UTM-USV: Economia circulară – model de dezvoltare durabilă

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), România a organizat  masa-rotundă „Economie circulară – model de dezvoltare durabilă”, la care au participat reprezentanți ai Facultății Inginerie Economică și Business (FIEB) din cadrul Universității Tehnice a Moldovei (UTM) și Institutului Național de Cercetări Economice (INCE).

Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM are o colaborare fructuoasă atât cu USV, Facultatea Economie, Administrație și Afaceri (FEAA), cât și cu Institutul Național de Cercetări Economice. Aceste relații au fost fortificate prin organizarea, cu larga deschidere a dnei decan FEAA, Carmen NĂSTASE, a mesei rotunde ,,Economie circulară – model de dezvoltare durabilă” din data de 18 noiembrie 2021.

Tematica examinată este importantă pentru toate instituțiile. Astfel, în cadrul FEAA sunt realizate cercetări în domeniul economiei circulare de către mai mulți doctoranzi, în cadrul unor proiecte regionale, iar INCE și FIEB realizează cu succes cercetări în cadrul proiectului național de cercetare științifică „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”. 

Astfel, a fost realizat un valoros schimb de opinii referitoare la rezultatele cercetărilor. Au fost identificate provocările, problemele, dar și similitudinile caracteristice implementării economiei circulare în țărilor noastre. Ca urmare a discuțiilor, a fost expusă dorința tuturor părților în vederea conlucrării pentru aplicarea la proiecte comune în acest domeniu deosebit de important.

Au fost realizate și discuții bilaterale între administrația FIEB- FEEA privind colaborarea bilaterală, soluționate chestiuni curente și identificate noi oportunități de colaborare pe dimensiunea educațională.

(Visited 132 times, 1 visits today)