PROGRAME INTERNAȚIONALE

În conformitatea cu strategia de internaţionalizare pentru perioada 2019-2023, UTM are ca prioritate strategică deschiderea spre mediul internaţional. În vederea realizării obiectivelor stabilite comunitatea UTM-stă participă în proiecte Erasmus+, AUF, CEEPUS.