În ședința din 13 ianuarie 2021, organizată de Agenția pentru Eficiență Energetică (AEE) în parteneriat cu Centrul de Formare Continuă Eficiența Energetică a Clădirilor Publice (CFC-EECP) pe lângă Universitatea Tehnica a Moldovei și Agenția de Cooperare a Germaniei (GIZ), a fost examinat și aprobat „Raportul privind stabilirea cerințelor minime față de persoanele ce doresc să practice activitatea de auditor energetic”.

Acest document normativ, elaborat de CFC-EECP și susținut financiar de GIZ în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, are drept scop ghidarea AEE la stabilirea listei de specialități, care vor corespunde din oficiu cerințelor de calificare și înregistrare a auditorilor energetici, a listei de specializări aferente pentru care se solicită calificarea și înregistrarea în Registrul electronic al auditorilor energetici, precum și stabilirea orientărilor și a cerințelor minime față de studiile solicitanților ce doresc să fie calificați ca auditori energetici.

Programele de studii superioare de profil energetic și/sau tehnic care corespund din oficiu cerințelor și condițiilor stabilite pentru calificarea și înregistrarea auditorilor energetici au fost selectate în baza planului de învățământ, iar prezența disciplinelor/modulelor de studii de mai jos sunt cumulate din următoarele arii de cunoștință:

  • Surse regenerabile de energie
  • Eficiență energetică
  • Audit energetic
  • Economie/management

Acestor cerințe corespund și două programe de studii superioare de master (ciclul II):

  • 071 Energie și mediu din oferta educațională a Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universității Tehnice a Moldovei. În planul de învățământ, ediția 2014, aprobat de Senatul UTM la ședința din 09.01.2014, proces-verbal nr. 5 și ediția 2018, aprobat de Senatul UTM la ședința din 27.03.2018, proces-verbal nr. 7, coordonat cu MECC la 23.04.2018, nr. de înregistrare ÎSM-01-18432 se regăsesc discipline/module de studii din ariile de cunoștințe nominalizate;
  • 073 Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri din oferta educațională a Facultății Urbanism și Arhitectură a Universității Tehnice a Moldovei. În planul de învățământ, ediția 2013, aprobat de Senatul UTM la ședința din 24.09.2013, proces-verbal nr. 1 și ediția 2018, aprobat de Senatul UTM la ședința din 27.03.2018, proces-verbal nr. 7, coordonat cu MECC la 04.05.2018, nr. de înregistrare ÎSM-01-18468, la fel, se regăsesc discipline/module de studii din ariile de cunoștințe menționate.

Raportul dat a fost elaborat în conformitate cu prevederile „Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 676 din 10.09.2020, pct. 9, 10 și 11. 

Organizatorii au mulțumit tuturor celor implicați în acest proces complex, menționând că momentul primei promoții de auditori energetici pentru clădiri, instruiți după noul program de formare, este tot mai aproape.

(Visited 458 times, 1 visits today)