DESPRE PROGRAMUL CEEPUS

CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) este un program regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est din 1993. Moldova s-a alăturat acestui Program în anul 2010, în baza Acordului CEEPUS III.

La Programul regional de mobilităţi academice care se derulează în Europa Centrală şi de Est participă țări din centrul şi sud – estul Europei: Albania, Austria, Bosnia și Herzegovina, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Republica Ungară, Republica Macedonia, Republica Moldova, Muntenegru, Republica Polonă, Romania, Serbia, Republica Slovacă, Slovenia, și universități din Kosovo.

Conducerea Programului  este asigurată de Comitetul Mixt al Miniștrilor Educației din țările semnatare, care se întrunește anual pentru a lua deciziile privind implementarea şi promovarea activităților CEEPUS. Oficiul Central CEEPUS (CCO), cu sediul la Viena, coordonează şi popularizează programul la nivel internațional. Fiecare țară are Oficiul Național CEEPUS, responsabil de implementarea programului în plan național.

CEEPUS susține mobilitățile studenților de la toate ciclurile de studii și profesorilor instituțiilor de învățământ superior din țările membre. Programul nu prevede anumite domenii prioritare, de aceea sunt bineveniți participanți din toate domeniile de studii. Toate schimburile de studenţi şi profesori, se realizează în cadrul unor reţele create între minimum 3 universităţi din cel puţin două ţări participante.

Orice cadru didactic al unei universităţi poate crea o reţea CEEPUS şi atunci instituţia de care aparţine devine coordonatorul reţelei, sau poate adera la o reţea coordonată de o altă universitate participantă la Program şi atunci instituţia sa devine instituţie parteneră. Gestionarea proiectelor CEEPUS şi înscrierea pentru obținerea burselor se derulează online, pe pagina de internet www.ceepus.info.

Programul CEEPUS oferă trei categorii de mobilități: stagii pentru studenți, stagii de cercetare pentru masteranzi și doctoranzi și stagii pentru cadrele didactice. Cadrele didactice care beneficiază de burse în cadrul Programului CEEPUS includ în programul de stagiu și o normă de predare, de minimum 6 ore pe săptămână.

Bursa este acordată de către Oficiul Naţional CEEPUS din ţara gazdă.

Mai multe informații puteți găsi pe pagina de internet a Programului CEEPUS: www.ceepus.info

UTM, prin Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi, este partener în 6 proiecte în cadrul Programului de mobilitate academică CEEPUS.

 

PPROIECTE CEEPUS LA UTM

  • CIII-PL-0033-11-1516: Dezvoltarea ingineriei mecanice (design, tehnologie, managementul producerii) ca element esenţial pentru progresul logisticii ÎMM – cercetarea, pregătirea şi elaborarea programelor de studii comune
  • CIII-PL-0701-04-1516: Ingineria – limbă de comunicare în Europa
  • CIII-RO-0058-08-1516: Design, implementare și utilizarea programelor comune de calitate în ingineria de producere
  • CIII-RO-0202-09-1516: Implementarea şi utilizarea sistemelor e-learning în ingineria de producere în regiunea Europei Centrale
  • CIII-SK-0030-11-1516: De la pregătire la dezvoltarea, implementarea și utilizarea programelor comune de studii în domeniul Ingineriei de producere – Contribuții pentru o flexibilitate, abilitate și mobilitate mai mare a studenților din regiunea Europei Centrale și de Est
  • CIII-SK-0044-10-1516: Economie aplicată și management