1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor pentru perioada anilor 2015-2020
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Alimentări cu Căldură, gaze și Protecția Mediului pentru perioada anilor 2015-2020
 3. Cu privire la aprobarea modificărilor la contractul de colaborare din 21,10,2008 semnat între UTM și “AMIC” SA
 4. Cu privire la aprobarea extinderii iHUB și a contractului de parteneriat prin consorțiu între SEED FORUM MOLDOVA și UTM
 5. Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru concursul național de Burse de Merit, ediția 2020
 1. Cu privire la raportul anual privind activitatea administrației UTM în anul 2020
 2. Cu privire la activitatea Colegiului Tehnic ca subdiviziune a UTM. Sarcini de perspectivă, probleme și căi de soluționare
 1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2019
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență(ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la UTM pe durata stării de urgență, Ediția 1, Revizia 0.
 3. Cu privire la modificarea actelor normative interne cu articol unic privind organizarea ședințelor online în activitatea managerială a Universității.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CDSI UTM în redacția nouă.
 5. Cu privire la declanșarea procedurii de alegere a noii membri a CDSI UTM.
 6. Cu privire la inițierea programului de formare profesională continuă “Leadership și Management”.
 1. Cu privire la utilizarea produselor program și creșterea competențelor TIC în programele de studii la FIMIT și FIEB
 2. Cu privire la activitatea Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră în contextul problemelor de orientare profesională și relații cu întreprinderile
 3. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare “Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” 
 1. Cu privire la activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale în anul academic 2018-2019
 3. Cu privire la aprobarea planului grafic de formare continuă a cadrelor din învăţămîntul profesional tehnic pentru anul 2020 şi a programelor de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei
 1. Cu privire la aprobarea ponderii criteriilor de evaluare a tezelor de master
 2. Cu privire la decernarea premiilor Senatului pentru anul universitar 2018-2019, compartimentul didactic la articolele 19.1, 19.2, 19.3, 19.7, 19.12
 3. Cu privire la aprobarea Declarației de aderare la Carta europeană a cercetărilor și a Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor 
 1. Cu privire la implementarea strategiei de internaționalizare instituțională a UTM, 2018-2023. Probleme și căi de soluționare
 2. Cu privire la aprobarea Codului de etică și deontologie profesională al UTM
 1. Totalurile activității de studii în a.u. 2018/2019 și sarcinile pentru anul universitar curent
 2. Totalurile activităților de pregătire a blocurilor de studii și căminelor studențești pentru exploatare în perioada rece a anului
 3. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea facultăților la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 0
 4. Despre aprobarea Regulamentului privind desfășurarea competiției studențești Universitatea Mea
 5. Cu privire la aprobarea modificărilor Regulamentului privind funcționarea căminelor studențești ale UTM, Ediția 1, Revizia 1
 1. Cu privire la rezultatele Admiterii 2019, totaluri și sarcini de perspectivă
 2. Despre aprobarea Reglamentul privind sistemul de salarizare în Instituția Publică ”Universitatea Tehnică a Moldovei”
 3. Despre aprobarea Regulamentul privind funcționarea și gestionarea Laboratorului de gestionare a dispozitivelor laser și a materialelor nanostructurate din cadrul Departamentului Fizică, Faculatea Electronică și Telecomunicații
 1. Analiza implementării și Strategiei pentru Cercetare și Inovare a UTM
 2. Cu privire la raportul cadre didactice-studenți echivalenți pentru a.u. 2019/2020
 3. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la organizarea Examenului de finalizare a studiilor superioare de Licență la Universitatea Tehnică a Moldovei, Ediția 1, Revizia 1
 4. Cu privire la aprobarea modificărilor la Regulamentul antiplagiat al Universității Tehnice a Moldovei, Ediția1 , Revizia 0
 5. Desprea aprobarea Regulamentului privind activitatea organizațiilor studențești la Universitatea Tehnică a Moldovei
 6. Cu privire la aprobarea deciziei CDSI din 26.07.2019 privind comercializarea a 11 unități de transport auto din parcul UTM
 7. Despre aprobarea medotodologiei UTM privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studii superioare de doctorat, ciclul III, a.a. 2019-2020
 8. Cu privire la aprobarea Metodologiei UTM de evaluare și susținere a tezei de doctorat
 9. Cu privire la modificarea Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat, ciclul III din cadrul școlilor doctorale ale UTM