Erasmus+ Alumni Crossroads

În data de 23 mai 2019 Universitatea Tehnică a Moldovei a fost gazda unui eveniment special ”Erasmus+ Alimni Crossroads”, organizat împreuna cu Oficiul Național Erasmus+ în Moldova și desfășurat la Centrul de Instruire şi Inovaţii TIC – Tekwill. Evenimentul a fost organzat cu prilejului a 25 de ani de implementare a Programului UE Erasmus în Republica Moldova, 10 ani de la Semnarea Parteneriatului Estic și a celebrării Zilelor Europei.

La evenimentul au participat instituțiile de învățământ superior din Republica Molodva, benefeciari programului Erasmus+. Echipa Universității Tehnice a Moldovei a fost reprezentată de Doamna prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN, Prorector pe Probleme Financiare și Relații Internaționale; conf. univ., dr. Cristina POPOVICI, Coordonator programe internaționale UTM, conf. univ., dr. Tatiana MUNTEANU, responsabilă studenți străini UTM; conf. univ., dr. Dumitru CIORBA, Decan FCIM; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, Decan FCGC; conf. univ., dr. Rafael CILOCI, Decan FIEB; conf. univ., dr. Victor BEȘLIU, Coordonator al proiectului LMPI; responsabili de relații internaționale la facultățile UTM (Elena GOGOI, Iulian MALCOCI, Pavel NICOLAEV, Alexnadru PANTAZ, Corina GUȚU-CHETRUȘCA, Cornelia CRUCERESCU), cadrele didactice și studenții UTM.

În cadrul evenimentului au avut loc trei sesiuni de lucru separate:

  • Cluster meeting ”Erasmus+ programme in Moldova: What after 2020?”. În cadrul sesiunii au fost prezentate proiectele Erasmus+ în derulare de tip Capacity Building, Jean Monne și ICM la universitățile din Republica Moldova. A fost discutat impactul acestor proiecte la nivelul IÎS și identificate propunerile pentru implementarea Programului Erasmus+ în Republica Moldova pentru perioada 2021-2027.
  • Erasmus+ Academic Staff Alumni”. La sesiunea a participat și stafful academic de la univeristățile din Republica Moldova, dar și din țările precum Italia, Marea Britanie, România, care recent se află în mobilitatea Eramus+ in Moldova. Sesiunea a prevăzut împărtășirea experienței Erasmus+ de participanții proiectelor de mobilitate a staff-ului academic de tip predare și formare (teaching/training). Au fost inițiate discuții privind căutarea oportunităților de cooperare în cadrul Programului Erasmus.
  • Erasmus+ Student Alumni”. Studenții de la toate ciclurile de studii (licență, masterat și doctorat) au împărtășit experiența lor Erasmus+ la universitățile din străinătate și impactul pozitiv acestor mobilități la dezvoltarea profesională și personală. Au expus părările sale și studenții incoming veniți în Moldova din universitățile din Franța, Marea Britaniei și România.

Evenimentul a fost susținut de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Formatul evenimentului a prevăzut prezentarea Erasmus Student Network în Moldova și rezultatele concursului dedicat studenților și profesorilor, care au participat în Mobilitate Internațională de Credite Erasmus+.

Universitatea Tehnică a Moldovei a participat la expoziția proiectelor Erasmus+ de Consolidare a Capacităților în Învățământul Superior: Proiect PBLMD „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor” (Coordonator de Proiect – prof. univ., dr. hab. Larisa BUGAIAN), Proiect LMPI „Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam” (Coordinator de Proiect – conf. univ., dr. Victor BEȘLIU), precum și cu proiectul Erasmus+, în cadrul cărora este partener – Proiectul ELEVATE „Elevarea internaționalizării a învățământului superior în Moldova”, Proiectul HEIFYE „Învățământul superior pentru antreprenoriatul tinerilor”.

Astfel, Programul Erasmus și impactul lui devine vizibil și cunoscut.

Informații despre eveniment pot fi găsite și pe https://www.facebook.com/erasmusplusmoldova/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBxhBBcxRjOQUgoRIH1LY9kyxSRsp5ib9ytkwNatijuxq_VHbRdceOZyosfwa-kxdrxmOLX4qZQ1UoH,  https://www.facebook.com/events/698999317183859/, https://www.facebook.com/events/796912847346609/

 

Modele de parteneriat public-privat la DISA-FCIM

Studenții Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, care urmează programul de studii „Securitate informațională”  în cadrul Departamentului ISA – Ingineria Software și Automatică, au finalizat cu succes cursul opțional Security&Bitdefender – o inițiativă acceptată din start și susținută plenar de compania de soluții business și software RSD – Reliable Solutions Distributor.

Citește mai mult

HESP-2019

Facultatea Urbanism și Athitectură împreună cu compania HAURATON GmbH au organizat o excursie la întreprinderea din regiunea Rastatt, Germania. Studenții David Chiracosean (gr. ARH-151) și Eugeniu Suvac (gr. IPA-161), împreună cu lectorul universitar Natalia Ciobanu și reprezentantul HAURATON în Republica Moldova și România de est Alexandru Argint, au avut ocazia să participe la acest eveniment. Citește mai mult

Experiențe la intersecția diverselor discipline chimice

Pe 22 mai 2019, în cea de-a treia zi a Săptămânii Chimiei la UTM, la Facultatea Tehnologia Alimentelor Prezenți și-au dat întâlnire colaboratori ai programului „Chimia”, studenți ai anului I U, programul „Tehnologia produselor alimentare” și elevi ai Liceului Teoretic „Ion Creangă” din capitală. Citește mai mult

Săptămâna Chimiei inspiră și atrage liceenii

Activitățile propuse pentru ziua a doua a Săptămânii Chimiei la UTM i-au avut în prim-plan pe elevii Liceului Teoretic „George Meniuc” din Chișinău.

Citește mai mult

Săptămâna Chimiei la UTM

În perioada 20-24 mai 2019, Facultatea Tehnologia Alimentelor (str. Studenților 9/9, bl. 5) organizează Săptămâna Chimiei la UTM. Evenimentul își propune să scoată în evidență atât rolul chimiei ca știință și disciplină de studii indispensabilă în învățământul preuniversitar, din care Facultatea își formează ulterior contingentul de studenți, cât și importanța acesteia în formarea inginerilor.

Citește mai mult

Workshop de caligrafie, la FTP

Deși scrisul de mână și implicit caligrafia par a fi niște vestigii ale trecutului, iată că studenții programului Design și Tehnologii Poligrafice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie au descoperit în persoana cunoscutului caligraf Alexandr Kodîmski oponentul perfect al acestei afirmații.

Citește mai mult

Concursul „Ingineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RĂDĂUŢAN”

Vineri, 24 mai 2019, începând cu ora 8:00, în incinta Centrului de Excelență în domeniul TIC Tekwill (str. Studenților, 9/11) va avea loc Concursul Internaţional StudenţescIngineria Sistemelor Microelectronice – Sergiu RĂDĂUŢAN”, ediţia a IX-a.

Citește mai mult

Marele Premiu Științific – acordat Universității Tehnice a Moldovei, care a avut în palmares cel mai mare număr de invenții!

În perioada 16-18 mai 2019, la European Exhibition of Creativity and Innovation – 2019 au fost prezentate 34 realizări științifice și inovative ale 80 cercetători din cadrul UTM. Expoziția Europeană de Creativitate și Inovare s-a desfăşurat sub egida International Federation of Inventions’ Assosiations și World Invention Intellectual Property Associations.

Citește mai mult

Implementarea DCFTA: provocări şi oportunităţi

Departamentul Teorie Economică şi Marketing (DTEM) din cadrul Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB) a organizat un Workshop cu genericul „Implementarea DCFTA: provocări şi oportunităţi”.

Citește mai mult