PRESA UNIVERSITARĂ

Publicații științifice UTM

UTM este fondatorul a două reviste științifice cu acces deschis:

Journal of Engineering Science (JES) – https://jes.utm.md/

Revista a fost fondată in a. 1995, denumirea anterioară – „Meridian Ingineresc”.

JES este o revistă internațională axată pe inovație și creativitate în inginerie și include patru fascicule: Inginerie industrială (A); Electronică și informatică (B); Arhitectură, inginerie civilă și mediu (C); Inginerie alimentară (D). Periodicitatea – trimestrială (4 numere anual).

Journal of Social Sciences (JSS) – https://jss.utm.md/

Revista a fost fondată în a. 2018.

Domeniile principale ale revistei includ: arta și designul; pedagogia și psihologia; sociologia; filosofia; istoria; filologia și lingvistia; managementul bibliotecar și al informației; economia și managementul; finanțele și contabilitatea; marketing și logistica; politica economiei și politicile economice; dreptul și legislația.

Publicarea lucrărilor în ambele reviste este gratuită.

 Ziarul UTM „Mesager Universitar”

 https://utm.md/mesager/

Fondat în februarie 1998, este una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată – 10 numere anual. Ziarul reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale Universităţii. Având obiectivul principal formulat în motto-ul „Inginerii creează viitorul”, publicaţia s-a impus deja unui cerc larg de cititori.

Ziarul reflectă veridic şi echidistant activitatea multiaspectuală a UTM: vizitele de colaborare ale diferitelor delegaţii de la universităţi şi instituţii europene şi mondiale cu caracter didactic şi de integrare a UTM în învăţământul modern occidental; activităţile didactice ale facultăţilor, catedrelor, ale unor pedagogi cu renume, conferinţele profesorale şi studenţeşti. De asemenea, sunt reflectare probleme privind modernizarea învăţământului, opinii ale studenţilor cu privire la profesie, la condiţiile de trai în cămine, activitatea sportivă, artistică, distracţii etc.

Ziarul oglindeşte în mod sistematic problematica reformelor în învăţământul universitar în lumina Procesului Bologna, la care Republica Moldova a aderat în 2005.

„Mesager Universitar” are un rol important în ceea ce priveşte orientarea profesională a tineretului preuniversitar. În acest scop sunt publicate informaţii despre olimpiadele tehnice din cadrul UTM, precum şi campania de publicitate în preajma admiterii la universitate. Gazeta este distribuită atât în interiorul universităţii, la cele zece facultăţi, cît şi în alte universităţi din Chişinău. Pe paginile  ziarului sunt publicate informaţii şi despre alte universiţăţi din Moldova, România şi  alte ţări, astfel ca cititorul să fie la curent şi cu anumite aspecte ale vieţii universitare din întreaga lume.

„Mesager Universitar” apare în format A3, 8 pagini, cu un tiraj lunar de 2000 ex.

Redactor-şef: Marina Romanciuc

E-mail: marina.romanciuc@adm.utm.md

Editura "Tehnica-Info"

Editura „Tehnica” a fost fondată la 20.09.1993, prin ordinul rectorului nr. 321-r, cu scopul de a pregăti şi edita manualele profesorilor UTM la preţuri mai mici decit la alte edituri şi de o calitate mai înaltă.

În decursul celor 10 ani de la fondare, la editură au văzut lumina tiparului peste 300 de titluri de manuale şi culegeri de lucrări ştiinţifice, multe din ele fiind semnate de colective mixte de autori de la UTM şi universităţile din Romania.

Au apărut şi culegeri de lucrări ştiinţifice ale Conferinţelor Internaţionale, organizate la facultăţile: Energetica; Industrie Uşoară; Calculatoare, Informatica şi Microelectronica; Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini ş.a.

Trebuie de menţionat şi faptul că au fost traduse din engleză şi editate 10 cărţi valoroase: „Ţăranii”, „Întreprinderea britanica – Întreprinderea japoneză” şi „Crepusculul miracolului: 4 decenii de economie de piaţă în Germania”, acţiune sponsorizată de fundaţia „Soros-MD”.

Editura a participat deja 6 ani la rînd la cel mai prestigios Salon de Carte din lume – Frankfurt pe Main (Germania), iar în anul 1998, la Salonul de Carte din Paris.

Anual, editura participă la Saloanele Internaţionale de Carte din Bucureşti, Chişinău, Iaşi.

Editura organizează prezentări de carte în cadrul Saloanelor Internaţionale de Carte, în incinta UTM, la Televiziunea Naţională ş.a.

Editura întreţine relaţii de strînsă colaborare cu editura Tehnica „AGIR” şi Editura Academiei Romane din Bucureşti, cu colegii din Iaşi ş.a. Din ianuarie 1999, editura „TEHNICA” şi-a schimbat denumirea în „TEHNICA-INFO”, avind acum si un cont bancar propriu.

PUBLICAȚIILE EDITURILOR „TEHNICA” ȘI „TEHNICA-INFO”

MENIU