Începutul noului an universitar la Facultatea Inginerie Economică și Business este marcat de colaborarea continuă cu partenerul strategic – compania UNISIM SOFT, care oferă un consulting permanent cadrelor didactice și studenților despre noile opțiuni ale aplicațiilor IT în domeniu.

O colaborare extrem de binevenită și în contextul suportului informațional și logistic oferit de UNISIM SOFT pentru cursul universitar „Tehnologii Informaționale în contabilitate” – cu exemple de aplicații TI în contabilitate, logistică, finanțe și gestiune, precum și locuri pentru stagiile de practică în cadrul companiei. Printre aspectele propuse spre examinare în cadrul cursului se numără și sistemul performant de monitorizare al activității întreprinderii – activitatea de monitorizare poate fi predată/studiată utilizând multitudinea instrumentelor din domeniul IT existente în domeniul economico-financiar, în special, sistemele software utilizate în sistemul de evidență contabilă.

În condițiile actuale marcate de pandemie, Departamentul Economie și Management din cadrul FIEB a pus la dispoziția studenților un curs similar pe platforma Moodle UTM, care are obiectivul ca studenții specialității „Contabilitate” să poată implementa în activitatea lor ulterioară diverse instrumente IT. În acest scop, se propune studierea metodelor de grupare și sistematizare a informației, înregistrarea documentelor contabile prin intermediul tehnologiilor una,md, contabilizarea operațiilor contabile, evidența contabilă a stocurilor prin intermediul programului informațional contabil; contabilizarea operațiunilor cu terții și evidența serviciilor prin intermediul instrumentelor digitale, particularitățile contabilității prin Internet, diversitatea programelor contabile, particularităților și prioritățile programului una.md.

Colaborarea FIEB cu UNISIM SOFT este  importantă pentru procesul educațional, fapt ce va fi apreciat la justa valoare de către viitorii specialiști – beneficiari ai cursului „Tehnologii Informaționale în contabilitate”.

(Visited 434 times, 1 visits today)