Masteranzii-absolvenți ai Facultății Inginerie Economică și Business încheie anul 2020 cu rezultate bune și foarte bune ce le deschid noi perspective. Susținerea cu succes a tezelor de master marchează o nouă etapă în viața și cariera lor profesională.

Cei 15 masteranzi FIEB care și-au susținut tezele în cadrul programului de master „Administrarea afacerilor” au abordat probleme actuale privind dezvoltarea durabilă a întreprinderii, perfecționarea managementului financiar și analiza activității financiare, metode și tehnici de evaluare economică, managementul riscurilor și sporirea competitivității întreprinderilor, dezvoltarea planurilor de afaceri pentru startupuri ș.a. O atenție deosebită se acordă cercetării sectoriale și comparate, fapt ce atestă nivelul înalt de competență al masteranzilor. De asemenea multe teze au avut ca obiectiv cercetarea dezvoltării durabile, încadrându-se perfect în tematica proiectului Jean Monnet, aflat în derulare la facultate.

Apreciind efortul tuturor masteranzilor, au fost evidențiate următoarele teze:

Natalia BOSÎI și-a prezentat teza de master în limba franceză – „Ajustarea strategiei întreprinderii „Castle Malting” SA la principiile europene de dezvoltare durabilă”, iar Comisia a apreciat-o drept cea mai bună teză din promoția curentă în domeniul dezvoltare durabilă.

În teza „Implementarea practicilor europene de dezvoltare durabilă în cadrul întreprinderii SC „Creavita” SRL” Tatiana CIBRIC a examinat practicile europene, modalitățile de transfer tehnologic și know how la întreprinderile autohtone.

Dumitru COJOCARU a propus în teza ,,Metode și tehnici de evaluare economică a resurselor forestiere din Republica Moldova (în baza datelor statistice ale Agenției „Moldsilva”) diverse tehnici de evaluare, dar și măsuri concrete ce se implementează cu rezultate concludente.

Tatiana ROICO a abordat „Managementul riscurilor bancare în condițiile Republicii Moldova (studiu de caz: BC „Moldindconbank” SA) – un domeniu de interes social și economic major, mai ales în condițiile de criză pandemică.

În lucrări au fost determinate direcțiile de perfecționare a activității întreprinderilor și elucidate soluții deja implementate sau în proces de implementare ca urmare a contribuției directe a masteranzilor.

Mult succes în activitatea profesională, dragi magiștri în economie!

(Visited 265 times, 1 visits today)