Dat fiind rolul imperios ce îi revine implicării active în procesul de instruire a specialiștilor din economia reală, Departamentul Teorie Economică și Marketing din cadrul Facultății Ingineie Economică și Business organizează diverse întruniri, seminare, workshop-uri cu participarea specialiştilor (marketeri, manageri în vânzări etc.) din cadrul diverselor companii moldoveneşti.

Un eveniment de acest gen a fost organizat pentru studenții anului II, care au avut fericitul prilej de a savura o prezentare interactivă realizată de specialistul principal al Departamentului Marketing al companiei „Comsales-Grup”, Valeria Puşcaş.  

D-sa le-a împărtăşit studenților crâmpeie importante din experienţa sa în cadrul unei companii-lider pe piață din domeniul construcţiilor industriale, și anume din domeniul Marketingului B2B.

(Visited 22 times, 1 visits today)