„Design și tehnologii poligrafice” este primul program al Facultății Textile și Poligrafie, în cadrul căruia, tradițional, au fost susținute proiectele de licență în acest an universitar. Susținerea publică a avut loc online, pe 10 și 11 iunie 2020, utilizând aplicația Microsoft Teams, președinte al comisiei de examinare fiind conf. univ., dr. Natalia PROCOP, Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Științe a Republicii Moldova.

Ghidați de către cadrele didactice ale programului, studenții au abordat o diversitate mare de produse tipografice: seturi educaționale pentru copii, cărți cu povești și jocuri, enciclopedii, ediții de carte pentru dezvoltarea creativității, seturi multifuncționale de birou, ediții grafico-artistice, ediții cu epigrame, ediții didactico-literare cu benzi desenate, ambalaje pentru dulciuri, pentru sucuri, ambalaje biodegradabile pentru produsele lactate, ambalaje ecologice pentru produsele alimentare, pentru odihnă, ambalaje pentru produsele cosmetice.

Toate proiectele prezentate s-au remarcat prin originalitate, creativitate, complexitate a abordării, multe din ele fiind la etapă de implementare, ca rezultat a colaborării cu instituțiile editorial-tipografice și educaționale din țară. Printre acestea pot fi menționate următoarele proiecte de licență: Elaborarea setului educațional interactiv pentru copiii cu vârsta de 3-5 ani, autor: Lia-Liliana ȘONȚU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea unei ediții de carte pentru dezvoltarea creativității prin desen, la copii de 7-12 ani, autor: Alisa CALUGHIN, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA, Elaborarea cărții cu povești și jocuri, autor: Magdalena ZAHARIA, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Elaborarea benzilor desenate bazate pe narațiunea populară, autor: Cristi MUNTEAN, coordonator: conf. univ. dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a ambalajelor inteligente pentru produse lactate din materiale biodegradabile, autor: lect. univ. Marin CUCERENCU; Soluționarea estetică și constructivă a ghidului pentru copii cu vârsta de 7 ani în vederea promovării Republicii Moldova, autor: Andrei STAMATIN, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC; Soluționarea estetică și constructivă a calendarelor multifuncționale de birou, autor: Mihai ROMANCIUC, coordonator: lect. univ. Lucia ADASCALIȚA; Soluționarea estetică și constructivă a ediției de carte narativă pentru copii, autor: Moșneagu Elena, coordonator: conf. univ., dr. Jana CÎRJA; Soluționarea estetică și constructivă a brand book-ului programului Design și Tehnologii Poligrafice, autor: Cristina BAHNARU, coordonator: conf. univ., dr. Viorica CAZAC.

Președinta Comisiei Examenului de Licență, conf. univ., dr. Natalia PROCOP, a menționat că Universitatea Tehnică a Moldovei, prin prezentările proiectelor de licență ale programului Design și Tehnologii Poligrafice a reconfirmat încă odată poziția sa de lider pe piața educațională națională prin gradul de pregătire, organizare și desfășurarea susținerii online a proiectelor de licență la cel mai înalt nivel. Au fost abordate subiecte și produse de o mare actualitate și complexitate, fiind identificate soluții estetice și constructive integrate cu tehnologiile educaționale, editoriale actuale, analizate și alese materiale de calitate conforme exigențelor impuse produselor pentru care au fost selectate, în corelație cu tendințele actuale cu referință la ecologicitatea lor, inofensivitatea, biodegradabilitatea etc., au fost identificate soluțiile tehnologice privind tehnologia de tipar utilizată, echipamentele și organizarea fabricației. Toate proiectele au abordat aspecte de siguranță a muncii și evaluarea eficienței economice a proiectelor.

În aceeași ordine de idei, dna președintă CEL a ținut să felicite studenții cu rezultatele obținute, cu conferirea titlului de inginer licențiat în Design și Tehnologii Poligrafice, menționând că rezultatele studenților nu ar fi fost posibile fără ghidarea de către cadrele didactice ale programului, urându-le mult succes în continuare.

 

(Visited 30 times, 1 visits today)