CEEPUS

CEEPUS LOGO RGB web

DESPRE PROGRAMUL CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. Moldova s-a alăturat acestui Program în anul 2010, în baza Acordului CEEPUS III.

La Programul regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est participă țări din centrul şi sud – estul Europei: Albania, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Polonă, Romania, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, și universități din Kosovo.

Conducerea Programului  este asigurată de Comitetul Mixt al Miniștrilor Educației din țările semnatare, care se întrunește anual pentru a lua deciziile privind implementarea şi promovarea activităților CEEPUS. Oficiul Central CEEPUS (CCO), cu sediul la Viena, coordonează şi popularizează programul la nivel internațional. Fiecare țară are Oficiul Național CEEPUS, responsabil de implementarea programului în plan național.

CEEPUS susține mobilitățile studenților de la toate ciclurile de studii și profesorilor instituțiilor de învățământ superior din țările membre. Programul nu prevede anumite domenii prioritare, de aceea sunt bineveniți participanți din toate domeniile de studii. Toate schimburile de studenţi şi profesori, se realizează în cadrul unor reţele create între minimum 3 universităţi din cel puţin două ţări participante.

Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia de care aparţine devine coordonatorul reţelei, sau poate adera la o reţea coordonată de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie parteneră. Gestionarea proiectelor CEEPUS şi înscrierea pentru obținerea burselor se derulează online, pe pagina de internet www.ceepus.info.

Programul CEEPUS oferă trei categorii de mobilități: stagii pentru studenți, stagii de cercetare pentru masteranzi și doctoranzi și stagii pentru cadrele didactice. Cadrele didactice care beneficiază de burse în cadrul Programului CEEPUS includ în programul de stagiu și o normă de predare, de minimum 6 ore pe săptămână.

Bursa este acordată de către Oficiul Naţional CEEPUS din ţara gazdă.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina Programului CEEPUS: www.ceepus.info

 

CEEPUS la UTM

În anul academic 2019/2020 Universitatea Tehnică a Moldovei este coordonator local a 12 rețele CEEPUS, având cel mai mare număr de rețelele CEEPUS din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Succesul este rezultatul eforturilor depuse de cadrele didactice ale UTM, iar în 2019/2020 beneficiari a programului sunt 4 facultăți ale UTM:

  • Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică – o rețea, coordonator local: conf. univ., dr. Ilie NUCA,
  • Facultatea Tehnologia Alimentelor – 2 rețele, coordonator local: conf. univ., dr. Cristina POPOVICI,
  • Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi – 7 rețele, coordonatori locali: prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, conf. univ., dr. Sergiu MAZURU, conf. univ., dr. Nicolae TRIFAN, lect. univ. Dumitru ODAINÂI,
  • Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectonică – 2 rețele, coordonatori locali: conf. univ., dr. Ion POCAZNOI, conf. univ., dr. Victor BEȘLIU.

În a.u. 2019/2020 14 cadre didactice de la UTM au efectuat mobilități „outgoing”, iar 8 cadre didactice și studenți din țările europene, participante la programul CEEPUS III, au efectuat mobilități „incoming”.

Retele CEEPUS 2019 2020

MENIU