În data de 22 octombrie 2018 Centrul TEKWILL a găzduit o platformă de discuții cu genericul „Viitorul educației – în viziunea studenților”.

Moderatorul acestui important eveniment – Dumitru VASILESCU, specialist în politici UNDP Moldova, împreună cu membrii echipei din proiect, a îndemnat grupul de cadre didactice de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Studii Economice din Moldova și Universitatea de Stat din Moldova, prezenți în sală, să interpreteze rezultatele chestionarului privind viitorul educației în Moldova, să examineze soluțiile propuse de studenți, ce ar ajusta sistemul educațional din Moldova la noile realității către anii 2025 și 2030.

Pe parcursul acestui demers didactic, științific și inovațional în grupuri și per ansamblu a avut loc un schimb larg de opinii pe marginea provocărilor identificate de studenți, cu care se confruntă sistemul actual de educație din RM, au fost analizate minuțios scenariile utopice și distopice propuse de evoluție a acestuia, au fost generate soluţii pentru depășirea impedimentelor identificate cu propuneri și sugestii pentru autoritățile publice centrale și locale, ministerele de resort, instituțiile de învățământ superior, dar și de celelalte trepte, precum și pentru agenții economici, ca principalii beneficiari ai sistemului de învățământ.

UNDP Moldova a inițiat un proiect privind viitorul educației în Republica Moldova. În perioada ianuarie – mai 2018, a elaborat un chestionar și a colectat 1000 de istorioare despre prezentul sistemului educațional și percepția viitorului educației în țara noastră. 98% din respondenți au fost studenți, inclusiv  38 la sută din UTM, 32 – de la USM și 30 – de la ASEM. Pe 27 septembrie 2018 a avut loc deja o ședință cu un grup de 40 studenți de la aceste instituții de învățământ, care au interpretat datele sondajului și au generat potențiale soluții la provocările prioritare. Conform metodologiei de lucru cu aceste date, mai urmează a fi convocate ședințe de lucru separate cu reprezentanții mediului academic și ai Guvernului, după care respectiv vor fi generalizate materialele discuțiilor și formulate propunerile de politici. 

(Visited 8 times, 1 visits today)