În data de 22 octombrie 2018, Facultatea Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) în parteneriat cu Societatea Inginerilor Energeticieni din România (SIER) au marcat un secol de ascensiune a unuia dintre cele mai viabile și… luminoase domenii – energetica.

– Celebrarea unui centenar de dezvoltare a sistemului energetic românesc este un frumos prilej de a pune în evidență evoluția relațiilor pe care le are UTM, în special FEIE, cu instituțiile de învățământ de profil, entitățile de cercetare și companiile din domeniu din Romania, dar și de a extinde colaborarea pe noi dimensiuni, identificând direcții și subiecte prioritare de interes comun, a menționat conf. univ., dr. Victor GROPA, decanul FEIE, în debutul dialogului la „masa-rotundă”, eveniment care avea să consemneze centenarul energetic românesc.

În raportul cu aceeași temă – „Centenarul energetic românesc”, prof. univ., dr. ing. Victor VAIDA, președintele Consiliului director SIER, a specificat că electrificarea României poate fi împărțită în perioada 1882-1918 premergătoare centenarului, și perioada 1918-2018 cu etapele distincte 1918-1947, 1948-1989 și 1990-2018.  Domnia sa a trecut în revistă acțiunile care au favorizat electrificarea României și a ramurilor conexe din industria constructoare de mașini, între care perfectarea cadrului legislativ și o seamă de măsuri organizatorice și economice, în cadrul cărora au ieșit în evidență personalități marcante care au pus umărul la dezvoltarea energeticii generale, termoenergeticii, hidroenergeticii, energeticii nucleare, electroenergeticii, energeticii resurselor regenerabile de energie.

Au fost aduse mai multe exemple de utilizare în pionierat a energiei electrice în România: Timișoara a fost primul oraș din Europa unde a fost implementat iluminatul electric stradal – 1884; la Câmpina, pentru prima dată în lume, a fost utilizat petrolul pentru a produce energie electrică – 1887, CHE Sadu 1 Sibiu a fost prima centrală din lume, care a alimentat cu energie electrică un oraș, folosind transportul energie la mare distanță – 1896, la o fabrică din Timișoara, în premieră pe țară, a demarat procesul de producere a mașinilor, transformatoarelor și aparatelor electrice – 1918; după 1918 – elaborarea primelor programe de electrificare (1921, 1939), realizarea unor sisteme electroenergetice au stimulat înființarea învățământului politehnic la București, Iași și Timișoara, efectuarea unor cercetări științifice în ramura energiei electrice, fapt ce a condus către 1944 la exploatarea a peste 100 de centrale electrice de toate tipurile cu un potențial de 60 MW.  În perioada 1948-1990 a avut loc o dezvoltare intensă a ramurii, inclusiv fabricarea în țară a peste 80 la sută din necesarul de echipamente și mașini ș.a., iar în ultima etapă ramura se dezvoltă în condițiile deetatizării și economiei de piață.

Participanții la acest demers științifico-didactic și cultural – profesorii universitari Valentin ARION, Mihail CHIORSAC, Nicolae MOGOREANU, Ion STRATAN și Vladimir BERZAN, managerul Mihai CERNEI, au expus informații cuprinzătoare privind dezvoltarea sistemului energetic în RM, au trecut în revistă activitățile derulate împreună cu partenerii din România pe parcursul a 26 de ani de colaborare bilaterală, au făcut propuneri de extindere și aprofundare a pregătirii cadrelor de ingineri și efectuării unor cercetări științifice în comun.

(Visited 15 times, 1 visits today)