Şcoala de Somelieri din Moldova, în parteneriat cu Asociaţia Somelierilor Europeni (Association Des Sommeliers d’Europe – ASE), Centrul Universitar de Formare Continuă al UTM şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, cu susţinerea Proiectului de competitivitate din Moldova (USAID, SUA şi SWEDEN, Suedia), desfășoară în perioada 18-25 aprilie 2017 un master-class pentru somelieri din RM în vederea conferirii „Certificat de Sommelier Européen”.

În calitate de formator evoluează distinsul specialist în domeniu, Brigitte LELOUP, Ambasador ASE pentru Franţa, care a prezentat informaţii inedite privind istoria somelieriei, vinificaţiei, gastronomiei şi evoluţia pieţei vinului în UE; a demonstrat metode şi tehnici de degustare şi apreciere senzorială a vinului, altor băuturi alcoolice; și-a împărtăşit experienţa în gestionarea şi marketingul unui beci, tehnologia de preparare a bucatelor şi asocierea vinurilor, tehnica servirii în restaurante şi magazine specializate de vinuri.

Dr., conf. univ. Nicolae LUCA, Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”, UTM, directorul Şcolii de Somelieri din Moldova, a menționat că dna Brigitte LELOUP, vicepreşedinte al Asociaţiei Somelierilor Europeni, vine în Moldova pentru al treilea an consecutiv ca să organizeze aceste evenimente impresionante, contribuind astfel la avansarea nivelului profesional al somelierilor de la noi şi la promovarea lor pe plan internaţional.

După impresionantul master-class, formabilii – somelieri  ai restaurantelor, vinăriilor, agenţiilor de turism, complexelor hoteliere şi comerciale – vor susţine un examen teoretic şi îşi vor demonstra aptitudinile practice privind servirea vinului şi altor băuturi alcoolice, dar şi măiestria în mânuirea ustensilelor specifice profesiei. La finisarea studiilor, formabilii vor obţine un certificat ASE, prin care titularilor li se conferă calificativul de „somelier european”, valabil în toate statele UE.

Diana ROMANCIUC, manager marketing la ÎM „ChâteauVartely” SRL, a menționat că  această formare i-a complementat cunoştinţele în domeniu, iar certificatul de somelier european îi va facilita activitatea de promovare a vinurilor moldoveneşti pe piaţa UE.

(Visited 14 times, 1 visits today)