În cadrul ședinței online din 19 ianuarie 2021, organizată de Facultatea Inginerie Economică și Business din cadrul Universității Tehnice a Moldovei în parteneriat cu echipa Institutului Național de Cercetări Economice, a fost examinat planul activităților pentru anul 2021 a proiectului din cadrul Programului de Stat (2020-2023) „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”.

Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM și Institutul Național de Cercetări Economice continuă să colaboreze fructuos, deja al doilea an, în cadrul proiectului „Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova”.

Reprezentanții FIEB-UTM – dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN (coordonator de proiect al UTM), conf. univ., dr. Rafael CILOCI, prof. univ., dr. Maria GHEORGHIȚĂ, conf. univ., dr. Iuliu ȚURCAN, lect., drd. Cristina DIACONU – au subliniat că tematica abordată este de o actualitate și importanță majoră, dat fiind că promovarea economiei circulare constituie o prioritate a dezvoltării sustenabile pentru Republica Moldova, menită să conducă la creșterea bunăstării sociale și economice, diminuând riscurile de mediu și problemele ecologice.

În vederea realizării obiectivelor etapei anuale ale proiectului vizat au fost concretizate sarcinile fiecărei echipe partenere. Echipa UTM și-a asumat sarcina de a elabora un chestionar în vederea conturării tabloului real al mediului de afaceri din Republica Moldova în raport cu economia circulară, estimând gradul de conștientizare de către agenții economici a importanței accelerării tranziției către modelul economic circular.

Cu siguranță, rezultatele preconizate pentru anul 2021 în cadrul acestui proiect vor avea un impact asupra conceptualizării modelelor noi de dezvoltare a afacerilor în Republica Moldova.

(Visited 399 times, 1 visits today)