Serviciul Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii

 

DATE DE CONTACT:

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-311
Tel: +373 22 23-27-49
E-mail: marina.romanciuc@adm.utm.md

 

Serviciul Relații cu publicul și promovarea imaginii are ca misiune principală stabilirea şi menţinerea relaţiei de comunicare între Universitate şi mediul extern în vederea informării publicului larg cu privire la programele şi evenimentele educaţionale, ştiinţifice şi de cercetare care se desfăşoară în cadrul instituţiei. Pentru îndeplinirea acestei misiuni, Serviciul Relații cu Publicul și Promovarea Imaginii cooperează permanent cu facultăţile, subdiviziunile şi centrele Universității Tehnice a Moldovei (comunicare internă), la fel și cu instituțiile care au adiacență cu activitatea UTM (comunicare externă).

 

Secția Marketing și imagine

Misiune: elaborează și implementează strategii de promovare a imaginii UTM.

 • Realizează identitatea grafică a campaniilor de promovare, planificare și implementarea strategiilor de promovare a imaginii UTM,
 • evaluează rezultatele evenimentelor desfășurate cu scopul promovării imaginii UTM;
 • analizează și optimizează conținutul site-ului utm.md pentru a spori traficul acestuia;
 • dezvoltă strategia de comunicare internă și externă pentru organizarea, desfășurarea și promovarea evenimentelor din cadrul UTM;
 • coordonează activități de actualizare a paginilor web ale instituției;
 • elaborarea/redactarea/distribuirea materialelor promoționale ale UTM în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile universitare(broșuri, pliante, afișe etc.);
 • elaborarea, coordonarea, implementarea strategiei de comunicare externă și internă a UTM;
 • asigurarea componentei responsabilitate socială: organizarea evenimentelor care să poziţioneze Universitatea ca o instituţie social responsabilă şi implicată în comunitate;
 • coordonarea activităților de comunicare a științei în cadrul UTM;
 • conceperea şi coordonarea organizării evenimentelor UTM (evenimente de tip ceremonial; evenimente cu specific ştiinţific; evenimente cu profil cultural; evenimente pentru studenți).

 

Biroul Protocol și Relații publice:

Misiune: menținerea relațiilor cu mass-media și evaluarea eficienței programelor de relații publice.

 • Stabileşte şi dezvoltă relaţia cu mass-media: identifică subiecte de interes din cadrul Universităţii şi elaborează şi transmite anunţuri, invitaţii sau comunicate de presă;
 • acreditează jurnalişti pentru diverse evenimente organizate în cadrul Universităţii;
 • comunică direct sau telefonic cu reprezentanții mass-media pentru a oferi detalii suplimentare sau pentru a organiza interviuri cu responsabili din cadrul UTM pe diferite subiecte dezvoltate de presă;
 • organizează conferinţe de presă şi alte întâlniri ale jurnaliştilor cu reprezentanţi ai comunităţii academice a UTM (cadre didactice, cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi) în vederea realizării unor interviuri sau reportaje tematice;
 • elaborează (la solicitare și în baza informațiilor prezentate de către subdiviziunile universitare) materiale promoționale pentru conferinţe, simpozioane, workshopuri, naţionale şi internaţionale, ceremonii Doctor Honoris Causa, lansări editoriale, inaugurări, evenimente de lansare/desfășurare/totalizare a proiectelor naţionale și internaţionale;
 • analizează acoperirea mediatică a Universității.

 

Redacția ziarului „Mesager Universitar”

Misiune: reflectarea veridică şi echidistantă a activității multiaspectuale a UTM în ziarul „Mesager Universitar”, inclusiv:

 • vizitele de colaborare ale diferitelor delegaţii de la universităţi şi instituţii europene şi internaționale cu caracter didactic şi de integrare a UTM în învăţământul modern occidental;
 • activităţile didactice ale facultăţilor, catedrelor, ale unor pedagogi cu renume, conferinţele profesorale şi studenţeşti, desfășurarea reformelor în învăţământul universitar;
 • reflectarea problemelor privind modernizarea învăţământului;
 • conceperea știrilor privind evenimentele instituției.

 

Fotograf

Responsabilități:

 1. Realizarea de fotografii la evenimentele organizate de către Universitate Tehnică a Moldovei sau la care participă personalul UTM;
 2. Realizarea de albume foto;
 3. Arhivarea pozelor.

MENIU