Pe 26 martie 2019  a avut loc vizita de monitorizare proiectului Erasmus +  „Licență, masterat profesional în administrarea, gestionarea, protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare în întreprinderi din Moldova, Kazahstan, Vietnam” (LMPI – Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et des réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam)

Proiectul LMPI se referă la proiecte Erasmus +de consolidare a capacităților instituționale, al cărui coordonator național este UTM.

Monitorizarea a fost efectuată de către reprezentanții Oficiului Naţional Erasmus+ în Moldova: Claudia Melinte și Cristina Gherman.

Vizita a avut drept scop informarea și documentarea reprezentanților oficiali ai Erasmus+, precum și a părților implicate în procesul de implementare a proiectului referitor la nivelul de realizare a obiectivelor acestuia, problemele și dificultățile cu care s-au confruntat în faza de implementare etc. La ședința de monitorizare au participat reprezentanții Universităților partenere și a instituțiilor publice partenere în proiect

Reprezentanții Erasmus+ au apreciat activitățile realizate, în același timp au făcut unele recomandări, cum ar fi: publicarea, distribuirea și diseminarea informațiilor privind activitățile realizate în cadrul proiectului, dezvoltarea activităților de mobilitate, acordarea unei atenții mai sporite aplicării Logo-urilor proiectului, aspecte privind impactul şi durabilitatea proiectului etc.

De asemenea, reprezentanții Erasmus+ şi partenerii proiectului au discutat întrebările apărute pe perioada  de activitate: utilizarea resurselor disponibile, utilizarea echipamentelor procurate, recomandări privind continuitatea Proiectului la nivel național, aplicarea la noi proiecte Erasmus, soluționarea unor deficiențe financiare apărute pe parcurs, etc.

Mai multe informații despre LMPI pot fi găsite pe https://www.lmpi-erasmus.net și https://www.facebook.com/groups/MoldovaLMPI/

și pe pagina LMPI a UTM https://proiecte.utm.md/lmpi/

(Visited 16 times, 1 visits today)