Sandra PRUNICI, absolventă a Facultății Inginerie Economică și Business, a creat o atmosferă inedită, marcată de creativitate și ingeniozitate, la susținerea tezei de licență. Pasionată de domeniul său de specialitate – marketing și logistică, dar și de cel de suflet – IT-ul, le-a combinat ingenios în prezentarea tezei de licență pe tema: „Politica comunicațională și rețelele de socializare”.

A creat un avatar care să-i semene și să o „asiste” și, astfel, cu ajutorul „Sandrei digitale”, a reușit să „intre” fizic în prezentare, să-și exemplifice afirmațiile și să răspundă la întrebări, fiind mai aproape de membrii comisiei și colegii săi, chiar dacă susținerea s-a desfășurat online, la distanță.

– Am avut multe emoții, firește. De la grija cum va decurge totul, cum va fi primită „Sandra Digitală”, ce întrebări voi primi și cum vom răspunde (ambele) până la bucuria trăită după susținere. Țin să le exprim sincere mulțumiri tuturor profesorilor care mi-au fost alături pe tot parcursul studiilor, m-au îndrumat și mi-au oferit cunoștințe vaste, care mă vor ajuta în activitatea ulterioară. Un deosebit mulțumesc îi transmit doamnei conferențiar universitar, doctor în științe economice Lilia CHIRIAC – pentru sfaturile, sugestiile și îndrumările oferite în realizarea tezei de licență! Studiile la FIEB au adus multă lumină în viața mea și acum mă macină o umbră de tristețe, pentru că această etapă frumoasă s-a încheiat, a remarcat Sandra.

Îi înțelegem emoțiile și le împărtășim. O felicităm pentru prestația sa la susținerea tezei de licență, dar și pe tot parcursul studiilor, dovadă fiind și includerea sa în listele celor mai merituoși studenți ai UTM, în top 1% – Lista Rectorului UTM și în top 3% – Lista Decanului FIEB pentru sesiunile de vară 2017-2018, 2018-2019 și sesiunea de iarnă 2018-2019. Mândri și de inscripția care și-a găsit loc în dreptul portretului său: „Sandra PRUNICI. Specialitatea: Marketing şi logistică; Grupa academică: ML-171; Nota medie: 10.00”.

Mult succes, pasiune și perseverență în continuare, dragă Sandra!

(Visited 55 times, 1 visits today)