește mai mult

FEIE: vizita coordonatorului Rețelei de mobilitate CEEPUS

În perioada 10-13 noiembrie 2019 la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică s-a aflat în vizită, reprezentanta Universității Tehnice din Sofia, Bulgaria, prof.  Galia MARINOVA, coordonatorul rețelei CEEPUS CIII-BG-1103-01-1617 „Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management”.

Citește mai mult

Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova

Implicarea colaboratorilor Departamentului Inginerie Civilă și Geodezie din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Vadim ȚURCAN și Evgheni CUTIA, în proiectul internațional „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, finanțat de Agenția de Dezvoltare din Republica Cehă, Institutul de Standardizare, Metrologie și Testare din Republica Cehă și Ministerul Economiei și Infrastructurii al RM, și-a găsit continuare în participarea domniilor lor la seminarul „Implementarea și aplicarea Eurocodurilor în Republica Moldova”, desfășurat pe 13 noiembrie 2019.

Citește mai mult

Campania de informare „Educație în standardizare”

Institutul de Standardizare din Moldova a inițiat campania de informare „Educație în standardizare”, scopul fiind de a le oferi studenților o imagine a ceea ce reprezintă standardele și care sunt beneficiile acestora pentru sectorul public, autoritățile de reglementare, sectorul privat și societate. În rol de speaker am avut-o pe Nadia BORTĂ, specialist digital media al ISM, care a întrunit peste 50 de studenți de la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru și Facultatea Urbanism și Arhitectură în cea de-a VI-a sesiune informativă.

Citește mai mult

Eugenia COVALIOV – laureat al Premiului AȘM „Boris Melnic”

În ședința solemnă a membrilor Academiei de Științe a Moldovei şi a comunităţii ştiinţifice din R. Moldova dedicată Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, președintele AȘM, acad. Ion TIGHINEANU, adresând un mesaj de felicitare celor care și-au dedicat întreaga viață cercetării, au făcut istorie în domniile științifice, au creat școli științifice, au îndrumat și crescut cadre înalt calificate care fac cinste comunității științifice și întregii țări, a făcut și o trecere în revistă a principalelor rezultate obținute în sfera științei și inovării.

Citește mai mult

Activități în cadrul proiectului Minerva

În perioada 5-9 noiembrie 2019, în cadrul proiectului Minerva, reprezentanții UTM au participat la vizita de studiu la Universitatea din Valencia, Spania.

Citește mai mult

Studenții FUA au pictat subterana de pe bd. Negruzzi

Amer LEAIT, Dorel CORLĂTEANU, Adriana CUJBA, Iana GHELAN, Victor GUȘANU, Crina HÎRJĂU, Tatiana MATEI, Damian OBOROC, Marian PETRAȘ, Valeria STOICA, studenți ai Departamentului Arhitecura, Facultatea Urbanism și Arhitectură, și-au petrecut weekend-ul în mod creativ și util – au acceptat provocarea de a picta pasajul subteran de pe bulevardul Negruzzi al capitalei.

Citește mai mult

Fire de iubire pentru copiii născuți prematur

Campania „Fire de iubire” este o invitație la sensibilitate. Organizatorii – Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Textile și Poligrafie și brandul MINODORA consideră că, croșetând căciulițe, botoșei și caracatițe pentru Puiul de Om din terapie, le oferim și ne oferim un strop de căldură și de culoare.

Citește mai mult

Un nou acord de colaborare UTM – Direcția Generală Învățământ Găgăuzia

UTM își înscrie în portofoliul de parteneriate un nou Acord de colaborare – cu Direcția Generală  Învățământ Găgăuzia din municipiul Comrat, acesta fiind semnat de către șefa DGÎG, Natalia CRISTEVA, și reprezentanții UTM – Dinu ȚURCANU, prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Radu MELNIC, șef Centrul de Ghidare în Carieră, şi șef-adjuncta CEGHID, Natalia ȘESTENCO, în atmosfera destinsă a celei de-a V-a ediții a Forumului internațional de investiții „INVEST GAGAUZIA – 2019”.

Citește mai mult