CEEPUS

Picture1

CEEPUS

(Central European Exchange Program for University Studies)

 

DESPRE PROGRAMUL CEEPUS

 • CEEPUS este un program regional de mobilități academice care se derulează în Europa Centrală și de Est începând cu 1993. Republica Moldova s-a alăturat acestui Program în anul 2010, în baza Acordului CEEPUS III.
 • Programul CEEPUS oferă trei categorii de mobilități:
 1. stagii pentru studenți,
 2. stagii de cercetare pentru masteranzi și doctoranzi și
 3. stagii pentru cadrele didactice.
 • Cadrele didactice, care beneficiază de burse în cadrul Programului CEEPUS, includ în programul de stagiu și o normă de predare, de minimum 6 ore pe săptămână.
 • Bursa este acordată de către Oficiul Național CEEPUS din țara gazdă.
 • Mai multe informații puteți găsi pe pagina Programului CEEPUSceepus.info
 • Universitatea Tehnică a Moldovei este membră în cadrul a 16 rețele CEEPUS.

REȚELE CEEPUS

 • O rețea CEEPUS este o structură inter universitară în cadrul căreia mai multe universități din cel puțin două țări diferite derulează un proiect comun.
 • Orice cadru didactic al unei universități poate crea o rețea CEEPUS și atunci instituția de care aparține devine coordonatorul rețelei sau poate adera la o rețea coordonată de o altă universitate participantă la Program și atunci instituția sa devine instituție parteneră. Toate operațiunile legate de crearea/gestionarea proiectelor CEEPUS și de înscrierea pentru acordarea burselor se derulează online, pe pagina de internet ceepus.info.

CEEPUS ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 • Cuantumul burselor oferite studenților, masteranzilor, doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor didactice și științifico-didactice din străinătate, participante la Program (CEEPUS III) în Republica Moldova este stabilit în conformitate cu Hotărârea Guvernului 454 din 25-06-2012.

Nr. crt.

Categoriile de participanți

Cuantumul bursei

Alocații pentru cazare

1.

Studenți, masteranzi

2 500 lei

1 500 lei

2.

Doctoranzi, cercetători, cadre didactice și științifico-didactice

2 800 lei

2 000 lei

 • Cuantumul este stabilit conform minimului de existență în RM, care este – 2485 de lei.
 • În cadrul Programul CEEPUS IV, Ministerul Educației și Cercetării intenționează să planifice anual 100 de luni/burse pentru cercetare şi mobilităţi academice (studenţi şi masteranzi).

 

CEEPUS la UTM

 • Programul CEEPUS se realizează în temeiul  Acordului privind Programul de Schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală CEEPUS III, semnat la Budva, la 25 martie 2010.
 • Având în vedere condițiile specifice impuse pentru mobilități din cauza Pandemiei Covid -19, în anul academic 2021-2022 a fost implicată o singură universitate – Universitatea Tehnică a Moldovei.
 • În anul academic 2022-2023, cea mai activă universitate care participă în programul CEEPUS rămâne a fi UTM. Astfel, pe 24 februarie 2023, Universitatea Tehnică a Moldovei a primit vizita dlui Michael SCHEDL, Secretar General CEEPUS.

(https://utm.md/blog/2023/02/27/recunoscuta-drept-cea-mai-activ-implicata-universitate-in-programul-ceepus-utm-a-primit-vizita-secretarului-general-ceepus-michael-schedl/)

 • Universitatea Tehnică a Moldovei este membră în cadrul a 16 rețele CEEPUS având cel mai mare număr de rețelele CEEPUS din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

No.

Coordinating country

CEEPUS Network

CEEPUS Network Title 

CEEPUS Network Coordinator

Local Network partner

1

Bulgaria

CIII-BG-1103-08-2324

Modelling, Simulation and Computer-aided Design in Engineering and Management

Technical University of Sofia, Faculty of Telecommunications,

Assoc. Prof. Galia MARINOV, PhD

Faculty of Power and Electrical Engineering, Assoc. Prof., Ilie NUCA, PhD.

2

Poland

CIII-PL-0033-19-2324

Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies’ logistics – research, preparation and implementation of joint programs of study

Poznan University of Technology, Institute of Mechanical Technology,

Prof. Stanislaw LEGUTKO, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Prof. Valeriu DULGHERU, Dr. hab.

3

Romania

 

RO-0058-16-2324

Design, implementation and use of joint programs regarding quality in manufacturing engineering

Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Machine Building,

Prof. Sorin-Dumitru GROZAV, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Prof. Valeriu DULGHERU, Dr. hab.

4

Romania

RO-0202-17-2324

Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region

Technical University of Cluj-Napoca, Department of Engineering and Technologic Management,

Prof. Nicolae UNGUREANU, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Prof. Valeriu DULGHERU, Dr. hab.

 

5

Poland

PL-0701-12-2324

Engineering as Communication Language in Europe

Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering,

Prof. Krzysztof ROKOSZ, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Assoc. Prof. Sergiu MAZURU, PhD

6

Slovak Republic

SK-0405-14-2223

Renewable energy sources

Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Agricultural Engineering,

Prof. Zuzana PALKOVA, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Assoc. Prof. Sergiu MAZURU, PhD

 

7

Poland

PL-0901-10-2324

Teaching and research in advanced manufacturing

Czestochowa University of Technology, Institute of Mechanical Technologies, Assoc. Prof. Rafal GOLEBSKI, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Assoc. Prof. Nicolae TRIFAN, PhD

 

8

Poland

 

PL-1705-02-2324

Development, education and practical improvement in the field of multifaceted problems of designing and manufacturing products for industrial and biomedical purpose

Koszalin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering

Department of Biomedical Engineering, Prof. Leszek A. Dobrzanski, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Assoc. Prof. Nicolae TRIFAN, PhD

 

9

Slovak Republic

SK-0030-18-2223

From preparation to development, implementation and utilization of joint programs in study area of production engineering – Contribution to higher flexibility, ability and mobility of students in the Central and East European region

University of Žilina in Žilina, Department of of Machining and Automation, Prof. Ivan KURIC, PhD

Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Assoc. Prof. Victor BEȘLIU, PhD

 

10

Bulgaria

BG-0703-11-2223

Modern Trends in Education and Research on Mechanical Systems – Bridging Reliability, Quality and Tribology

University of Chemical Technology and Metallurgy

Department of Applied Mechanics, Assoc. Prof. Julian Georgieva, PhD

Faculty of Mechanical and Industrial Engineering and Transport, Assoc. Prof. Iulian MALCOCI, PhD

 

11

Romania

RO-1111-07-2223

Food Safety for Healthy Living

Transilvania University of Brasov, Faculty of Medicine,

Prof. Mihaela BADEA, PhD

Faculty of Food Technology,

Assoc. Prof. Cristina POPOVICI, PhD

 

12

Croatia

HR-1404-05-2021

Adriatic-Pannonian-Black Sea Food Connect

Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Assoc. Prof. Jasmina LUKINAC, PhD

Faculty of Food Technology,

Assoc. Prof. Cristina POPOVICI, PhD

 

13

Romania

RO-1811-01-2324

Deep Neural Networks (DNN), for Digital Climate Smart Agriculture (D-CSA)

UNIVERSITY OF ORADEA
Department of Geography, Tourism and Territorial Planning, Dr. Cezar Morar 

Faculty of Food Technology,

Assoc. Prof. Cristina POPOVICI, PhD

 

14

Romania

RO-0013-18-2223

Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Technical University of Cluj-Napoca, Faculty of Machine Building, Prof. Marian BORZAN, PhD

Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Assoc. Prof. Ion POCAZNOI, PhD

 

 

15

Serbia

RS-1607-03-2324

Resilient management of bioactive compounds from plants and organic wastes in Middle-Europe

University of Novi Sad
Faculty of Agriculture, Department of Filed and Vegetable Crops, Dr. Dejan Prvulovic

Faculty of Food Technology,

Assoc. Prof. Oxana RADU, PhD, Assoc. Prof., Tatiana CAPCANARI, PhD

 

16

Slovenia

SI-1817-01-2324

Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network

University of Maribor
Faculty of Logistics, Assist. prof., Dr. Lazar Pavić

Faculty of Agricultural, Forest and Environmental Sciences,

Assoc. Prof. Sergiu POPA, PhD