Devenită deja tradițională, Conferința tehnico-științifică a studenților, masteranzilor și doctoranzilor constituie o parte integrantă a procesului de studii și cercetare  desfășurat la UTM. Demarându-și lucrările pe 27 martie, cu prezentarea rapoartelor doctoranzilor în baza cercetărilor efectuate în cadrul tezelor de doctorat, ediția din acest an a conferinței tehnico-științifice a studenților, masteranzilor și doctoranzilor (cu participare internațională) își va ține lucrările până pe 29 martie.

În deschiderea conferinței, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel Bostan, i-a îndemnat pe tinerii cercetători să persevereze și să-și formeze competențe de gândire și analiză profundă, evidențiind în special gândirea critică, creativitatea și capacitatea de a rezolva probleme complexe  – competențe spre care trebuie să tindă cei care vor să se dedice cercetării, acestea fiind considerate a fi cele mai importante în următorii 10-20 de ani și pentru Jobul Viitorului, în accepția Davos World Economic Forum. Aceste trei competențe sunt, de fapt, caracteristice spiritului inginerului, inginerului-cercetător, dat fiind că inginerii sunt acei care creează, identifică și rezolvă cele mai complexe probleme. Conferința de astăzi este o minunată oportunitate pentru tinerii cercetători să exceleze în aceste competențe, să-și găsească calea propice ca să avanseze și să demonstreze astfel că sunt nu doar consumatori, dar și producători de cunoștințe, soluții, idei. Rectorul a punctat că cercetarea înseamnă să abordezi o problemă la care nu ai încă un răspuns și pe care nu-l poți găsi la sfârșitul cărții, cum se întâmplă de obicei la școală. Este un lucru extraordinar, cel puțin pentru mine, dar și pentru toți profesorii și toți cei care s-au dedicat activității academice, a concluzionat rectorul Viorel Bostan.

Un cuvânt de îndrumare a avut să le adreseze și acad. Ion Bostan, profesor-cercetător cu renume mondial, director al Centrului Național de Tehnologii Spațiale, UTM. D-sa i-a felicitat pentru că au ales să-și facă studiile la UTM și să devină ingineri, iar pe doctoranzi – și pentru faptul că au dorit să-și lege destinul de cercetarea științifică. Domnul academician le-a împărtășit și emoțiile trăite la prima sa conferință în calitate de doctorand. Era în octombrie 1968, când pentru prima dată participa la o asemenea conferință, alături de colegul și consăteanul său, Petru Stoicev, astăzi profesor universitar, doctor habilitat, şef al Departamentului Inginerie şi Management Industrial, UTM. Cei doi colegi, profesori și cercetători de seamă, au stat alături și la conferința de față, care ar fi a 51-a la număr (din seria dată), după cea de la 1968!

Doctoranzii au abordat în prezentările lor probleme majore, de o importanță incontestabilă, cum ar fi „Dezvoltarea constructiv-funcțională a pompelor centrifuge prin optimizare multiparametrică și simulările CFD” – Andrei Petcu; „Eficientizarea funcționării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică prin micșorarea temperaturii agentului termic în conducta retur” – Ghenadie Oclanschi și Sveatoslav Postoroncă; „Politica de concurență a Republicii Moldova” – Emil Guțu; „Oportunitățile dezvoltării infrastructurii naționale de date spațiale din Republica Moldova”; „Grafica satirică – formă, sintaxă, mesaj”; „Rețele hibride în baza ZnO pentru detectarea selectivă a gazelor – Vasile Postică;  „Stabilitatea oxidativă a uleiurilor vegetale îmbogățite cu carotenoide” – Violina Popovici… Tinerii aspiranți au apelat la cercetările predecesorilor, statisticile actuale, dar și la propriile experiențe și experimente, multe dintre acestea găsindu-și reflectare și în numeroase articole științifice publicate inclusiv în reviste cotate ISI, dovadă fiind impunătoarele bibliografii, care insoțeau lucrările prezentate. A fost un dialog interactiv, cu multiple întrebări, dar și răspunsuri și argumente pe măsură, subliniind cert că la UTM știința, cercetarea, creația și inovația stau în capul mesei.

„V-ați ales o profesie foarte prestigioasă, dar și de o mare responsabilitate. Cele 100 de invenții remarcabile ale secolului trecut, care au schimbat lumea, începând cu mașina de spălat și terminând cu explozia Internetului, sunt creații inginerești, tocmai de aceea inginerii sunt considerați forța creatoare a unei societăți. Fiți mândri de această alegere și perseverați în continuare!” – i-a îndemnat pe tinerii cercetători acad. Ion Bostan, îndemn la care au subscris profesorii, decanii, conducătorii științifici prezenți în sală: prof. univ., dr. hab. Mircea Bernic, prorector știință; prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian, prorector finanțe și relații internaționale; conf. univ., dr. Rodica Siminiuc, șef  Direcție Doctorat și Postdoctorat; conf. univ., dr. Sergiu Zaporojan, șef Direcție Investigații Științifice; conf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco, decan, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru;  prof. univ., dr. hab. Vasile Tronciu, șef Departament Fizica; conf. univ., dr. Aurica Chirsanova, șef Departament Alimentaţie şi Nutriţie, și mulți alții.

(Visited 19 times, 1 visits today)