Anastasia BOBEICO: „Alegeți cu încredere FIEB-UTM – e o veritabilă școală a vieții!”

Anastasia BOBEICO este absolventă a programului de studii „Business și Administrare”, Facultatea Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei și își croiește drumul în viața profesională după 3 ani de studii, care au trecut ca o clipă. Intens, cu multe provocări, oportunități, bucurii, dar și o umbră de tristețe la despărțirea de colegi și ambianța universitară.

Despre perioada studiilor la FIEB-UTM spune că a fost una extraordinară, pe parcursul căreia a acumulat cunoștințe și competențe ce i-ar favoriza dezvoltarea unei cariere de succes, dar și a legat prietenii pentru o viață.

Înalte aprecieri are și pentru programul de studii „Business și Administrare”: este bine conceput și structurat, pe lângă studii comprehensive în domeniu include și dezvoltarea competențelor complementare în tehnologie și IT, având și o orientare clară spre activitatea practică a întreprinderii. Cele mai alese cuvinte le are însă despre profesorii săi, fiind încântată de experiență lor vastă în domeniu, expertiza de consultanță, dar mai ales de deschiderea largă pe care o manifestă mereu, prin care își captivează discipolii.

Pe lângă cursurile și lecțiile practice propriu-zise, a avut ocazia să participe la diverse conferințe intra- și extracurriculare, în cadrul cărora a reușit publicarea a 5 articole de cercetare în domeniul economic, obținând diplome de gradele I și II. A participat, de asemenea, și la Startup Academy UNI – un program axat pe dezvoltarea de afaceri tehnologice și trendurile ecosistemului, în cadrul căruia mentori specializați în domeniile IT, business și startup-uri i-au ghidat pe tineri în dezvoltarea ideilor de afaceri.

Sub conducerea conf. univ., dr. Rina ȚURCAN, și-a încununat studiile prin teza de licență în care a cercetat “Direcțiile de dezvoltare a întreprinderilor din domeniul construcțiilor prin prisma rezultatelor analizei diagnostic”, în cadrul căreia a analizat un аnsаmblu de indicаtоri ecоnоmicо-finаnciаri necesаri pentru măsurаreа perfоrmаnței întreprinderilоr de cоnstrucții și menținereа аcestоrа pe tоt pаrcursul аctivității. Ideea a fost salutată și de “Biroul Național de Statistică al Republicii Moldova”, unde și-a desfășurat stagiul de practică.

Dat fiind că fоrmаreа şi dezvоltаreа întregii infrаstructuri, аtât ecоnоmice, cât şi sоciаle, ce determină dezvоltаreа durаbilă а ţării, depind în mоd direct de rаmurа cоnstrucţiilоr, în teza sa de licență și-a propus să analizeze rezultаtele аctivității întreprinderilоr de cоnstrucții și creștereа eficienței ecоnоmice а acestora, creștereа prоfitаbilității și аspreciereа riscului de fаliment а industriei dаte. Conținutul tezei a fost completat și cu o metodologie de calcul a indicilor de preț în construcții.

Pe drept cuvânt, studiile sunt o veritabilă pistă de zbor în profesie, de la înălțimea căreia poți cuprinde întreg orizontul. Este motivația perfectă pe care dorește să o transmită tuturor absolvenților de licee:

– Alegeți cu încredere Universitatea Tehnică a Moldovei, optați pentru Facultatea Inginerie Economică și Business și nu veți regreta – este o veritabilă școală a vieții!

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU