Profesori ai FTP la „Eminesciana-2019”

Trei profesori din cadrul Facultății Textile și Poligrafie, Departamentul Design Vestimentar – conf. univ., dr. Iarîna SAVIŢKAIA-BARAGHIN, lect. sup. Ala LUPU, lect. univ. Liviu HÎNCU – participă cu lucrări de artă plastică la expoziția-concurs „Eminesciana”, vernisată în perioada 11-27 ianuarie la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” din Chişinău.

Citește mai mult

eTwinning – parteneriate educaționale europene

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a desemnat Universitatea Tehnică a Moldovei în calitate de Birou Național de Asistență eTwinning Plus prin ordinul nr. 1659 din 07 noiembrie 2018 pentru a implementa programul eTwinning în Republica Moldova începând cu anul 2019. Citește mai mult

FEIE lansează un nou val de magiștri

Masteranzii Facultății Energetică și Inginerie Electrică își continuă ascensiunea în afirmarea ca specialiști cu diplome de magiștri. Astăzi, la rampă au ieșit absolvenții programului de studii #Electroenergetica.

Citește mai mult

Promovarea surselor de eficiență energetică în tezele de master la FEIE

Cum poate fi evaluat consumul anual de energie termică în profil teritorial și potențialul de cogenerare în Republica Moldova? Cum contribuie stocarea energiei la funcționarea sistemelor de aprovizionare cu energie electrică și termică din surse regenerabile? Cum se produc biocarburanții din biomasa solidă și ce rol îi revine sintezei Fischer-Tropsh? Ce soluții se propun pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizat cu energie termică a municipiului Chișinău (SACET-Chișinău)?

Citește mai mult

UTM are 4 doctoranzi-bursieri de excelență în 2019

Trei doctoranzi ai Universității Tehnice a Moldovei vor beneficia de Bursa de Excelență a Guvernului în anul 2019, în valoare de 2500 de lei, iar un altul – de Bursa nominală, care constituie 2000 de lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată, astăzi, de Guvernul RM.

Citește mai mult

Povestea UTM în imagini

Pereții din blocul central al Universității Tehnice a Moldovei au prins viață, fiind decorați cu o serie de picturi cu tematică vădit UTM-istă.

Citește mai mult

Program cultural Study in Poland

Study Tours to Poland – это полторы недели интенсивной познавательной программы в международной группе, во время которой участникам предоставляется возможность получить новые знания и умения, познакомиться с интересными людьми, посетить развивающие мероприятия.

Study Tours to Poland – это не только получение нового опыта, но и передача собственного, а общение с польскими организаторами и волонтерами дает возможность познать ближе ровесников из соседних стран и приобрести новых друзей.

В Программе Study Tours to Poland могут принять участие студенты высших учебных заведений, объединяющие успешное обучение с внестуденческой деятельностью своих вузов (например, в студенческом самоуправлении) или проявляющие активность в деятельности общественных/молодежных организаций, волонтерских движений итд.
Кандидаты должны соответствовать следующим формальным требованиям одновременно:
I. вляться гражданами Беларуси, Молдовы, Украины, России
II. Иметь от 18 до 21 лет (рожденные в период с 1 июля 1997 до 31 декабря 2000, граждане Молдовы c 1 января 1997 до 31 декабря 2000 года)
III. Обучаться в вузах Беларуси, Молдовы, Украины и России (в Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Московской, Новгородской, областях, а также в городах Москва и Санкт-Петербург)
IV. Иметь действительный заграничный паспорт (срок действия паспорта должен истекать не ранее 30 сентября 2019)
V. Не быть прежде участниками Программы Study Tours to Poland.

Кандидаты проходят отбор на конкурсной основе.

Визиты проводятся в апреле и мае 2019 (конкретные даты участия будут поданы принятым участникам индивидуально).

Продолжительность визита дo 12 дней.

Во время визита участнику обеспечивается: проживание и питание, возмещение расходов на проезд, помощь в получении бесплатной визы на срок участия в Программе.

Заявки от кандидатов принимаются до 31 января 2019 включительно.

La rampă – masteranzii DIIS

Agitație mare în zilele de 16-17 ianuarie la DIIS – Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor din cadrul FCIM – Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică. Are loc susținerea publică a tezelor de master.

Citește mai mult

Premiul Municipal pentru Tineret, 2018

10 premii și 11 mențiuni au fost acordate miercuri, 16 ianuarie, tinerilor din Chișinău care s-au remarcat în anul 2018 în domeniul literaturii, artei, științei, tehnicii și activismului civic.

Citește mai mult