Hotărârile Senatului din 25 aprilie 2017

  1. Cu privire la metodologia de stabilire a taxelor pentru repetarea unităţilor de curs/modulelor
  2. Cu privire la predarea şi studierea limbilor străine la UTM
  3. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programelor de studii superioare de licenţă