Internaționalizarea activității universitare

uluslararasi isbirligi06 05 2017 11 38 06

Instruirea viitorilor specialişti, care vor activa într-un mediu multicultural, solicită un sistem de învăţământ superior în care internaţionalizarea promovează diversitatea culturală şi cultivă înţelegerea, respectul şi toleranţa interculturală. Anume internaționalizarea activității universitare contribuie la edificarea societăților și țărilor puternice din punct de vedere politic și economic competitive. Internaționalizarea reprezintă o angajare în procesul de solidaritate internațională, de securitate umană și ajută la edificarea unui climat al păcii globale.

Internaţionalizarea vieţii universitare este un proces inovaţional care, în interesele asigurării calităţii în educaţie, caută şi produce schimbări de la naţional la internaţional. Aici putem menţiona două perspective: din punct de vedere instituţional, toată activitatea educaţională şi de cercetare este amplasată în dimensiuni internaţionale, iar din punct de vedere al cadrelor didactice şi studenţilor, sunt create condiţii de funcţionare optimă atât în mediul naţional, cât şi în cel internaţional.

Mai mult, profilul inginerului de mâine este determinat de competitivitatea în plan internaţional, de procesul de globalizare şi de necesităţile societăţii. Din acest punct de vedere promovarea cooperărilor internaţionale este una din prioritățile UTM.

Universitatea Tehnică a Moldovei promovează o politică activă şi permanentă de cooperare cu universităţi, centre ştiinţifice şi alte instituţii din UE, CSI, SUA şi Canada. Cooperarea internațională este un aspect important al vieţii universitare, care contribuie la integrarea Universității în învăţământul tehnic superior european şi mondial şi, în acelaşi timp, este o sursă de finanţare a educaţiei şi cercetărilor.

Acţiunile de cooperare internaţională sunt structurate, de regulă, în cadrul convenţiilor de colaborare bi- şi multilaterală şi ţin de formarea iniţială și continuă a cadrelor inginereşti, activitatea de cercetare universitară, perfecţionarea specialiştilor din economia naţională, schimbul de experienţă în domeniul managementului universitar, utilizării tehnologiilor moderne de instruire, asistenţei tehnice etc. Pe parcursul ultimilor ani au fost încheiate acorduri cu instituţii de cercetare şi universităţi din așa țări, precum Franţa, Spania, Germania, SUA, Canada, România. UTM menţine relaţii tradiţionale de colaborare cu instituţii de învăţământ superior din țările CSI, precum Rusia, Ucraina, Bielarus ș.a. practic în toate domeniile de activitate universitară: documentare, elaborare de noi cursuri, predarea unor cursuri studenţilor UTM, participare la conferinţe şi simpozioane internaţionale, susţinerea tezelor de doctor şi doctor habilitat, etc.

În scopul intensificării participării la programele internaţionale sunt organizate periodic întâlniri cu reprezentanţii ambasadelor de la Chişinău: Ambasada Germaniei, Ambasada SUA, Ambasada Marii Britanii, Ambasada FranţeiAmbasada Italiei, Ambasada Letoniei, unde sunt puse în discuţie diverse aspecte de colaborare ale UTM cu instituţii similare din ţările menţionate.

Cu susținerea Agenţiei Universitare Francofone, la UTM deja funcţionează cu succes de mai mulţi ani două filiere francofone – Filiera Informatică şi Filiera Tehnologii Alimentare, în cadrul cărora toate cursurile sunt predate în limba franceză de către profesorii UTM sau profesorii invitaţi din universităţile Franţei şi Canadei. Studenţii de la filierele francofone profită de diverse burse şi stagieri practice în Franţa, Canada, România. La Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică funcționează – Filiera Anglofonă „Computer software”.

UTM este membru în organisme internaţionale, după cum urmează:

  • BSUN – Reţeaua Universităţilor Mării Negre;
  • AUF – Agenţia Universitară a Francofoniei;
  • CRRUFECE –  conferința regională a rectorilor universităţilor francofone din Europa Centrală şi de Est;
  • EUA– Asociația Universităților Europene;
  • DRC – Conferința Rectorilor Bazinului Danubian.

În cadrul reţelei universitare BSUN, Universitatea Tehnică a Moldovei întreţine relaţii de colaborare cu universităţile din Albania, Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia, România, Rusia, Ucraina şi Turcia.

Realizarea strategiei de internaţionalizare:

MENIU