Astăzi,  2 decembrie 2020, studenții anului IV din cadrul programelor de studii „Design vestimentar industrial”,  „Design şi tehnologii poligrafice” şi  „Tehnologia şi designul confecțiilor textile”, Facultatea Textile şi Poligrafie a Universității Tehnice a Moldovei au participat la un seminar inedit,  susţinut de către Andrei MOISEI, specialist coordonator în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

Citește mai mult

Instalat cu prilejul remarcabilului eveniment științific „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, giganticul cort din Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber al UTM și-a confirmat menirea de spațiu demn de a găzdui Universul Științei.

Citește mai mult

Organizată tradițional în a doua jumătate a lunii noiembrie, Ziua Internațională a Tineretului, marcată sub egida Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, a inclus în anul curent o serie de activități extracurriculare, având menirea de a-i motiva pe tineri să se implice în procesul de luare a deciziilor la nivel local, sporind interesul lor față de viața publică.

Citește mai mult

În perioada 26-28 noiembrie 2020, în cadrul facultății de Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, s-a desfășurat „Industrial Automation” Hackathon, organizat de  Centrul de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Software Development SRL și cu suportul BEST-Chișinau.  Citește mai mult

Studenții programului „Business și administrare” și cadrele științifico-didactice ale Departamentului Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business au beneficiat de oportunitatea participării în cadrul Programului pentru dezvoltarea furnizorilor locali (PDFL).

Citește mai mult

Studenții din cadrul programului de studii „Securitate informațională”, Departamentul Ingineria software și Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică au participat cu succes la Concursul studențesc de securitate cibernetică UTM-CTF, în format Capture the Flag (CTF). Citește mai mult

Astăzi, în cadrul festivității de încheiere a ediției a X-a a concursului „In Memoriam Mihai Marinciuc”, la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost premiați cei mai buni elevi la fizică. 

Citește mai mult

STIMAȚI MEMBRI AI COMUNITĂȚII ACADEMICE!

CDSI al UTM vă aduce la cunoștință că in baza prevederilor p. 31.1 din Regulamentul privind modul de alegere a rectorului UTM, s-a hotarat organizarea a 9 (nouă) sectii de votare, cate o sectie la fiecare facultate, si o urna mobila.
În baza hotărârii CDSI din 27.11.2020 au fost întocmite listele membrilor comunității academice cu drept de vot. Electorii au fost repartizați pe secții de votare precum urmează:

  • Cadrele științifico-didactice, didactice FET, reprezentanții studenţilor din Consiliul FET, reprezentanţii studenţilor în Senat – Secția de votare nr.1, corpul de studii nr. 1, FET.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FEIE, reprezentanții studenţilor din Consiliul FEIE – Secția de votare nr. 2, corpul de studii nr. 2, FEIE.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FUA, reprezentanții studenţilor din Consiliul FUA – Secția de votare nr. 3, corpul de studii nr. 9, FUA.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FCGC, reprezentanții studenţilor din Consiliul FCGC, Catedra militară – Secția de votare nr. 4,corpul de studii nr. 10, FCGC.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FIEB, reprezentanții studenţilor din Consiliul FIEB – Secția de votare nr. 5, corpul de studii nr. 10, FIEB.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FCIM, reprezentanții studenţilor din Consiliul FCIM – Secția de votare nr. 6, corpul de studii nr. 3, FCIM.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FIMIT, Colegiul Tehnic, Centrul Formare Continuă, reprezentanții studenţilor din Consiliul FIMIT – Secția de votare nr. 7, corpul de studii nr. 6, FIMIT.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FTA, Cercetătorii ştiinţifici, reprezentanții studenţilor din Consiliul FTA – Secția de votare nr. 8, corpul de studii nr. 5, FTA.
  • Cadrele științifico-didactice, didactice FTP, reprezentanții studenţilor din Consiliul FTP – Secția de votare nr. 9, corpul de studii nr. 11, FTP.

Pe data de  28.11.2020  listele membrilor comunității academice cu drept de vot au fost afișate la secțiile de votare respective.

Vă rugăm să verificați înscrierea Dvs în listele afișate, precum și să urmăriți informația privind arondarea electorilor la secțiile de votare, publicată pe site-ul www.utm.md, rubrica “Alegeri”.

 

Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională

al Universității Tehnice a Moldovei

Chiar dacă ediția din anul curent a remarcabilului eveniment științific „Noaptea Cercetătorilor Europeni” a fost umbrită de pandemie, organizatorii au depus eforturi susținute ca online-ul și demonstrațiile la distanță să ajungă la inimile celor interesați.

În acest scop, în cadrul Proiectului MODERNight-2020, Universitatea Tehnică a Moldovei a construit un cort gigantic în Parcul-muzeu al tehnicii în aer liber, care a fost inaugurat cu ocazia acestui eveniment – un lăcaș demn de a găzdui Universul Științei, iar ulterior să servească ca spațiu modern pentru diverse evenimente cu tentă creativ-inginerească.

Deși evenimentul „Noaptea Cercetătorilor Europeni” s-a încheiat oficial, spațiile invadate de fiorul creației și efortul cercetării științifice mai rămân deschise. Publicul interesat este așteptat aici să afle cum e să fii cercetător, să admire invențiile și creațiile zămislite în laboratoarele de cercetare, trăind astfel în continuare clipe de neuitat pe care le oferă fascinanta lume a științei.

Pe data de 26 noiembrie 2020  a avut loc lansarea evenimentului „Industrial Automation” Hackathon în cadrul Centrului de Cercetare și Instruire CIRCLE, Universitatea Tehnică a Moldovei, în colaborare cu compania ISD Moldova – Inther Sodtware Development.

Citește mai mult