FIEB-PANILINO: un parteneriat pentru elaborarea tezelor de licență

Facultatea Inginerie Economică și Business a UTM și SC PANILINO SRL au conceput și realizat cu succes un proiect inedit în cadrul programului de studii „Business și administrare”, având ca prioritate elaborarea tezelor de licență.

Un prim pas pe calea acestei frumoase colaborări a fost răspunsul pozitiv al directorului întreprinderii, Sergiu GUZUN, la invitația conf. univ., dr. Ala OBERȘT de a formula în comun o serie de subiecte stringente pentru întreprindere care să-și găsească reflectare în tezele de licență ale studenților-absolvenți. Astfel, au fost stabilite tematicile de cercetare pentru tezele de licență, care au asigurat o abordare sistemică și complexă a preocupărilor în dezvoltarea întreprinderii. 

În investigarea activității economice a întreprinderii PANILINO au fost implicate patru  studente din grupa academică BA-171, care au continuat practica de elaborare a tezelor în echipă la Departamentul Economie și Management, sub egida conf. univ., dr. Ala OBERȘT. Aceste metode didactice au stimulat dezvoltarea gândirii critice, interacțiunea activă, susținerea reciprocă, atingerea obiectivelor propuse, confirmând efectele practice ale activității în echipă. 

Tematica tezelor de licență realizate de studenții-absolvenți în cadrul acestui proiect: 

  1. „Oportunități de accesare a piețelor externe pentru produsele SC PANILINO SRL” (autor: Victoria BUZENCO). Este bine cunoscut faptul că piața locală a Republicii Moldova este una foarte mică, mai ales luând în considerare procesele imigraționiste ale populației. Orice producător, odată ce își stabilește obiectivele de expansiune a activității, își propune ca scop penetrarea piețelor externe. Comerțul internațional apare ca o consecință a specializării și globalizării, precum și a faptului că resursele naturale sunt distribuite inegal între țările lumii. Însă pentru a înregistra succesul pe piața externă trebuie bine studiate cerințele impuse pentru produsele companiei, precum și preferințele consumatorilor de pe piața țintă.
  2. „Sporirea sistemului de control al calității la SC PANILINO SRL” (autor: Veronica SANDULENCO). În orice întreprindere, responsabilă pentru eficiența companiei și calitatea produselor fabricate este conducerea. Un sistem de management al calității permite companiei să creeze condițiile necesare în care se produc produsele conform cerințelor clienților și a tuturor părților interesate. Actualitatea deținerii unui sistem de management certificat apare îndeosebi în condițiile realizării vânzărilor pe piețele externe, deoarece servește drept ,,polița de asigurare” pentru parteneriatele create.
  3. „Proiectul investițional de modernizare a procesului de producție la SC PANILINO SRL” (autor: Mihaela FURTUNA). Investițiile constituie fundamentul dezvoltării viitoare a întreprinderii, având un rol decisiv în suplimentarea, diversificarea și creșterea calitativă a tuturor factorilor de producție, asigurând îmbunătățirea poziției concurențiale în raport cu alți agenți economici. În același timp, investițiile constituie suportul material al creșterii economice și a dezvoltării, contribuind la funcționarea eficientă a companiei.
  4. „Consolidarea culturii organizaționale la SC PANILINO SRL” (autor: Zinaida ȚURCAN). Cultura organizațională a devenit o paradigmă, un mod de caracterizare a realității organizaționale. Orice întreprindere deține un sistem de idei, tradiții, valori, cunoștințe, care își găsesc expresia în stilul managerial, în felul în care este motivat personalul întreprinderii, în imaginea publică. Prin urmare, cultura organizațională permite evocarea particularităților organizaționale, principiilor de funcționare și dezvoltare a întreprinderii industriale.

Proiectele au fost argumentate prin analiza detaliată a situației curente în cadrul întreprinderii, precum și determinarea modalităților de atingere a eficacității și eficienței organizaționale sporite și au inclus o serie de acțiuni: 

  • Identificarea piețelor-țintă din Uniunea Europeană și Orientul Mijlociu. Analiza caracteristicilor și specificului acestor piețe corelate cu strategiile de accesare.
  • Prezentarea oportunităților generate de certificarea conformității sistemelor de management al siguranței alimentului conform modelelor BRC Food, IFS Food, Certificarea HALAL și Certificarea Kosher. Metodologia cerințelor specifice fraudei alimentare și bioterorismului.
  • Prevederile eco-eficienței investițiilor cu alinierea activității investiționale a întreprinderii la obiectivele dezvoltării durabile a Republicii Moldova. Justificarea economică a proiectului investițional pentru linia tehnologică de congelare a produselor de patiserie cu formularea strategiilor de gestionare a riscurilor investiționale. Toate acestea în contextul accesării piețelor de desfacere analizate.

Acțiunile tehnico-economice descrise sunt valabile în condițiile sporirii eficacității culturii organizaționale. Formarea atitudinii personalului pentru consolidarea și abordarea sistemică a culturii organizaționale sunt pași foarte importanți pentru întreprinderile din lanțul alimentar, deoarece reprezintă premisa de bază pentru fabricarea unor produse sigure pentru consumul uman. 

În pofida condițiilor generate de situația pandemică în care s-a realizat elaborarea tezelor de licență, acestea au fost înalt apreciate de către managerii SC PANILINO SRL, la fel și de Comisia pentru Examenul de Licență. Efortul absolventelor programului „Business și administrare” este apreciat la justa valoare, iar ideile și propunerile lor sunt deja implementate în activitatea economică a întreprinderii. Cu siguranță, asemenea parteneriate vor îmbunătăți substanțial calitatea pregătirii specialiștilor licențiați în științe economice. 

(Visited 67 times, 1 visits today)