Angajare specialist serviciu personal

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță concurs privind angajarea în cadrul Direcției Managementul Resurselor, Serviciului Resurse Umane, a unui specialist serviciu personal.

Responsabilitățile de bază se referă la organizarea şi derularea operaţiunilor de administrare de personal.

Sarcini de bază:

  1. Verificarea, completarea şi întocmirea documentaţiei de evidenţă şi păstrare a dosarelor personale ale salariaților universităţii în conformitate cu actele normative și legislative.
  2. Introducerea informaţiei necesare în baza de date automatizată privind evidenţa resurselor umane.
  3. Actualizarea permanentă și cu corectitudine a informațiilor din baza de date automatizată privind evidența resurselor umane.
  4. Îndeplinirea oricărei sarcini specifice Serviciului Resurse Umane.

Cerințe către competitorii la concurs:

  • Studii superioare relaționate domeniului de activitate – relații de muncă sau managementul resurselor umane (juridice, economice sau în domenii conexe). Masteratul în domeniul dreptului muncii sau a managementului resurselor umane va constitui un avantaj;
  • Cunoștințe în operarea sistemelor informaționale moderne (MS Office și gestionarea bazelor de date);
  • Cunoașterea limbii române și ruse. Cunoașterea limbii engleze va fi un avantaj.

Informații suplimentare:

Tel. 022-23-54-57 (Serviciul Resurse Umane, UTM)

E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md

E-mail: iraida.talmaci@adm.utm.md

Persoanele cointeresate pot expedia CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa electronică: daniela.pojar@adm.utm.md sau depune personal sau prin poștă la adresa:

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 168, bir. 109.

Vor fi contactate doar persoanele selectate.

Data-limită: 25 ianuarie 2018.

(Visited 195 times, 1 visits today)