Studenții Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (România) au susținut cu brio tezele de master la Facultatea Inginerie Economică și Business a Universității Tehnice a Moldovei, înscriind astfel o nouă filă în colaborarea bilaterală UTM-USV, care suplimentează cu succes activitățile și evenimentele desfășurate în comun atât în domeniul educațional, cât și științific.

Prevederile Acordului de dublă diplomă reprezintă un parcurs nu doar într-un singur sens, ci în ambele. Astfel că nu doar studenții noștri au posibilitatea de a urma un program de master peste hotare, dar și studenții Universității din Suceava beneficiază de oportunitatea de a obține diploma UTM. Este o excelentă modalitate de a dezvolta parteneriate, contribuind prin noi abordări și viziuni la consolidarea procesului educațional.

Profesorii FIEB-UTM au apreciat efortul studenților USV de a-și racorda tezele de master la cerințele UTM, implicând un volum de lucru mai mare. În condițiile actuale de pandemie, au fost necesare și măsuri organizaționale și IT specifice, pentru a asigura buna desfășurare a susținerii.

Membrii comisiei au apreciat calitatea lucrărilor și prezentărilor, în mod deosebit a studentei Alina-Cristina POSTEUCA „Comportamentul firmelor de tip antreprenorial. Studiu de caz: „ÎI Lisman Ionuț”, care a relevată exhaustiv situația IMM din România, oferind răspunsuri complete, bine formulate, fapt determinat de experiența gestionării unei întreprinderi mici. A excelat prin elucidarea unor instrumente moderne ce asigură un management eficient și studentei Andreea-Iuliana AMAXIMOAE în lucrarea sa ,,Analiza diagnostică a activității – instrument în managementul eficient al întreprinderii. Studiu de caz: TeraPlast SA Bistriţa Năsăud”. Iar Iulian-Eduard TĂUTU în teza sa „Acţiuni de control şi monitorizare a riscurilor în cadrul organizaţiilor. Studiu de caz: PROFI SA” a reliefat aspectele practice de perfecționare a activității în cadrul întreprinderii în care activează.

Le dorim mult succes studenților USV în activitatea lor profesională și  o colaborare frumoasă în continuare între instituțiile noastre!

(Visited 262 times, 1 visits today)