Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor, doctoranzilor s-a extins la facultăți.

Pe 28 martie, Școala Doctorală „Știința alimentelor, inginerie economică și management” din cadrul Facultății Tehnologia Alimentelor, cu susținerea directorului școlii, dr. hab., prof. univ. Pavel Tatarov, dar și a decanului, dr.,conf. univ. Vladislav Reșitca, a oferit doctoranzilor o largă platformă pentru a-și prezenta experiențele, ideile, propunerile și provocările în domeniul tehnologia alimentelor.

Doctoranzii au abordat în prezentările lor probleme majore, de o importanță incontestabilă.

Doctoranda Irina Grumeza s-a referit la evaluarea organoleptică a semifabricatelor din carne tocată cu componente vegetale, subiectul găsindu-și reflectare și în prezentările  studentelor gr. TPCP-151 Alexandra Borș, Ana Țurcan și Tatiana Mîrza.

Doctorandele Iuliana Sandu, Natalia Baerle, Alexandra Savcenco au subliniat importanța extracţiei substanţelor fenolice din pieliţa de nuci; Tatiana Cușmenco a adus pe tapet problema valorificării laptelui de capră în iaurt; Oxana Radu a prezentat o vastă analiză statistică a calității lotului de nuci; Alexandra Savcenco, Natalia Baerle, Iuliana Sandu au reflectat asupra conexiunii neutile a pH-ului extractelor de siguranţă; Danela Cojocari a vorbit despre acțiunea microbiostatică a extractelor vegetale de compuși fenolici asupra microorganismelor responsabile de alterarea alimentelor, iar Victoria Bolșaia a scos în evidență potențialul redox al merelor Golden Delicious.

La finalul conferinței profesorii i-au felicitat pe participanți cu prilejul rezultatelor remarcabile obținute în cadrul investigațiilor efectuate și i-au încurajat să-și continue cercetările în domeniul ales.

(Visited 24 times, 1 visits today)